Konstrukce rámu kolejiště

 (2.2.2004)

   Jednou ze základních otázek při stavbě kolejiště byla volba provedení jeho konstrukce. Vzhledem k požadavkům kladeným na kolejiště bylo nutné, aby jeho základem byl lehký a současně pevný a torzně tuhý rám. Tyto požadavky mohla splnit překližka. Po dotazu v několika firmách jsem zjistil, že nejlevnější překližku nabízela firma MATRIX v Dobrušce. Desku 2,44 x 1,22 m (tloušťky 8 i 4 mm) nabízeli za cenu kolem 400 Kč za kus (stav k 7/2002), při telefonickém hovoru ochotně poradili a požadovaný materiál mi samozřejmě rezervovali do dalšího dne, kdy jsem pro něj dojel. 

Rám kolejiště   Obvod rámu kolejiště je složen z překližkových pásů výšky 65 mm, mezi nimiž jsou dvě podélná a sedm příčných žeber stejné výšky, v pravé části kolejiště snížené na 35 mm z důvodu terénní prohlubně. Pásy překližky jsou vzájemně slepeny Herkulesem a sešroubovány pomocí dřevěných hranolků. Pouze bočnice byly vzadu zvýšené pro vytvoření svahu. Na tento rošt je shora obdobně připevněna základová deska pro skryté i viditelné nádraží včetně pásů pod koleje v obou obloucích. Celá konstrukce je velice lehká a přitom pevná. 
Rozvody kabelů.   V žebrech je vytvořena řada montážních otvorů pro vedení elektrických vodičů. Část jednoho příčného žebra pod skrytým nádražím je vynechána, aby vznikl prostor pro zabudování rámu s deskami elektroniky. V místě budoucího ovládacího panelu byl vyříznut v desce příslušný otvor pro jeho zabudování.
   Na kolejové pláně jsem nakreslil rozmístění jednotlivých kolejnic včetně naznačení a následného vyvrtání otvorů pro vodiče napájení kolejí, přestavníků výhybek a rozpojovačů. Následovalo napuštění konstrukce Luxolem.
   Po připevnění a připojení kolejnic a oživení elektroniky jsem vytvářel svah v zadní partii kolejiště, který před zraky diváků ukrývá skryté nádraží a ovládací panel obsluhy.
   Základem pro konstrukci svahu jsou překližková žebra tloušťky 4 mm přišroubovaná spodní částí na příčná žebra konstrukce rámu. V horní zadní části jsou pomocí hranolků připevněna k desce pozadí. Ta je na krajích připevněna k zvýšeným bočnicím. Z důvodu přístupu do skrytého nádraží je pozadí dvakrát zalomeno tak, že pozadí je posunuto na levé straně poněkud dopředu.

Skryté nádraží   Vnitřní hrana základové desky skrytého nádraží je ohrazena páskem překližky výšky asi 40 mm. Ze spodní strany je celá konstrukce svahu polepena balícím papírem (tzv. šedákem). Tím bylo provedeno i navázání na plastové tunelové portály připevněné k základní desce. V místech, kudy by měly jít svahem vodiče, jsem připevnil krky (pláště z kabelů), kudy později přijdou protahat vodiče.
   Po zakrytí veškerých kolejí potravinovou fólií, zakrytí otvorů kusy kartonu a zajištění dalších míst proti potřísnění polyuretanem, jsem přistoupil k vypěnění svahu. Polyuretanovou pěnu jsem pokládal na šedák mezi žebry. Takto jsem vypěnil celé balení polyuretanu a nechal vytvrdit do druhého dne. Přebytečné kusy pěny jsem ořezal a přidával do dalšího prostoru určeného k vyplnění pěnou. Tak jsem pokračoval, dokud nebyl vyplněn celý svah. Po vytvrzení pěny jsem odstranil kartónové zábrany a ochrannou fólii. Polyuretanovou pěnu jsem nahrubo vytvaroval a polepil papírovými ubrousky namočenými v Herkulesu. Současně jsem vytvořil základy budoucích skal.  Otevřené plochy jsem zalepil kartonem z krabic od kancelářského papíru. Násep trati je vytvořen z bloků pěnového polystyrenu, které jsem do patřičného tvaru vyřezal pájkou. Místa pro další zahloubení do terénu (potok, náhon) byla vytvořena z deskového pěnového polystyrenu pro možnost dalšího tvarování. Svah, násep a skály jsem dotvaroval směsí sádry s Herkulesem a tónovací barvou. Sádra pak tuhne mnohem pomaleji a je pružná. Tvarování skal do konečné podoby jsem prováděl plochým štětcem. Plochy svahu a náspu jsem přebrousil smirkem, který je určen pro broušení sádrokartonu. 
Matice    Rám kolejiště je zespodu zakryt deskami překližky tloušťky 4 mm, jsou přišroubovány pomocí vrutů přímo do konstrukce. Pro zakrytí kolejiště jsem zhotovil kryt, který se na něj shora nasouvá. Ke kolejišti se připevňuje pomocí 14 dvojic šroubů, pod které lze přichytit úchyty pro snadnější přepravu. Skrze obvodové stěny rámu jsou provrtány otvory, na jejichž vnitřní straně jsou připevněny matice pomocí dřevěných hranolků. K čelní straně kolejiště je samozřejmě možné přišroubovat závěs, pomocí kterého lze kolejiště vytáhnout po zdi ke stropu. 
Kolejiště připravené k transportu   Musím se přiznat k tomu, že jsem měl zpočátku obavy, zda konstrukce splní moje očekávání, ale výsledek mě příjemně překvapil. Konstrukce kolejiště je velice tuhá (obzvláště ve spojení s krytem). Dokonce při transportu na výstavu ke Dni železnice v České Třebové 27.9.2003 v dodávce bylo na krytu kolejiště položeno další kolejiště a to bez sebemenší újmy. 
   Manipulace za pomoci úchytů je velice snadná, bez problémů ji zvládnou dva lidé. Při stěhování po schodech je vhodná pomoc dalších dvou lidí.
 

Obrázková galerie k článku

 

JiSa