Návod na výrobu sklonovníků (TT 1:120)

 (2.4.2004)


   Výroba sklonovníků je poměrně snadná, vyžaduje ale trpělivost a hlavně pečlivost. Střihy vytiskneme dvakrát, jednou černobíle a podruhé barevně.
   Vytištěné černobílé střihy nalepíme Herkulesem na fotokarton (pouze v jedné vrstvě) nejlépe bílé barvy. Lepidla je lépe více než méně a zásadně ho nanášíme na poklad, na který přijdou střihy nalepit. Pokud bychom lepidlem natřeli střihy, zdeformují se!  Střihy ihned obstřihneme s dostatečným okrajem, zatížíme a necháme dostatečně dlouho proschnout, nejlépe přes noc.
   Díly vyřežeme způsobem popsaným v návodu na výrobu hektometrovníků. Připravíme si špendlíky s kovovou hlavičkou. Hlavičky uštípeme.
   V připravených tabulkách z čelní strany vytvoříme zářez, do kterého po slepení obou polovin k sobě Herkulesem, zalepíme špendlík vteřinovým lepidlem. Polotovary zapícháme špičkou do polystyrenu (abychom natřeli raději delší kus sloupku než kratší) a natřeme černou barvou špendlík. Po zaschnutí je vhodné natřít obvod tabule hliníkovou (nebo podobnou) barvou. Při natírání dejte pozor, abyste barvou nepotřísnili čelní strany a dále, aby vrstva barvy nebyla příliš silná.
   Vytištěné barevné střihy z obou stran opatrně nalakujeme a necháme zaschnout. Je to bezpodmínečně nutné, jinak se motiv značky při lepení poškodí!
   Potom motivy vystříháme a nalepíme Herkulesem na obě strany sklonovníků. Pozor, každý jednotlivý úsek trati se stejným sklonem je vždy z obou vnějších stran označen stejnými údaji (červená čísla udávají sklon v ‰, černá délku úseku v metrech), na jedné straně stoupající (šipka směřuje nahoru) a na opačné klesající (šipka směřuje dolů), eventuelně rovina z obou stran (sklonovník pouze s černým číslem). Na každém sklonovníku jsou tedy z obou stran rozdílné hodnoty a obvykle i charakter (stoupání, klesání nebo rovina). Celek je nakonec možné přelakovat.
   Před umístěním sklonovníků do terénu je vhodné prohlédnout si skutečný stav, aby nebyla příliš vysoko nebo naopak moc utopená!

   Pokud by někomu nevyhovovaly hodnoty na sklonovnících, má možnost vytvořit si vlastní následujícím způsobem: v otevřeném souboru "Sklonovníky střihy pro úpravy" si pomocí programu malování vloží vlastní hodnoty (číslice jsou v souboru přiloženy) do bílých políček (světle modrou barvu samozřejmě po vložení číslic nahradí bílou). 
Vše poté zkopíruje do Wordu (např. "Skonovníky střihy") a tam obrázek zmenší na 12 % původní velikosti. Pak lze vytisknout a použít obvyklým způsobem. 

 

Sklonovniky

 


JiSa