Čelní osvětlení lokomotiv

 (20.4.2005)

 

   Většina modelů lokomotiv ve velikosti TT (a nejen v této velikosti) je vybavena čelním osvětlením. To bývá zpravidla řešeno žárovičkami. Podstatnou nevýhodou tohoto způsobu osvětlení je závislost jeho intenzity na napájecím napětí. Rozhodl jsem se pro jejich náhradu pomocí bíle svítících LED diod, které jsou dnes již běžně (i cenově) dostupné. Jejich výhodou je, že svítí naplno v podstatě již od prvního okamžiku připojení napájecího napětí.


Náhrada žárovek u lokomotiv


   Dnes popíši nejjednodušší způsob náhrady pomoci kulatých bíle svítících LED diod (svítivost 4500 mCd, ø 3 mm). Náhradu tak, jak je dále uvedena, je možné použít v případě, že žárovka, kterou budeme nahrazovat, osvěcuje světla svojí čelní plochou (použité LED vyzařují světlo pouze dopředu).

 
   Z důvodu co nejmenších zásahů do konstrukce modelu jsem použil původní objímky ze žároviček (spálených). Z nich jsem odstranil původní baňku a vyčistil vnitřek. Pájkou jsem nahřál cín v dutém nýtu a vyfoukl jej ven. Tudy bude připojen jeden pól LED. Dále jsem napiloval v plášti objímky otvor pro vyvedení druhého pólu LED.


   U LED diody jsem vyhnul vývody, jeden provlékl otvorem v plášti objímky a druhý nýtem na opačném konci. Je nutné si ověřit, který pól LED diody má přijít kam. Zpravidla bývá u TT lokomotiv třeba, aby každá dioda v objímce na jednom čele měla opačnou polaritu než na čele druhém. Vývody jsem zaletoval, zkrátil a začistil.


   Další práce spočívá v nahrazení původních usměrňovacích diod předřadným odporem (470 ). Ten je výhodné umístit nad držák žárovky tak, aby se nedotýkal skříně lokomotivy (z důvodu možného zahřátí by mohlo hrozit její poškození). Dále je vhodné polepit olověná závažíčka ze strany izolační páskou, aby nedošlo ke zkratování odporu. Pokud by se to stalo, LED dioda se zničí.

 
   V tomto okamžiku osadíme LED diody s žárovkovými paticemi na místa a vyzkoušíme správnost funkce. Pokud svítí LED obráceně, pak je vzájemně prohodíme. Pokud je vše v pořádku, můžeme model zkompletovat. Tím jsou práce hotovy.


Poznámka:
U některých modelů při jízdě občas problikává LED na zadním čele (uvažováno vzhledem ke směru jízdy lokomotivy). Někdy lze do jisté míry tento jev potlačit vyčištěním všech kontaktů (a promazání převodů) modelu. Žel jsou diody mnohem citlivější než klasické žárovky a proto reagují na změny chodu motorku těmito záblesky (lze to brát jako něco za něco). Nicméně po osazení skříně lokomotivy nebývají tyto záblesky již tak patrné.


Čelní osvětlení
Čelní osvětlení
Původní žárovka a LED dioda

Čelní osvětlení Čelní osvětlení
Upravená objímka žárovky, upravená LED (dole) v porovnání s původní žárovkou (nahoře)


Čelní osvětlení Čelní osvětlení
Původní zapojení usměrňovací diody a upravené s předřadným odporem pro LED
 

JiSa