Výpočet rozměrů hlavice

(11.9.2002)

   Tvarově jednoduchou hlavici lze navrhnout pomocí kružítka. Obvykle se používají dvě varianty. Normální (La) a štíhlejší (Lb). Obě varianty hlavice mají stejný průměr. Ten je dán průměrem trupu rakety (D) v místě, kde se stýká s hlavicí. Ideální poměr délky hlavice a průměru trupu se uvádí pro hodnoty 2 (La) a 3 (Lb). Při zachování těchto poměrů je potom velmi příznivý součinitel odporu, kdy jeho hodnoty bývá 0,10,05.

Vzdálenost středu kružnice od osy hlavice vypočteme ze vztahu:

A = 3,75 . D

B = 8,75 . D

Poloměr kružnice pak ze vztahu:

A1 = 4,25 . D

B1 = 9,25 . D

  Zbývá stanovit poloměr špičky hlavice. Ostré zakončení není ideální. Proto Ra nebo Rb volíme 0,5 1 mm pokud průměr trupu (D) nepřesahuje 30 mm. V opačném případě poloměr zvětšíme na 1,5 2 mm.