Indikátor napětí

(19.5.2004)


  
Jedná se o zapojení mnohokrát publikované v různých časopisech i na internetu, nejsem tedy autorem. Indikátor jsem namontoval do autíčka na dálkové ovládání. Při jízdě je vidět pokles napětí při reálném zatížení, což je lepší než měření baterie naprázdno.


Schéma indikátoru.


   Indikátor je napájen přímo z měřené baterie. Trimrem P1 se nastavuje horní mez napětí a trimrem P2 dolní mez. To znamená že můžeme indikovat napětí třeba od 4V do 6V.

 

Indikátor napětí

 

 Vývodem č.9 volíme mezi páskovým a bodovým provozem.Vývod nezapojen-bodový provoz, svítí vždy jen jedna dioda. Vývod připojen na +6V - páskový provoz,
postupně se rozsvěcují všechny diody. Odběr z baterie při bodovém provozu je asi 10mA. Pro indikaci jsem použil BARGRAF, 10 LED v jednom bloku.

 

Indikátor napětí

 

Není použit plošný spoj, aby byl indikátor co nejmenší (a taky se mi nechtěl dělat) součástky jsou  pájeny stylem „vrabčí hnízdo“. Na obrázcích je vidět provedení celého zapojení i umístění v modelu. Celé zapojení vychází na necelých 100,- Kč. Integrovaný obvod LM3914 – 39,-Kč, BARGRAF – 35,- Kč, trimr – 8,- Kč a odpory po 0,8 Kč. Katalog GM ELECTRONIC.

 

Indikátor napětí

 

Roman Šiška