Pobřežní kurs - MONAKO

15.9.2004

   Po skončení letního setkání na Lužinách nás napadlo, že by nebylo špatné, kdybychom si to ježdění po vodní hladině něčím zpestřili. Nejlepší se nám zdála nějaká ta trať vytyčená bójkami. Ze všech úvah nakonec vzniknul "Pobřežní kurs MONAKO".

 

Úvodem

 

   Klasickou soutěžní trať - trojúhelníkový kurs - jsme nechtěli a ani nemohli stavět, protože k tomu je potřeba vybavení, které nemáme a navíc by to nebylo originální.

   Jedním z hlavních požadavků na trať byla její snadná stavba. Bójky jsou vyrobeny z prázdných PET lahví od Jupíků. Vnitřek bójek je nastříkán barvou a barevné pruhy jsou vytvořeny pomocí barevné samolepící pásky.  Každá bójka má zátěž, která je vyrobena opět z PET lahve naplněné pískem. Je dobré ještě do zátěže napustit i vodu, aby v ní nebyl žádný vzduch. Bójka je se zátěží spojena pomocí silonové stavební šňůry, která nesaje vodu. Délka spojovací šňůry se dá nastavit. Přebytečná šňůra je navinuta na zátěži a proti rozmotání zajištěna navlečenou gumičkou.

   Na trati je "dok" s "přístavním kanálem". Je zhotoven ze čtyř "U" profilů. Délka doku i kanálu je cca 1m a šířka 50cm. Jako plováky jsou použity opět PET lahve. Dá se snadno sestavit a rozebrat.

 

Popis tratě

 

   Jak už z názvu vyplívá, trať je vytyčena a plavba probíhá podél břehu. Bójky jsou rozmístěny symetricky, středem tratě je dok s přístavním kanálem. Jsou připraveny dvě varianty. První označená písmenem "A" je zaměřena na schopnost projet trať bez kolize s bójkou ve stanoveném limitu. Varianta "B" je náročnější a zajímavější, protože je potřeba nákladní pramici zakotvenou u přístavu pomocí vlastní lodě dostat až do přístavu.

 

Jak se pluje POBŘEŽNÍ KURS - A


Pobřežní kurs A

1) start z prostoru mezi přístavním dokem a břehem
2) proplout kolem bójky A2 dále od břehu a brankou A1 směrem od stanoviště
3) proplout brankou A směrem od břehu
4) proplout brankou A1 směrem ke stanovišti a kolem bójky A2 blíže ke břehu
5) proplout přístavním kanálem
6) zastavit
7) procouvat mezi přístavním kanálem a bójkou C
8) zastavit
9) proplout kolem bójky C ze strany vzdálenější od břehu
10) proplout kolem bójky B2 blíže ke břehu a brankou B1 směrem od stanoviště
11) proplout brankou B směrem ke břehu
12) proplout brankou B1 směrem ke stanovišti a kolem bójky B2 dále od břehu
13) zajet celou lodí do přístavního doku a zde zastavit

 

Jak se pluje POBŘEŽNÍ KURS - B

 

Pobřežní kurs A

1) start z prostoru mezi přístavním dokem a břehem
2) proplout kolem bójky A2 dále od břehu a brankou A1 směrem od stanoviště
3) proplout brankou A směrem od břehu
4) proplout brankou A1 směrem ke stanovišti a kolem bójky A2 blíže ke břehu
5) pomocí vlastní lodě zatlačit libovolným způsobem (tlačení zezadu z čela z boku) nákladní člun do přístavu
6) proplout kolem bójky C ze strany vzdálenější od břehu
7) proplout kolem bójky B2 blíže ke břehu a brankou B1 směrem od stanoviště
8) proplout brankou B směrem ke břehu
10) proplout brankou B1 směrem ke stanovišti a kolem bójky B2 dále od břehu
11) zajet celou lodí do přístavního doku a zde zastavit

 

   Doufáme, že si Pobřežní kurs zkusí proplout každý kdo přijde na Lužiny a když bude zájem, uskuteční se i malá soutěž. Není snahou pořádat velké soutěže, ale spíše se pobavit, vyzkoušet si jak se svou lodí umíte manévrovat, jak je model obratný. Protože každá soutěž má svoje pravidla, tak i Pobřežní kurs má ty svoje.

 


PRAVIDLA "POBŘEŽNÍHO KURSU MONAKO"

 • Účelem je s lodí projet stanovenou trasu vytyčenou bójkami a dokem bez doteku bójek nebo doku v předepsaném časovém limitu.

 • Každý soutěžící má před zahájením kursu přiděleno 100 bodů.

 • Za každý dotyk bójky lodí se strhávají trestné body podle tabulky trestných bodů.

 • Soutěžící se musí během jízdy pohybovat pouze ve vyhrazeném stanovišti.

 • Loď musí být před zahájením jízdy v klidu (stojí a nesmí pracovat motor).

 • Soutěžící ohlásí začátek jízdy zvoláním "START" a od toho okamžiku mu začne plynout časový limit a může uvést loď do pohybu.

