Návod na výrobu bateriové studny (TT 1:120)

 (4.3.2004)


    Výroba bateriové studny není moc složitá, s trochou trpělivosti a pečlivosti ji lze bez problémů zvládnout.

   Vytištěné střihy nalepíme Herkulesem na jednu vrstvu fotokartónu (díly A, B, C a D), díly E nepodlepujeme vůbec. Lepidla je lépe více než méně a zásadně ho nanášíme na poklad, na který přijdou střihy nalepit. Pokud bychom lepidlem natřeli střihy, zdeformují se! Střihy ihned obstřihneme s dostatečným okrajem, zatížíme a necháme dostatečně dlouho proschnout, nejlépe přes noc.

   Po vyschnutí díly vyřežeme normálním způsobem (tahem skalpelu podél pravítka), způsob používaný pro malé díly (popsaný v návodu na výrobu hektometrovníků) vzhledem k velikosti dílů nelze použít! Současně musíme mít jasno, v jakém terénu a jak hluboko bude studna zapuštěná (obvyklá úroveň terénu je naznačena ryskou na dílech B, C a D, doporučuji odříznout části pod ryskou, v případě umístění ve svahu musíme spodní část upravit podle konkrétní potřeby).

   Jednotlivé podlepené díly slepíme dle návodné kresby. Po zaschnutí celku nalepíme poklop vstupního otvoru (díl E).

   Z 0,5 mm širokého proužku kancelářského papíru naznačíme panty a petlici poklopu. Z odřezku drátku můžeme znázornit zámek na petlici.

   Celek natřeme barvou betonu, poklop s panty, petlici a zámek černě. Hranu horní plochy orámujeme výstražným pruhem žluté barvy. (Pozor, aby vrstva barvy nebyla příliš silná.)

Další prací je zhotovení kabelové skříňky. Jako základ použijeme špendlík s kovovou hlavičkou, ohneme ho do pravého úhlu, aby vzdálenost mezi hlavičkou a ohybem byla asi 3 mm. Natřeme černou barvou a horní stranu hlavičky žlutě. Na zadní (vyšší) straně studny zespoda vytvoříme mělkou drážku, kam po uskřípnutí přebytečné části nalepíme kabelovou skříňku (viz nákres a foto). Celek je nakonec možné přelakovat.

 

Bateriová studna. Bateriová studna.


Bateriovou studnu takto lze přímo umístit na terén. Samozřejmě je vhodné prohlédnout si skutečný stav.


   Dle výše
uvedené části popisu pro výrobu kabelové skříňky lze samozřejmě zhotovit i samostatné kabelové skříňky (pro umístění např. u přejezdu), avšak s tím rozdílem, že špendlík neohýbáme. Ty umístíme do kolejiště tak 3 – 4 mm nad terénem, ale pozor v blízkosti koleje, aby nepřesahovaly výškou výšku temene kolejnice! Je vhodné prohlédnout si skutečný stav.U přejezduJiSa