Návod na výrobu ŠM skříně (TT 1:120)

 (12.2.2004)


   Výroba ŠM skříně je poněkud složitější, s trochou trpělivosti a pečlivosti ji lze bez problémů zvládnout.

ŠM skříň


   Vytištěné střihy nalepíme Herkulesem na jednu vrstvu fotokartónu (díly
A, B, C, D a F), díly E nepodlepujeme vůbec. Lepidla je lépe více než méně a zásadně ho nanášíme na poklad, na který přijdou střihy nalepit. Pokud bychom lepidlem natřeli střihy, zdeformují se! Střihy ihned obstřihneme s dostatečným okrajem, zatížíme a necháme dostatečně dlouho proschnout, nejlépe přes noc.
   Po vyschnutí díly vyřežeme normálním způsobem (tahem skalpelu podél pravítka), způsob používaný pro malé díly (popsaný v návodu na výrobu hektometrovníků) vzhledem k velikosti dílů nelze použít!
   Jednotlivé podlepené díly slepíme dle návodné kresby (střecha
D by měla po delších stravách přesahovat, na obou stejně). Po zaschnutí celku nalepíme dveře (díly E), mezi oběma křídly naznačíme naříznutím po rysce rozdělení.
   Z 0,5 mm širokého proužku kancelářského papíru naznačíme panty a kliky na pravých křídlech dveří. Z odřezku drátku můžeme znázornit zámky na klikách.
Ze dřevěného hranolku 1,5 x 1,5 mm (může být vytvořeno i z fotokartonu) uřízneme dva kusy delší o 1 mm než tloušťka skříně, budou sloužit jako betonové podstavce a přilepíme je na spodek.
Celek natřeme šedou barvou, podstavce natřeme barvou betonu a zámky černě. (Pozor, aby vrstva barvy nebyla příliš silná.) Po zaschnutí barvy naznačíme v horní části dveří měkkou obyčejnou tužkou prolisy větrání. Celek je nakonec možné přelakovat.
Podle konkrétního použití lze na skříň připevnit téčko či nouzové ovládání závor (na fotografiích je na opačné straně než téčko).

 

ŠM skříň ŠM skříň ŠM skříň ŠM skříň


ŠM skříň takto lze přímo umístit na terén. Samozřejmě je vhodné prohlédnout si skutečný stav.


JiSa