Návod na výrobu nákladů do vagónů (TT 1:120)

 (15.3.2004 - 5.11.2004)

 

část 1, 2, 3

 

   Asi většina železničních modelářů, kteří mají své vlastní modelové kolejiště, na něm provozuje nějaké nákladní vagony. Jistě jsou mezi nimi i vozy otevřené a plošinové. A s nimi se objevuji i zásadní otázka co na ně naložit.
   Je sice pravda, že někteří výrobci dodávají k vagonům i imitaci nákladu, např. náklad dřeva (kulatiny) nebo uhlí do dvounápravových vysokostěnných vozů Es ve velikosti TT, ovšem jsou vylisovány z jednobarevného plastu, což není příliš realistické, zvláště v ucelené soupravě, kde je náklad ve všech vozech naprosto identický! Dále existují firmy, které se specializují na výrobu nákladů na nákladní vagony, ovšem jejich ceny bývají mnohdy vyšší, než by si mnozí z nás přáli.
   Proto jsem se rozhodl vyrobit si imitace nákladů vlastními silami. Není to tak náročné, jak by se mohlo na první pohled zdát. V tomto seriálu bych se vámi chtěl podělit o své zkušenosti s výrobou nákladů do vozů. Budu popisovat stavbu pro TT, pro ostatní velikosti by neměl být problém konkrétní rozměry patřičně upravit, stejně tak jako i pro další typy vozů. Chce to trochu odvahy a trpělivosti. Současně je dobře dívat se kolem sebe a čerpat inspiraci, vždyť je toho tolik, co se dá na vagonech vozit. Poměrně zajímavé náklady lze vidět i na www.ladegueter-bauer.de.


1.část - Náklad dřeva (kulatiny) do vozu Es

   Základem pro výrobu nákladu je vanička, kterou si vyrobíme z hnědého fotokartonu dle následujícího výkresu (pozor, je to pouze schematická kresba bez měřítka!). Udané rozměry jsou udány v mm.

   Díl nakreslíme na fotokarton a skalpelem vyřežeme. Hrany, kde budou ohyby, doporučuji lehce naříznout pro snadnější ohýbání. Chlopně natřeme Herkulesem, slepíme a necháme lepidlo dobře zaschnout.


   Po zaschnutí je vhodné pro zpevnění konstrukce zvenku polepit obvodové stěny ještě jednou vrstvou fotokartonu.
   Jako imitaci dřeva použijeme suché větvičky (nasbírané nejlépe v zimě, protože z nich nepoteče míza). Je důležité si uvědomit, jaký průměr kulatiny je ještě realistický, budeme – li uvažovat maximální skutečný průměr 42 cm, pak je to pro modelovou velikost 3,5 mm. Silnější větvičky by působily nepřirozeně.
   Větvičky nařežeme skalpelem na části dlouhé 19 mm a případné otřepy začistíme. Pokud máme část, kde bylo rozvětvení, můžeme použít i tuto, pokud působí věrohodně, pokud ne, raději ji nepoužijeme. U částí s pupeny doporučuji pupeny odloupnout, působí to jako místo po odstraněné větvi. Silnější části můžeme podélně rozříznout a obě půlky použít samostatně.
   Vyzkoušíme, zda základna jde volně nasunout do vagonu. Pokud ne, provedeme patřičné úpravy. Na základnu Herkulesem (lépe více lepidla než méně, aby byl spoj kvalitní) nalepíme připravené větvičky a necháme zaschnout.
Pozor, nad okraj bočnice může přesahovat kulatina maximálně 1/2 svého vlastního průměru.
   Tím je náklad hotov. Sice by se mohlo někomu zdát, že by bylo vhodné celek přelakovat, ovšem nedoporučuji to, protože bychom ztratili původní přírodní vzhled dřeva. Výsledky můžete posoudit na přiložených fotografiích.


Náklad dřeva. Náklad dřeva.

Náklad dřeva. Náklad dřeva.

Konec první části...
 


2. část - Náklad uhlí do vozu Es 


   Základem pro výrobu nákladu je vanička, kterou si vyrobíme z černého fotokartonu dle následujícího výkresu (pozor, je to pouze schematická kresba bez měřítka!). Udané rozměry jsou udány v mm .

Rozměry základu


  Díl nakreslíme na fotokarton a skalpelem vyřežeme. Hrany, kde budou ohyby, doporučuji lehce naříznout pro snadnější ohýbání. Chlopně natřeme Herkulesem, slepíme a necháme lepidlo dobře zaschnout.


   Mezitím vytvoříme "kužele" pro charakteristický tvar sypaného uhlí. Dle potřeby použijeme 2 - 3 kusy. Díly vystřihneme přibližně dle nákresu, nastřihneme, stočíme do kužele a slepíme. Optimální přesah slepeného spoje na kraji je tak 3 - 4 mm .


Kužel přiložíme na základ, okreslíme obvod základu a kužel po obvodu sestřihneme, aby základ nepřesahoval. Poté přilepíme na základ a stejně postupujeme s druhým eventuelně třetím kuželem.
 


