1

Téma: RM Pola

Adaptace plastikové stavebnice italského těžkého křižníku z období 2. sv. v. na RC plovoucí model.

Share

Palec nahoru Palec dolu

2

Re: RM Pola

Úvod

Italské námořnictvo mě po pravdě nikdy příliš neoslovilo. V námořních bojích se zrovna neproslavilo a italské lodě mi vesměs nepřišly dostatečně zajímavé a kvalitní. To však plně platí pouze o starší epoše (před a během 1 sv.v.). Modernější plavidla bojující v druhém světovém konfliktu, to už je ovšem něco trochu jiného. Pokud se v úvahu vezme především estetické hledisko, bývají italské válečné lodě ze zmíněné éry obecně považovány za velmi povedené a osobně se k tomuto názoru rovněž přikláním. Sice jsem před boji ve Středomoří vždy upřednostňoval jiná témata, ale přesto jsem již v minulosti vícekrát uvažoval o postavení modelu některé z elegantních italských lodí. Přirozeně by se nabízely především známé bitevní lodě třídy Littorio, ale méně otřelým námětem by byla jedna ze starších modernizovaných bitevních lodí, anebo některý z křižníků (z nichž mě asi nejvíce zaujala třída Zara). Dosud jsem však měl neustále dostatek jiných priorit a stavbu italské lodě jsem odkládal na neurčito. Teprve během roku 2018 jsem obdržel nadějnou inspiraci. Objevil jsem totiž existenci kitu křižníku Pola (1:350, Hobby Boss) příhodného pro mé účely (velmi nízká cena pouhých pár stokorun, malá složitost). Krátce před Vánoci se mi zmíněnou stavebnici podařilo sehnat na jednom e-shopu jako poslední úlovek roku 2018.

Share

Palec nahoru Palec dolu

3

Re: RM Pola

Stručně o předloze

Těžké křižníky třídy Zara (další lodě Pola, Fiume a Gorizia) byly postaveny ve třicátých letech a představovaly poměrně zdařilou konstrukci. Na rozdíl od jiných italských křižníků, u nichž byla preferována nesmyslně vysoká rychlost na úkor odolnosti, byly tyto lodě vybaveny kvalitní pancéřovou ochranou. Ani ta jim však bohužel nebyla nic platná v nerovném nočním střetnutí s britskými bitevními loděmi u Matapanu v březnu 1941, kde byly tři z nich potopeny (Pola předtím ochromena leteckým torpédem a následně doražena britskými torpédoborci). Před svým zánikem v uvedené akci se křižníky třídy Zara stihly zúčastnit několika méně rozhodných bitev. Poslední přeživší Gorizia se posléze zapojila do dalších bojů a po vážném poškození při leteckém útoku byla po italské kapitulaci ukořistěna Němci. Později byla v přístavu těžce poškozena při útoku italských „živých torpéd“ a po válce byl vrak sešrotován.

Technické parametry křižníků třídy Zara byly následující. Délka 183 m, šířka 20,6 m, ponor 7,2 m, standardní výtlak 11 500 t, plný výtlak 14 000 t. Dva lodní šrouby poháněné dvěma turbínovými sestavami o výkonu 95 000 HP, max. rychlost 32 uzlů. Hlavní výzbroj představovalo 8 děl ráže 203 mm ve čtyřech dvouhlavňových věžích, pomocnou výzbroj 16 (později 12) děl ráže 100 mm a několik automatických PL kanonů. Dále mohly být neseny dva průzkumné hydroplány (hangár a katapult umístěny neobvykle na přídi).