 • Konec jízdy ohlásí soutěžící zvoláním "STOP" a dá jasně najevo, že už model neřídí (pustí ovladače, otočí se k modelu zády a pod.) v tomto okamžiku se zastaví čas soutěžícího.

 • Po zvolání "STOP" musí být loď opět v klidu (stojí a nepracuje motor).

 • Na trase se mohou pohybovat současně maximálně tři lodě.

 • Přednost při projíždění brankou nebo křižování si dohodnou soutěžící v případě neshody rozhodčí.

 • Rychlejší loď při předjíždění pomalejší lodě musí pomalejší loď obeplout.


Limity
Časový limit na projetí trasy "A" je 10 minut.
Časový limit na projetí trasy "B" je 15 minut


Tabulka trestných bodů

 

dotyk bójky / trasa "A" "B"
A2, B2 -1 -1
A1, B1 -3 -3
A, B -5 -5
C -3 -3
při průjezdu přístavním kanálem -5 není v kursu
nezatlačení člunu do přístavu není v kursu -5
při přistání v doku -5 -5
minutí branky, bójky, kanálu (za každou branku) -10 -10
nedodržení časového limitu -20 -20
opuštění stanoviště (za třetí opuštění diskvalifikace) -20 -20


 

   Protože takovouto záležitost bylo potřeba řádně ověřit a vyzkoušet, vyrazili jsme s Antem a Romanem na Lužiny v neděli odpoledne (12.9.2004). Teorie měla být prověřena praxí. Najade zastupovala ty větší lodě (díky Ještěřici za zapůjčení), Meskalero střední a Anteho dělový člun má blíže k těm menším.

   Praktické zkoušky při proplouvání pobřežního kursu ukázaly, že bude potřeba trochu zvětšit rozestupy mezi brankami a taky bójky dostat kousek dál od břehu aby bylo více místa pro manévrování lodí. Řešení tohoto problému už naštěstí existuje. Jinak je trať dobře přehledná a snadno zapamatovatelná. Testovali jsme jen variantu "A" protože nákladní pramice není zatím hotova.

 

Montáž doku

 

Pobřežní kurs Pobřežní kurs Ante připravuje účka k montáži a já zase svodidla doku.
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Už to montujeme celé dohromady... a dok s přístavním kanálem je připraven ke spuštění na vodu...
Pobřežní kurs Pobřežní kurs ...a jdeme k vodě. Zjistili jsme, že hloubka u břehu není skutečně veliká a je potřeba dok dostat dále...
Pobřežní kurs Pobřežní kurs ...pomohli jsme si bidlem určeným ke kladení bójek.

Kladení bójek

Pobřežní kurs Pobřežní kurs Bójky byly pečlivě uloženy v přepravce. Kupodivu se do sebe nezamotaly a tak trochu práce bylo jen s nastavením délky kotvící šňůry.
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Kladení bójek se výborně zhostil Ante. Je fakt, že v broďácích to půjde potom mnohem lépe.
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Část již vyznačené tratě.

 

Testovací plavba Pobřežního kursu

 

Pobřežní kurs Pobřežní kurs Dělový člun se připravuje na první plavbu Pobřežním kursem MONAKA a Meskalero při průjezdu brankou A1
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Pobřežní kurs Meskalero při průjezdu brankami A1 a B1
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Meskalero končí první jízdu Pobřežního kursu MONAKA a zajíždí do doku.
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Pobřežní kurs Anteho dělový člun koketující s brankou A1
 Pobřežní kurs Meskalero a dělový člun ve formaci vyplouvají na trať.
 Pobřežní kurs Pobřežní kurs Najade při průjezdu brankou B1 a chviličku na to se s ní Roman pokoušel zakotvit v přístavním kanále jako v doku.
 Pobřežní kurs Meskalero při plavbě kolem bójky B2.
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Anteho dělový člun při rychlém průjezdu kolem  bójky A2 a vzápětí na to profrčel i přístavním kanálem...
Pobřežní kurs Pobřežní kurs Pobřežní kurs ...na zpáteční cestě se nasoukal do přístavního kanálu jako do doku a mezi tím z opačné strany dokem jako přístavním kanálem projel Meskalero, který se na třetím snímku pokouší couvat kolem bójky C.
Pobřežní kurs Ante testuje trať tentokráte s Meskalerem.
Pobřežní kurs Trošku nevydařený celkový pohled na Pobřežní kurs MONAKA.

 

Video

 

Promítnout video.

 Pokus Najade o zajetí do doku (1,5MB)
Promítnout video.

 Dělový člun a Meskalero současně zajíždí do doku. (1MB)

 

   Doufáme, že se Vám bude Pobřežní kurs MONAKA líbit a že se při něm dobře pobavíte.

Kdo si bude chtít zasoutěžit, může si vytisknout bodovací lístek, kde si vyplníte jméno a při startu dáte rozhodčímu. Startovné se neplatí samozřejmě žádné. Pokud Vám nebude něco jasné, využijte diskuse pod článkem.

 

   Chceme také předběžně zjistit, jaký by byl zájem o soutěž. Pokud tedy chcete, můžete se přihlásit již teď. Stačí vyplnit přihlášku. Přihlásit se můžete samozřejmě také přímo na místě!

Keba