Pravděpodobně se někomu tato práce hned nepodaří, nevadí to, kužel raději nepřilepujte a udělejte nový, se kterým budete spokojeni. Zde je si třeba počítat i se skutečností, že je definována maximální výška vrcholu kužele vůči hraně bočnice. Bylo by správné, aby toto omezení bylo u výsledného nákladu dodrženo.


Protože tato konstrukce je poměrně křehká, je vhodné pro její zpevnění zvenku polepit obvod včetně kuželů ještě jednou vrstvou fotokartonu.

   Po zaschnutí vyzkoušíme, zda základna jde volně nasunout do vagonu. Pokud ne, provedeme patřičné úpravy. Pak přetřeme horní plochy dostatečným množstvím Herkulesu a zasypeme imitací příslušného substrátu, lehce zamačkáme a necháme lepidlo několik minut zavadnout. Poté otočíme, aby nepřilepená zrnka opadala a očistíme bočnice od případných přilepených zrnek a celek necháme dobře proschnout.
Nakonec ověříme, zda skutečně odpovídá maximální výška vrcholu kužele vůči hraně bočnice (viz výše), pokud ne, provedeme zabroušení spodní strany základny jemným smirkem o příslušnou výšku.
   Tím je náklad hotov. Sice by se mohlo někomu zdát, že by bylo vhodné celek přelakovat, ovšem nedoporučuji to , protože bychom ztratili původní přírodní vzhled uhlí.
   Pro výrobu nákladu uhlí jsem použil imitaci uhlí, kterou jsem zakoupil ve vzorkové prodejně firmy AGAMA v Pardubicích, pravděpodobně se jedná o čedičovou drť, která je našedlá a některé lomové hrany jsou lesklé. Samozřejmě použít i imitace jiných substrátů (štěrk, písek apod.). Výsledky můžete posoudit na přiložených fotografiích. 

 

Náklad uhlí. Náklad uhlí.

Náklad uhlí. Náklad uhlí.


Konec druhé části...

 

3. část - Náklad překrytý plachtou do vozu Es 

 
   Základem pro výrobu nákladu je rámeček, který si vyrobíme z černého fotokartonu dle následujícího výkresu (pozor, je to pouze schematická kresba bez měřítka!). Udané rozměry jsou udány v mm.


   Díl nakreslíme na fotokarton a skalpelem vyřežeme (
červeně označené čáry proříznout). Hrany, kde budou ohyby (označeny zeleně), doporučuji lehce naříznout pro snadnější ohýbání. Chlopně (samostatné díly) natřeme Herkulesem, přilepíme z vnitřní strany a necháme lepidlo dobře zaschnout. Po zaschnutí vyzkoušíme, zda jde základ volně nasunout na vagon. Pokud ne, provedeme patřičné úpravy. (V nákresu jsou chlopně naznačeny modře.)


   Mezitím si připravíme 6 proužků fotokartonu délky 20 mm (šířka 5 mm). Vlepíme je do připraveného základu nákladu přibližně dle nákresu, pozice by měly odpovídat hrotům budoucí plachty na bocích. Horní hrany by měly být v úrovni horní hrany základu.


   Z čajových sáčků si připravíme papír na potažení konstrukce. Nejlepší jsou skládané sáčky, u kterých opatrně odstraníme sponku (mohou být samozřejmě i použité). Takto získaný filtrační papír namočíme, opatrně z něj vymačkáme vodu a necháme vyschnout na rovné ploše.
   Horní plochu konstrukce včetně bočních okrajů natřeme dostatečným množstvím Herkulesu a přiložíme filtrační papír. Po zavadnutí lepidla doporučuji přiložit druhou vrstvu filtračního papíru (není to ale bezpodmínečně nutné) a obě napustíme pomocí štětečku roztokem Herkulesu a vody tak aby se spojily. Samozřejmě se působením vody pokroutí, to ale není na závadu, spíše naopak. Celek necháme dokonale vyschnout, nejlépe přes noc.
Pozor, nemanipulujte s nalepeným mokrým filtračním papírem, hrozí jeho poškození (oprava není dost dobře možná a celá dosavadní práce by tak přišla vniveč).
Po zaschnutí opatrně ořežeme filtrační papír podle hran konstrukce. Vyzkoušíme, zda jde plachta volně nasunout na vagon. Případné nedostatky odstraníme. Spodní stranu konstrukce doporučuji nalepit na fotokarton, který po zaschnutí zastříhneme podle hran. Tím se zpevní celá konstrukce. Opět doporučuji ověřit, zda jde nasunout na vagon.
Plachtu natřeme barvou. Nejlépe
zelenou, případně šedou nebo modrou. V cípech plachty naznačíme černou barvou otvory k provlečení vázacích lan. Úplně na závěr je možné celek přelakovat matným lakem.
   Výsledky můžete posoudit na přiložených fotografiích. (Pro přesnost uvádím, že na fotografiích je pouze pracovní vzorek, na kterém nebyly provedeny úplně všechny operace popsané výše.)

 

Náklady do vagónků - plachta Náklady do vagónků - plachta
Náklady do vagónků - plachta Náklady do vagónků - plachta


Konect třetí části....

JiSa