Rozpojovač pro modelové kolejiště

 (20.10.2002)

 

   Prodávané rozpojovače nevynikají přílišnou modelovostí a není možné je vždy správně zamaskovat. Navíc by se nám někdy hodil rozpojovač, který bychom mohli umístit i ve stanici, která je do mírného oblouku a pod. V případě, že máte pod základovou deskou alespoň 30 mm místa, můžete si vyrobit jednoduchý rozpojovač, který nikterak nebude rušit vzhled vašeho kolejiště a navíc je po seřízení spolehlivý.

Materiál

měděný lakovaný drát o průměru 0,125m, železný hřebík o průměru 2,5mm, hnědá lepící páska, tvrdá balsa, papírová lepenka nebo překližka tl. 1,2mm, kousek měděného plechu, pružinový drát, lepidlo

Funkce

   Po přivedení elektrického proudu (krátký impuls) do cívky L1, je přitaženo kovové jádro v cívce. Tím nadzvedne těleso rozpojovače, které zůstane v horní poloze díky zarážce. Zarážka současně i omezuje maximální zdvih. Tím dojde k rozpojení spřáhel vagónků nad rozpojovačem. Když s vozidly po rozpojení odjedeme, vyšleme krátký elektrický impuls do cívky L2 a tím se těleso rozpojovače opět skryje mezi koleje.

Pracovní postup

Nejdříve si stočíme z hnědé lepící pásky trubičku o vnitřním průměru 2,8mm. Délku trubičky volíme podle tloušťky základové desky (1) + 30mm. Kovové jádro (7) zhotovíme z hřebíku o průměru 2,5mm. Uřízneme z něj tyčku dlouhou 11mm. Jádro se musí uvnitř papírové trubičky pohybovat naprosto hladce. Na jeden konec přilepíme tyčinku (4) stočenou z papíru nebo z plastu o stejném průměru, tedy 2,5mm. Délku trubičky zvolíme tak, aby po zkompletování rozpojovače vyčnívala nad temena kolejnic. Na druhý konec přilepíme pásek (8) vystřižený z mědi, široký 2,5mm a dlouhý cca 16-18mm. Důležité je, aby výřezy, které do něj vypilujeme byly od konce jádra (7) vzdáleny 13mm. Z lepenky nebo z překližky si zhotovíme čela cívek o průměru 25mm. Uprostřed čela bude vyvrtán otvor o vnějším průměru trubičky z papírové lepící pásky. Spodní čelo nasadíme zároveň s okrajem trubičky, pak nasadíme prostřední čelo a nakonec horní čelo a vzdálenosti upravíme tak, aby horní okraj trubičky byl současně s okrajem základní desky. Čela zajistíme lepidlem a nakonec celou kostru natřeme nejlépe lepidlem epoxid, aby byla dostatečně pevná. Po vytvrzení lepidla navineme na každou cívku cca 8mm tlustou cívku. Prostřední dva vývody vodivě spojíme. Tím dostaneme i konečné zapojení rozpojovače, ke kterému tak povedeme tři vodiče. Z pružinového drátu si ustřihneme dva kousky (6) dlouhé cca 10mm. Ke spodnímu čelu cívky je připevníme tak, aby kovový pásek (8) procházel mezi oběma drátky. Tím je zamezeno otáčení jádra v cívce. Nakonec si vyrobíme rozpojovací těleso (3) z tvrdé balsy. Toto těleso můžeme maskovat jako přechod mezi kolejemi pro cestující pokud je rozpojovač umístěn ve stanici. Jeho délku volíme minimálně 25mm. Zakrátíme tyčinky z jádra tak, aby rozpojovací těleso bylo skryto mezi kolejemi. Nakonec přihneme zarážky na vodícím plechu (6) , které se zarazí o pružinový drát, pokud je jádro přitahováno cívkou L1, naopak jako zarážka funguje rozpojovací těleso.