Malé motorové spojky (pro elektromotorky)

(29.9.2002)

  Velice často se stává, že potřebujeme přímo spojit nějakou hřídel (např od lodního šroubu) s hřídelí motorku. Existuje několik způsobů. Záleží na tom, jaký výkon potřebujeme přenést a jak přesně jsou hřídele v ose. Nejsou zde uvedeny spojky s ozubenými koly.

Spojení gumovou hadičkou (1)

   Toto spojení se často používalo u menších modelů lodí. Gumová hadička se nasadila na hřídel motorku a na vlastní hřídel. Velice oblíbená byla hadička z ventilku duše na kolo. Výhodou je velice snadné provedení, dostupnost. Vyrovnává nerovnosti a nepřenáší vibrace motorku na vlastní hřídel. Nevýhodou pak je, že gumička časem zpuchří a praskne a není schopna přenášet větší výkon.

Spojení pružinkou (2)

  Je vlastně obdobou prvního případu, jen gumička je nahrazena pružinkou vhodného průměru. Oproti gumičce pružinka nezpuchří a je schopna přenášet větší výkon pokud je dostatečně těsně nasazena na hřídelích. Musí být ovšem dostatečně tuhá, aby se "nerozmotala".

Spojení pevnou snímatelnou spojkou (3)

   Je tvořena pomocí spojky, do které se nasunou hřídele a přitáhnou šroubky. Velice dobře lze použít elektro-svorkovnice. Je dobré na každé hřídeli vybrousit malou plošku, na kterou šroubek dosedne a nebude tak prokluzovat. Podmínkou je, že hřídele musí být přesně v ose. Nevýhodou je pak že se veškeré vibrace přenášejí a může tak dojít k povolení šroubků. Proto je dobré je zakápnout barvou. Tato spojka je již schopná přenést maximální výkon motoru. Další výhodou je snadné rozpojení a opětovné spojení v případě potřeby.

Spojení  pružinou a pevnými snímatelnými spojkami (4)

   Tato spojka je kombinací pevné spojky a spojení pružinou. Podmínkou je použít dobrou ocelovou pružinu. Pak je tato spojka schopná přenášet i maximální výkon motoru. Na hřídelích je dobré vybrousit plošky pro dosednutí šroubků. Šrouby spojek proti sobě pootočíme o 180° aby nezpůsobovaly vibrace. Výhodou této spojky je že hřídele nemusí být přesně v ose a je snadno rozebíratelná.

Spojení přes gumový disk (5)

  Na konce hřídelí jsou přidělány spojky s rameny, které mají na koncích provrtány otvory. Na hřídel se připevní např. pomocí šroubku. Ramena jsou vůči sobě pootočena o 90°. Mezi ně je vložen kruhový disk z gumy např. 1 mm silné. Ramena jsou k tomuto disku přišroubována. Tím je zaručeno pružné spojení. Tato spojka se opět snadno rozebrat.

Pevné spojení (6)

   Tam, kde nevyžadujeme vůbec pružné spojení, je možné oba konce hřídelí zasunout do měděné trubičky a zaletovat. Maximální přenos výkonu je tak zajištěn. Nevýhodou je spojení, které v případě potřeby nemůžeme jen tak snadno rozebrat. Navíc se z motorku přenáší veškeré vibrace (nebo naopak) a je tak potřeba zvážit zda nemohou ovlivnit činnost dalších zařízení.

Volné spojení vidličkou (7)

   Jedná se druh spojení, které vlastně umožňuje přenos výkonu, aniž by oba hřídele byly spolu jakkoliv pevně spojeny. hodí se tam, kde např. při snímání krytu se současně sejme i hřídel nebo motorek a po nasazení se spojení samo obnoví. Na hřídeli motorku je přidělána vidlička, do které zapadá příčka nasazená na hřídeli. Výhodou této spojk je, že není potřeba přesnost v podélné ose a přenáší maximální výkon. Nevýhodou je rázový záběr, kdy vlastně půl otáčky jde motor naprázdno (při změně smyslu otáčení) a pak příčka narazí do vidličky. Proto musí být obě části dostatečně pevné.

Spojení gumovou hadičkou s ochranou proti prokluzu (8)

  Jedná se vlastně o spojení (1), ale gumička je navíc k hřídelím přitisknuta pomocí dvou svěrek. Ostatní platí to samé jako u spojení s gumičkou.

Spojka (9)

   Tohle spojení je již opravdová spojka. Na hřídeli motorku je pevně nasazen disk, ve kterém jsou po jeho obvodu po 90° vyhloubeny mělké důlky. Na samotné hřídeli je pak nasazen disk (posuvný ve směru podélné osy) s výstupky, které zapadají do důlků na disku motoru. Disky jsou k sobě přitlačovány pružinou, jejíž síla se nastavuje pomocí posuvné zarážky. Pokud dojde k tomu, že se hřídel zasekne, spojka začne prokluzovat a nedojde k poškození motoru. Místo důlků a výstupků (které jsou náročné na výrobu) je možné např. použít brusný papír, který se po opotřebení vymění.

Magnetická spojka (10)

   Na hřídeli je nasazen pernamentní kruhový magnet. Na hřídeli motoru pak disk z měkkého kovu. Pevnost spojení je pak dána sílou magnetu.

Kardanový kloub (11)

  Je asi nejnáročnější na výrobu. Je zde uveden spíše pro úplnost. Umožňuje, aby hřídele spolu svíraly poměrně velký úhel. Nevýhodou je pak vyšší hlučnost a ztráty ve výkonu. Přesto je poměrně často využíván pro svoji spolehlivost.


 

 

Stránka se průběžně doplňuje.

poslední aktualizace 24.03. 2003