Montáž kolejí, vztváření kolejového lože

 (31.3.2004)

 

   Na základní desku kolejiště, na kterou měly přijít připevnit koleje, bylo nutné nakreslit přesná umístění jednotlivých kolejí. Celkem výhodně jsem k tomu použil nákresu v měřítku 1:1 a konkrétní body přenesl propíchnutím a poté vykreslil. V tomto plánu bylo dále nutné přesně naznačit všechny body, kudy budou skrze desku procházet jednotlivé vodiče nejen pro napájení vlastních kolejí, ale i rozpojovačů a přestavníků výhybek včetně zpětných ohlasů. Potom jsem otvory vyvrtal vrtákem o průměru 5 mm (průměr je volen větší z důvodu případných nepřesností, aby se nepoškodil vodič).
   Další prací bylo polepení míst budoucího kolejového lože dvěma vrstvami materiálu pro dosažení modelového tvaru lože (samozřejmě i v místech skrytého nádraží). První vrstvou byla látka ze staré rolety (tloušťka asi 1 mm), druhou vrstvou byla pěnová guma (tloušťka asi 2 mm). Vrstvy jsem k podkladu i mezi sebou lepil kousky oboustranné lepící pásky. Tato vrstva mimo jiné i snižuje hlučnost kolejiště při jízdě vlaku.
   V místech vyvrtaných otvorů pro vodiče jsem materiál základu lože propíchal bodcem.
Následovalo položení vlastních upravených kolejí, konce vodičů jsem samozřejmě nastrkoval skrze otvory pod desku. Takto jsem položil kolejivo. Dále bylo třeba upravit případné nerovnosti, aby koleje dobře seděly (bez zlomů a rovné).
   Pak bylo možné přistoupit k vlastnímu připevňování kolejí. Použil jsem k tomu speciální vruty pro připevňování kolejí od firmy Tillig. Místa pro upevnění jsem předvrtal a následně přišrouboval. Dělá se to celkem dobře a rychle.
   Vzhledem k tomu, že plocha kolejiště je celkem velká, postupoval jsem po jednotlivých částech (nejprve viditelné nádraží, poté skryté a nakonec oba oblouky mezi nimi).
Na závěr jsem ještě skalpelem ořezal části materiálu pod kolejemi, aby mi nepřekážel při další práci.

Montáž kolejí Montáž kolejí


Následovalo připojení elektroniky, její oživení a dále vytvoření svahu (viz článek Konstrukce rámu kolejiště).
   A pak přišlo na řadu vytvoření kolejového lože. Pro jeho výrobu jsem použil šedý fotokarton a vlnitou lepenku o výšce asi 2,5 mm. Fotokarton jsem nařezal na pruhy dle nákresu a naohýbal.


Z vlnité lepenky jsem nařezal proužky široké 2 mm, přilepil na připravené pruhy fotokartonu a celek přilepil na podkad.

 

Montáž kolejí


V obloucích byl postup shodný, ale použil jsem kratší kousky se zaoblenou hranou (viz nákres).

Montáž kolejí


Celek jsem nechal dobře proschnout. Potom je vhodné připevnit doplňky (námezníky, drosely, hektometrovníky apod.). Dále jsem plochu natřel Herkulesem (lépe více, ale pozor na znečištění prutů kolejnic) a zasypal štěrkem, lehce zamačkal a opět nechal zaschnout.

 

Montáž kolejí

 

Plochy mezi kolejemi jsem nechal celé ve stejné výšce, jaká je těsně u kolejí.

 

Montáž kolejí

 

Po zaschnutí jsem odstranil přebytečný štěrk (štětečkem, vysavačem) a pak hotové lože lehce zalakoval silně naředěným matným lakem AGAMA, aby se lehce vpíjel. Tím dojde k dokonalé fixaci štěrku. Zde je třeba zbytečně nenapouštět štěrk mezi pražci, aby se koleje nepřilepily k podkladu (pěnové gumě), při eventuelní demontáži by to mohlo působit komplikace.

Montáž kolejí

 

Na závěr lze osadit další drobné doplňky (rychlostníky, sklonovníky, označníky, pískáčky atd.
 

JiSa