Krabice na ukládání modelů

 (13.1.2004)

 

   Postupem času, jak mi přibývaly modely, se začal objevovat problém s jejich ukládáním. Zpočátku ani nebyl s místem, spíš s tím, že některé modely byly uloženy v různých originálních obalech a další byly bez obalů. Byl jsem tedy nucen hledat nějaké řešení. Nejprve jsem vyrobil krabičky podle původních obalů. Potom jsem začal modely ukládat do krabiček od zubních past. Nevýhodou byla jednak nepřehlednost a jednak neskladnost způsobená různými druhy krabiček. Modely byly sice zabaleny, ale hledat něco v tom množství krabiček nebylo vůbec jednoduché. Nakonec jsem dospěl k poměrně snadnému způsobu ukládání modelů, který má i další výhody.


   Základem je krabice od kancelářského papíru (formátu A4), na které jsou provedeny drobné úpravy. Optimální je krabice z kartonu tloušťky kolem 1 mm. V krabici jsou umístěna plata s přihrádkami, kde jsou uloženy jednotlivé modely vagónů.

 

Krabice na modely. Krabice na modely.


   Jedna čelní stěna je vyklápěcí pro snadný přístup k jednotlivým platům, která jsou uložena na sobě. Dají se z krabice volně vyndat ven.

 

Krabice na modely. Krabice na modely. Krabice na modely.


   Přihrádky v platech mohou být orientovány buď podél delší strany, potom jich vedle sebe může být 7, nebo podél kratší strany, pak jich vedle sebe může být 10. Samozřejmě lze použít kombinaci obou způsobů.

 

Krabice na modely. Krabice na modely.

 

   Plata jsou zhotovena ze dna (karton o tloušťce 1 mm) a obvodových stěn (vhodnější je karton tloušťky 2 mm). Obvodové stěny jsou přilepeny shora na dno a mezi sebou Herkulesem. Přepážky mezi přihrádkami jsou z desek, které se vkládají do šanonů. Přepážka je z pruhu přehnutého podél vpůli, na rozevřené straně jsou ohnuté chlopně přilepeny ke dnu, podobně na krajích k bočnicím nebo dalším přepážkám. Lepidlo je nanášeno pouze na chlopně, obě strany přepážky nejsou v ploše vzájemně slepeny. V místě připojení jedné přepážky na druhou je u jedné zkrácena chlopeň a proříznuto místo pro chlopeň druhé přepážky.

 

Krabice na modely. Krabice na modely. Krabice na modely.
 

   Bočnice plata jsou shora vzájemně fixovány růžkem z papíru napuštěného vteřinovým lepidlem, který navíc brání propadnutí plat vzájemně do sebe.

 

Krabice na modely.


Výška plat je dána výškou nejvyššího vagónu v něm umístěného.

 

Krabice na modely.


   Do vlastní krabice je vlepeno šest kartónových pruhů (kartón tloušťky 2 mm), které vymezují prostor pro plata, aby byla přesně nad sebou. Na čelní a zadní straně po dvou, na bočních uprostřed, kde současně přidržují boční chlopně čelní sklopné stěny krabice.

 

Krabice na modely. Krabice na modely.


   Rozměry dna jsou 297 na 210 mm. Šířka přihrádek je 28 mm. Délka jednotlivých přihrádek je dána délkou konkrétního vozu přes spřáhla, je nutné přidat tak 3 mm navíc, aby byla dostatečná vůle a spřáhla se nepoškozovala. Na dno každé přihrádky lze napsat jaký konkrétní vůz tam ukládám.
   Používám zatím plata třech různých výšek. Na běžné vagóny (skříňové, cisterny, uhláky…) používám plata vnitřní výšky 39 mm, pro vozy s větší výškou (konkrétně vozy Uacs/Raj – cibuláky na cement) plata vnitřní výšky 46 mm a pro velmi nízké vozy (plošinové, kontejnerové…) plata vnitřní výšky 23 mm. Výška vnitřních přepážek je v prvních dvou případech 20 mm, ve třetím 15 mm.
   Domnívám se, že při šikovném rozdělení modelů v platech lze využít i další výšky.
Na horní plato je vhodné před uzavřením krabice pokládat desku (např. z několika vrstev kartonu), která vyrovná mezeru mezi horním platem a hranou krabice, aby při případném proboření víka nedošlo k poškození uložených modelů.
Výhod tohoto způsobu ukládání modelů železničních vagónů je několik:

  • přehlednost

  • úspora místa

  • snadná a rychlá manipulace

  Tím, že vagóny stojí na kolech je dle mého soudu i šetrnější k vlastním modelům. Výše popsaný vzorek byl vyroben pro modely velikosti TT (je však možné jej bez problémů realizovat i pro modely N). K plné spokojenosti jej používám asi 7 let.
   Ještě jedno důležité upozornění.
Tento způsob nelze použít pro ukládání lokomotiv, plato by se pod jejich vahou zbortilo. Pokud ale budete chtít do krabice s vagóny uložit několik málo lokomotiv, je to možné za podmínky, že je na plato budete pokládat v samostatných obalech v jedné vrstvě (kvůli rozložení váhy).

JiSa