1 Naposledy upravil: ladous (29-12-2015 01:23:57)

Téma: Konec klubu lodních modelářů NEPTUN Brno

Ukončení činnosti Klubu lodních modelářů NEPTUN Brno
Členové klubu na členské schůzi 21.11.2015 hlasováním ukončili činnost Modelářského klubu SMČR č.137, lodní modeláři NEPTUN Brno ke dni 30.11.2015.
Jeden z nejstarších klubů lodních modelářů v Československu končí svoje účinkování po 55 letech pod Svazarmem a nyní
v ČR pod SMČR.
Hlavním důvodem ukončení činnosti klubu je požadavek při zápisu pobočného spolku u rejstříkového soudu (tak jak to řeší nové stanovy SMČR z.s.) také předložit souhlas vlastníka nemovitosti se sídlem spolku. (Existuje právní výklad který říká, že pro zatížení nemovitosti jakýmkoliv právem třetí osoby je striktně vyžadován souhlas všech spoluvlastníků - na to pozor
u sídla, kde je společenství vlastníků!). Tento souhlas pro sídlo klubu předseda klubu nedostal. Členové klubu byli písemně vyzváni k převzetí předsednictví a sídla klubu. Protože všichni členové klubu toto převzetí odmítli, byla svolána členská schůze klubu. Na této schůzi bylo znovu členům nabídnuto převzetí předsednictví a sídla. Opět to bylo všemi členy odmítnuto a tak členská schůze odhlasovala ukončení činnosti klubu.
Všem členům bylo vydáno potvrzení o ukončení členství v klubu. Někteří členové přecházejí do jiných klubů, jiní končí
s členstvím v SMČR z.s.
Kopie potřebných dokumentů byly zaslány předsedovi předsednictva SMČR z.s. Svaz má ze zákona povinnost zařídit výmaz klubu z rejstříku a registrů u úřadů.

Miroslav Foltýn

Share

Palec nahoru Palec dolu