Share

Palec nahoru Palec dolu

4

Re: RM Pola

Plánování a příprava

Stavebnici italského křižníku jsem sice v časové posloupnosti získal až po několika dalších kitech, ale v pořadí stavby nakonec před nimi získala přednost. Důvodem byla její nižší složitost a kvalita. Abych tedy netratil příliš času a energie na úkor jiných modelů (aktuálně kladu důraz na větší lodě a drobnými modely chci vhodně vyplnit prostoje během náročnějších staveb) a abych se pocvičil a načerpal zkušenosti před stavbou kitů, na kterých mi bude více záležet a které si zaslouží pečlivější zpracování. Stavebnice křižníku Pola se hned na první pohled jeví poměrně vhodná ke konverzi na RC plovoucí. Trup je v celku a dokonce disponuje otvory pro hřídele (jako u Musaši http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view … ?id=4726), což značně uspoří práci. Šrouby jsou pouze dva, což zjednoduší konstrukci pohonu. Odpadnou tak dilemata a obtíže z výstavby San Francisca (4 funkční šrouby) http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view … hp?id=4621 a bude možné bez problémů použít dva preferované motorky MIG 2025. Po zkušenostech právě s křižníkem San Francisco jsem sice chtěl další pokusy o podobné modely zavrhnout a v daném měřítku se soustředit na výstavbu bitevních lodí. Nicméně čas negativní dojmy otupil a řekl jsem si, že když jsem to zvládl jednou, povede se i podruhé. Nějaké kity bitevních lodí již mám v zásobě a čekají ve frontě, až přijde vhodný čas na jejich výstavbu. Aktuálně však je na pořadu dne další křižník. Přirozeně jsem se obával opětovných potíží se stabilitou. Nicméně konstelace by měla být proti San Francisku poněkud příznivější (méně masivní nástavby). Pojistkou pak bude vyzkoušené řešení s přídavnou zátěží na magnet pod dnem.

Stavbu modelu jsem chtěl zrealizovat přes léto 2020, abych si během prázdnin opět dopřál nějakou oddechovější činnost. Sice toho mám aktuálně v loděnici na práci dost, několik modelů rozestavěných, nebo ve fázi vážných příprav a řeším řadu zapeklitých konstrukčních problémů. Přesto, nebo právě proto jsem se odhodlal do křižníku Pola pustit, abych v letošním roce zvládnul přidat do flotily aspoň jeden další nový přírůstek v podobě plovoucího kitu. Většina ostatních lodí (nejen ty větší, ale třeba i malé papírové) představuje běh na delší trať a při jejich stavbě je třeba překonávat nejednu překážku. Což je sice částečně uspokojivé, ale mnohdy také ubíjející. Občas je tedy dobré a potřebné, odskočit si pro relax a povzbuzení elánu k nějaké nenáročné a rychle zhotovitelné lodičce, aby byl výsledek záhy na světě a bylo možno v dohledné době zakusit uspokojení z dokončeného díla.  Navzdory původnímu optimismu se však výše uvedené plány a předpoklady ukázaly jako nereálné a stavba modelu se mi poněkud protáhla a zkomplikovala.

Teprve při sestavování stavebnice jsem si totiž naplno uvědomil, jak málo je kvalitní a jak moc je vzdálená od reality. Sice jsem podrobně nestudoval podklady, nicméně řada věcí mě vyloženě bila do očí natolik, že jsem se rozhodl provést alespoň některé dodatečné modifikace pro zvýšení realističnosti. Některé díly ze stavebnice jsem tak raději zcela vypustil a jiné chtěl vhodně nahradit či upravit. Většinu jsem však ponechal v původní podobě, jelikož by náročná celková přestavba modelu nedávala smysl. Pokud bych toužil po větší maketovosti a dokonalosti, bylo by efektivnější rovnou sáhnout po jiném kitu (např. sesterského křižníku Zara od Trumpeter). Zatímco dotyčná Pola byla od počátku zamýšlena jen jako jednoduchá lodička bez větších ambic. Negativa stavebnice jsem tedy příliš neprožíval a volil přijatelný kompromis (nápravné zásahy pouze v těch nejkřiklavějších případech a tam kde to nepřidělá příliš práce navíc).

Před započetím stavby jsem provedl obvyklou rozvahu výtlaku a výsledek se jevil nadějně. S uvažovaným vybavením mi vycházela rezerva výtlaku až několik desítek gramů. Výtlak trupu byl dále ověřen testem ve vaně, přičemž se potvrdila hodnota získaná přepočtem (lehce nad 300 g, tedy podobně jako u San Francisca).

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1en9eecdb1rfu0b51ai6r1gia3.jpg http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1en9eeg751p0b1le11l7ogjpvel6.jpg

Share

Palec nahoru Palec dolu