Odpalování malých raket z modelů

(26.4.2002)

Nenesu žádnou odpovědnost za případné škody, které by jste si způsobili při činnosti na základě tohoto článku. Osobám mladším 18-ti let nedoporučuji provádět cokoliv bez dozoru dospělé osoby. Při práci s pyrotechnikou používejte vždy ochranných pomůcek (brýle, rukavice) a zamezte přístupu ohně.

   Chtěl jsem z paluby své lodě odpalovat malé rakety. Dlouho jsem nevěděl kde je vzít a jak je odpalovat. Všechny způsoby byly poněkud kostrbaté. Při brouzdání po modelářských stránkách jsem narazil na článek ve kterém autor můj problém řešil. Použití zábavné pyrotechniky je dobrý nápad. Nejmenší plastové raketky s červenou bambusovou špejlí, kterým se říká hvízdačky,  jsou ty pravé. Ale způsob jakým je autor odpaloval se mi v praxi vůbec neosvědčil. Omotávání doutnákové šňůry odporový drátem bylo pracné, v terénu nepoužitelné protože nabíjení nové salvy trvalo vždy dlouho a pokud se odporový drát nepodařilo správně namotat, tak se odpal vždy nepovedl. Proto jsem přemýšlel o lepším způsobu. Protože se zajímám i rakety inspiroval jsem se tam. Raketové motory zapalují tak, že se el.palník tvořený odporovým drátem zasune do trysky motoru a připojí k baterii. Drát se rozžhaví a motorová slož se zapálí.  No a to je přesně ono co potřebujeme!

   Raketka je tvořena kompaktní plastovým kontejnerem o délce cca 5cm a průměru 8 mm, který je asi z 1/4 vyplněn pohonnou směsí. K trupu je pak pomocí obyčejného papíru přilepena tenká bambusová špejle, která let stabilizuje. Dovnitř zasahuje doutnák, který je ke špejli přilepen tenkou páskou. Pomocí nožíku papír spojující trup raketky a špejli nařízneme a odmotáme. Tím se nám raketka uvolní pomalým tahem vysuneme doutnák. Tím máme trup připravený k další práci. Jedná se o poměrně bezpečnou operaci. Motorová slož není náchylná na tlak a nebo otřesy. Jen při ní nekuřte, nedloubejte dovnitř hřebíkem a pod. Raketku uschovejte na bezpečné místo. Nyní si z papíru můžete vyrobit stabilizátory, případně pak model rakety natřít. Moc práce si s ním rozhodně nedávejte. Nestojí to zato :-)

   Výroba odpalovací rampy je jednoduchá. K ní jsem použil zvonkový drát o průměru 0.8 mm a odporový drát. Nejdříve si z odporového drátu na špendlíku stočíme očko s jedním závitem (obr. 1). Pak jeden konec omotáme kolem zvonkového drátu cca dva mm od jeho konce. Stačí tři závity (obr. 2). Očko by od místa omotání nemělo být dále než 3 mm. Potom konec zvonkového drátu ohneme tak aby sevřel závity drátu odporového a pevně pomocí kleští zamáčkneme. Zbytek odporového drátu odstřihneme. Stejně postupujeme i u druhého konce až dostaneme odporové očko (obr. 3). 

 Z dubové kulatinky (např. nábytkářské) o průměru cca 5 mm (aby šla lehce zasunout do palstového trupu rakety) si uřízneme cca 1 cm dlouhý kolíček. Ten dvakrát provrtáme podélně. Vzniklými otvory protáhneme zvonkový drát, aby ohyby svírající očko z odporového drátu byly přibližně 5mm od konce kolíku. Kolík se sice po startu raketky opálí, ale motor hoří tak krátce, že se nestačí zapálit. Máte-možnost, můžete dřevo nahradit např. keramikou. Rozhodně ne plasty !!! Kolík zabraňuje tomu, aby se dráty zkřížili a došlo tak ke zkratu a současně vymezuje polohu rakety a zajišťuje tím správné dosednutí odporového palníku k motorové složi. Takto zhotovený palník vydrží i několik odpalů posobě a není třeba jej neustále měnit a připravovat. Raketa se na něj prostě nasune a hotovo. Žádná zdlouhavá manipulace. V praxi jsem použil trubkovou odpaovací rampu s palníkem

takto zhotoveným a vedeným uvnitř rampy.