1

Téma: SMS Seydlitz

Adaptace starší papírové vystřihovánky německého bitevního křižníku z období 1. světové války na RC plovoucí model. Po Wien a Arizoně moje papírová „kapesní bitevní loď“ číslo tři.

Share

Palec nahoru Palec dolu

2

Re: SMS Seydlitz

Úvod
Někdy na podzim roku 1997, tedy v době kdy jsem čerstvě přišel do Prahy studovat VŠ, jsem při svých toulkách po zajímavých obchodech objevil v jednom knihkupectví mezi dalšími vystřihovánkami také papírový model německého bitevního křižníku Seydlitz z období 1. sv. války. Tehdy jsem však zrovna aktivně nemodelařil a zajímaly mě hlavně PC hry. Model jsem tedy nekoupil, čehož jsem o pár let později litoval a v průběhu doby po něm opakovaně pátral. Teprve po 20 letech se na mě usmálo štěstí a dotyčnou vystřihovánku jsem získal prostřednictvím inzerátu na modelářském bazaru. Což mi pochopitelně udělalo velikou radost a bylo jasné, že se loď dříve či později stane součástí mojí modelové flotily.

Bitevní křižník SMS Seydlitz mě poprvé zaujal již dávno v dětství. Ještě předtím, než se mi do rukou dostaly publikace Miloše Hubáčka o válce v Pacifiku, jsem totiž studoval knihu Válečné lodě 3. díl, pojednávající právě o vojenských plavidlech a námořních bojích v období 1. světové války. Tato tématika je mi tedy od počátku rovněž blízká a v mých modelářských aktivitách by se to zákonitě mělo projevit. Nechci se omezovat pouze na světový konflikt druhý v pořadí, ale mimo jiné si chci postavit také nějaké lodě z éry dreadnoughtů. Sice možná nemají tak elegantní vzhled jako jejich druhováleční následovníci, ale přesto pro mě disponují jistým kouzlem. Navíc jsou jako modelové předlohy zajímavé z praktického hlediska (méně mohutné a členité nástavby, absence početné PL výzbroje apod. pracných detailů).

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt3hmov1conaqalkpopb183.jpg

Share

Palec nahoru Palec dolu

3

Re: SMS Seydlitz

Něco o předloze

Bitevní křižník Seydlitz patří mezi nejslavnější lodě účastnící se námořních bojů 1. sv. války. Svou reputaci si vydobyl zejména neuvěřitelnou odolností, díky níž úspěšně přežil velmi vážná poškození z bitev u Dogger Banku a Skagerraku (Jutska). Potopen byl teprve po válce a to vlastní posádkou ve Scapa Flow společně s hlavní částí německého loďstva. Technické parametry plavidla byly následující: Délka 200 m, šířka 28,5 m, ponor 9 m, standardní výtlak 25 000 t, plný výtlak 28 500 t. Čtyři lodní šrouby poháněné turbínami o výkonu až 88 000 HP, max. rychlost 28 uzlů. Hlavní výzbroj představovalo 10 děl ráže 280 mm v pěti dvouhlavňových věžích (prostřední dvě v šachovnicovitém uspořádání), pomocnou výzbroj tvořilo 12 děl ráže 150 mm a několik děl ráže 88 mm. Dělovou výzbroj doplňovaly 4 torpédomety ráže 500 mm (jak bylo u velkých plavidel té doby stále běžné).

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt3jjbh1ivbl0p1u62i6l1vmu3.jpg

Share

Palec nahoru Palec dolu

4

Re: SMS Seydlitz

Idea modelu

Papírový model bitevního křižníku Seydlitz (1:350, Viking) pochází z 90. let minulého století a ze stejného zdroje jako vystřihovánka bitevní lodi Wien http://www.mo-na-ko.net/clanky/091_BitKapLod/clanek.htm Tu jsem tenkrát zakoupil, později (začátkem nového tisíciletí) postavil jako plovoucí a posléze adaptoval pro RC. Nyní jsem chtěl postavit v podobě funkčního RC modelu také Seydlitze (stejně jako u Wien je plovoucí varianta přímo zmíněna v návodu).

Vzhledem k akutní zaneprázdněnosti staršími i novými projekty jsem se však k zahájení stavby dostal až po více než roce. Mezitím jsem tak měl dostatek času k rozvahám ohledně koncepce modelu. Zásadní otázkou byla velikost. Jestliže u plastikových kitů je pevně daná, papírové modely lze oskenovat a vytisknout zvětšené. V souladu s mou nynější touhou po větších lodích jsem o něčem takovém vážně uvažoval. Po důkladném zvážení všech pro a proti jsem však nakonec zvolil originální podobu. Daná vystřihovánka mi totiž z určitých důvodů nepřišla pro zvětšování příliš vhodná a kromě toho jsem mezitím pojal plány na stavbu jiných větších modelů. Navíc jsem po roční pauze od dostavby Arizony http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view … hp?id=4583 opět zatoužil po tradiční práci s papírem. Bylo tedy rozhodnuto.

