Tunel a jeho profil

 (10.06.2002)

    Profil portálu tunelu pro Vaše kolejiště se může stát problémem pokud jej máte v oblouku. Na jednokolejné trati to ještě ujde, ale na dvojkolejné to už může být opravdu problém. Pokud portál tulenu je v úseku, který je rovný a vozy jedou srovnané hezky za sebou,  je dodržení měřítka snadné a proporce tunelu odpovídají skutečnosti. Je-li ovšem portál tunelu v oblouku, nemůžeme rozměry v měřítku dodržet. Vozy při jízdě obloukem totiž hodně vybočují mimo osu koleje a mohou tak zachytávat za portál tunelu. pokut to převedeme do řeči geometrie, tak osa vozu tvoří sečnu osy oblouku koleje, která tím větší, čím je menší poloměr oblouku. Jednoduše řečeno - vůz neprojede.

  Proto musí profil portálu tunelu náležitě zvětšit. Ovšem ne jen tak podle oka. Světlou výšku tunelu zvětšíme o tolik o kolik jsme jej byli nuceni rozšířit. Tím jeho geometrický tvar zůstane zachován. Přípustná tolerance je +-5%. Dejme tomu, že jsme tunel rozšířili o jedenáct procent, pak jeho výšku zvětšíme o 6-7% (viz. obr. 1). U dvojkolejné trati nastává problém, protože i koleje jsou od sebe vzdáleny více než ve skutečnosti a to už samo osobě portál značně deformuje. Někteří modeláři to řeší tak, že profil portálu rozstřihnou ve svislé ose a v horní části jej propojí rovnou čarou. Výsledkem je pak portál, který působí dost nepřirozeně a rozhodně se ozdobou vašeho kolejiště nestane. Dobrým řešením tohoto problému je vzdáli od sebe ještě více osy kolejí a postavit dva samostatné portály, což se často děje i ve skutečnosti. Pokud se rozhodnete na dvojkolejné trati pro jeden společný portál, musí být v horní části profilu oblouk, jehož poloměr volíme raději menší než vzepětí tunelu. U tří kolejných tratí na portály raději zapomeňte. Vyjde vám totiž monstrum, které by nikdy nemohlo existovat.

   Nezapomeňte také na vnitřek tunelu, kdy na portál z jeho vnitřní strany musí navazovat jakási roura, nejlépe z papíru, kterou polepíte z kraje zdivem a dále alespoň musí být černá. není nic horšího, než když při pohledu do tunelu je vidět spousta latěk, hranolů a drátů.