Share

Palec nahoru Palec dolu

5

Re: SMS Seydlitz

Konstrukční rozvaha

Další obvyklou otázkou byla koncepce pohonu a konfigurace vnitřních komponent. Pro tentokrát jsem se chtěl vyhnout experimentům a volil klasické řešení. Pouze jsem zvažoval počet poháněných šroubů. Se všemi čtyřmi jsem si nechtěl komplikovat situaci. Více jsem uvažoval o dvou (zbylé dva nepohyblivé). Nakonec jsem se však rozhodl pro zjednodušený pohon pouze jedním elektromotorem a jedním šroubem. Na rozdíl od obvykle pěkně vyvedených kitů je daná vystřihovánka zpracovaná poněkud volně a není tedy třeba mít přílišné výčitky z nedodržení věrnosti předloze.

Čtyři (maketové) šrouby tak na modelu měly být pouze jako nepohyblivé atrapy, zatímco jeden funkční šroub (vlastní improvizace) měl být umístěn pokud možno nenápadně pod zádí. K jeho pohonu měl posloužit malý kulatý elektromotor z domácích zásob, spojka obvyklá hadičková. Jako zdroj měl být využit můj nový standard pro mini lodě, tedy 1 článek Li-Ion (sdílený mezi více modely). Pro ovládání motoru měl posloužit mini regl vypůjčovaný z křižníku San Francisco (lepší než mnou dříve používané servozesilovače). Ovládání kormidla pomocí laciného mikroserva.

Všechno vybavení mělo být pokud možno soustředěno do zadní poloviny střední sekce trupu (pod palubním otvorem). Chtěl jsem totiž zachovat přístup do podpalubí dle řešení z návodu (odnímatelná pouze zadní polovina kasematy), vzhledem k vzájemné provázanosti předních palub a nástaveb by to bylo těžké uspokojivě vyřešit jinak. Trup měl být rovněž zabezpečen proti potopení (vzduchová komora v přídi, nebo výplň PU pěnou).

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt3pe5j12p1ist12n1ap7rts3.jpg

Share

Palec nahoru Palec dolu

6

Re: SMS Seydlitz

Stavební přípravy

Prvním problémem byla samotná reprodukce vystřihovánky. Originální tisk byl nějak neobvykle lesklý a šel skenovat špatně, paradoxně poskytl lepší výsledek horší skener doma než dokonalejší v práci. Při stavbě Arizony jsem praktikoval tisk na běžný slabší papír, což ovšem vedlo k potížím s podlepováním. V případě Seydlitze jsem se tedy rozhodl vystřihovánku rovnou vytisknout na silnější čtvrtku. Což se sice bez problémů povedlo, avšak výsledná reprodukce se od originálu přeci jen trochu lišila. Nejvýraznější rozdíl byl v odstínu šedé na bocích trupu (reprodukce trošku světlejší). Naštěstí nešlo o nic vážného a v daném případě jsem maketově přesný odstín beztak neřešil.

Během finálních příprav jsem dále zjistil, že je model o trošku menší, než by odpovídalo nominálnímu měřítku a že skutečné měřítko je spíš 1:400. Tento fakt však neměl na mé plány významnější vliv. Odchylka rozměrů byla jen malá a s výtlakem rovněž neměly být problémy (kalkulována dostatečná rezerva pro dovážení). Více potíží poskytla samotná konstrukce trupu. Stavba ze skenu se ukázala jako prozíravá, neboť bylo stejně jako u Arizony třeba několika ověřovacích testů a opakovaných pokusů, než se podařilo vychytat všechny záludnosti a byl jsem s výsledkem spokojen. Trup je na první pohled konstruován jednoduše, postrádá kostru s větším počtem žeber a obšívka je stejně jako u Wien složena pouze ze dvou hlavních velkých kusů. Což je sice teoreticky snadné ale v praxi přináší značné potíže se správným vytvarováním trupu, aby nebyl všelijak pokřivený.

Share

Palec nahoru Palec dolu

7

Re: SMS Seydlitz

Technologie a testy

Konstrukci jsem plánoval zachovat papírovou bez zásadnějších úprav. Akorát jsem se rozhodl vyztužit paluby balzou, aby se nekroutily. K lepení jsem hodlal převážně použít oblíbený voděodolný Kanagon. Hlavním problémem byla impregnace. V minulosti jsem k tomuto účelu využíval klasický nitrolak, ovšem mé zkušenosti s ním byly rozporuplné. V případě mé první plovoucí papírové vystřihovánky (Wien) to ještě bylo OK, neboť tak zřejmě byla uzpůsobena, že na ní nitrolak barvy neleptal. Tehdy jsem ještě neměl možnost skenování a model stavěl z originálního materiálu. V případě Arizony jsem však již praktikoval zachování originálu a stavbu ze skenu vytištěného na běžné barevné tiskárně. To však mělo za následek leptání barev nitrolakem, tedy jsem příště místo něj chtěl vyzkoušet impregnaci papíru epoxidem. Což by rovněž mělo být výrazně lepší z hlediska voděodolnosti.

Další testy bohužel ukázaly problematičnost aplikace epoxidu. Prosycení papíru řídkým Letoxitem sice funguje dobře a výsledek je spolehlivě odolný proti vodě. Nicméně vadou je, že papír po takové úpravě zprůhlední a působí dojmem, jako by byl namočený ve vodě a zalitý do skla. Zejména na místech se světlými barevnými odstíny je to hodně znát a nevypadá na pohled dobře. Byl jsem tedy nucen hledat alternativní řešení. Nitrolak bylo nutno zavrhnout vzhledem k výše zmíněnému agresivnímu rozmazávání barev (u Arizony z nejasných důvodů ještě akceptovatelné, avšak v aktuálním případě zcela nepoužitelné). Rovněž jiné druhy laků na bázi organických rozpouštědel nevyhověly ze stejných důvodů. Zkoušel jsem tedy experimentovat s lakem na vodní bázi. Ten sice barvy ušetřil, ale přesně dle předpokladů způsoboval zase jiné problémy (značné kroucení papíru).

Ze začarovaného kruhu se mi nakonec podařilo dostat pomocí kombinace obou přístupů. Papírovou obšívku jsem prosytil nitrolakem pouze z rubu, aby se papír zpevnil a nesál tolik vlhkost. Poté jsem vytvaroval trup a přilepil jej k palubě. Teprve potom jsem obšívku zvenku impregnoval vodou ředitelným lakem (nějaký obyčejný akrylový a polyuretanový hedvábně matný z OBI). Papír předem zpevněný nitrolakem a napnutý v ohybu již aplikaci vodového laku přežil bez nežádoucích deformací. Bylo tedy vyhráno.

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt3tknfgu61rpl51r16c61u0u3.jpg

Share

Palec nahoru Palec dolu

8

Re: SMS Seydlitz

Zahájení stavby

Vývoj stavební technologie proběhl v prosinci 2018, vlastní ostrá stavba modelu však byla zahájena až po delší pauze (přelom března a dubna 2019), z důvodu zaneprázdnění pracemi na další (větší) lodi. Jakmile se však výstavba konečně rozběhla, pokračovala ve svižnějším tempu a pokroky byly rychlejší (stavěl jsem v „pražské loděnici“, tedy v mém pražském bytě, kde není místo pro stavbu něčeho velkého, ale s výhodou tu lze stavět malé modely, a tak efektivně využít volné chvilky bez nutnosti čekat až se dostanu do svého mimopražského rodiště).

Během dubna jsem provedl přípravné práce a závěrem měsíce jsem (během jediného víkendu) zvládl nahrubo sestavit trup. Jako jeho základní rovinu (respektive 3 roviny, trup je výškově odstupňovaný) jsem využil palubní konstrukci z balzových prkének a přilepil k ní předpřipravenou příďovou a záďovou obšívku. Tři výztužné přepážky jsem nepoužil, protože se při testech ukázalo, že do trupu nesedí a obšívku nevhodně deformují. Namísto toho jsem dno uprostřed zpevnil balzovou destičkou, čímž se zároveň odstranilo jeho nežádoucí vyboulení a docílil plochý tvar. Přes všechnu péči a předchozí zkoušky nanečisto se mi nepovedlo trup postavit zcela dokonale, zadní paluba a vodoryska jsou trošku do oblouku, nicméně v rámci akceptovatelné tolerance.

Na trup jsem přilepil různé detaily a zejména konstrukce čtyř hřídelí. Dovnitř trupu jsem instaloval část zátěže (rybářská olůvka) a trubičky pro průchod hřídelí (funkčního) šroubu a kormidla. Takto zkompletovaný trup jsem vyplnil PU pěnou. Tu jsem posléze odstranil z míst, kam přijdou instalovat komponenty pohonu a RC (již předtím tam byla obšívka zevnitř dodatečně vyztužena tenkou balzou a papírem, jinde se o dostatečnou tuhost obšívky postará právě PU pěna, její druhou funkcí je zajištění nepotopitelnosti). Nakonec jsem hotový trup zvnějšku impregnoval několikanásobným nátěrem vodou ředitelného laku (vnitřní impregnace nitrolakem prováděna průběžně během stavby).

Po dokončení trupu byl zjištěn zásadní problém, nové důkladnější testy odhalily nedostatečnou odolnost vodou ředitelného laku proti vlhkosti. Bylo tedy třeba navrch přidat vhodnou ochrannou vrstvu. Proto přišel ke slovu opět nitrolak (vodovým lakem zakonzervované barvě již neublížil). V případě přetrvávajících potíží by ještě bylo v záloze natření trupu epoxidem.

Koncem května již bylo možné loď spustit na vodu (ve vaně) a ověřit výtlak. Zjištěná hodnota (cca 400 - 450 g) potvrzovala, že tentokrát bude třeba k dosažení čáry ponoru ještě hodně dovažovat.

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt41teo1kid1p71hp11598iob3.jpg http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt420hnge67e616671p571e76.jpg http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt423na1ljjcud1mhj1t31end9.jpg http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt426qq1v7k2411mp6vag1228c.jpg http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt42a091ceh21g1gfv5nknaef.jpg http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/m/34/t/p1dbt42d0hqtgnn82rahrjfiih.jpg

Share

Palec nahoru Palec dolu