1

Téma: Zasedání předsednictva KLoM ČR

V sobotu 4. dubna 2015 od 9:30 h proběhne v Hradci Králové zasedání předsednictva KLoM ČR:

Jiří Lejsek napsal:

Program:
1.  Zahájení – předseda

2.  Kontrola zápisu 2/2014  - předseda

3.  Zprávy ze SMČR - předseda
    - pro MŠMT zůstává stále jen 5 % z prostředků na reprezentaci

4. Zprávy z Navigy
    - Kalendář mezinárodních amistrovských soutěží NAVIGA byl zveřejněn 1. března – zařazeno 5 mistrovství světa (A/B, FSR V-H-O, M, NS a S) žádné ME.

5.  Rozpis finančních příspěvků na mistrovské soutěže
    - je již zveřejněn na stránkách KLoM ČR

6.  Výjezdy na MS a ME 2014
    - MS FSR Görlitz. Německo 01. -15. 08. 2015
    - MS M Kedzierzyn-Kozle, Polsko 21.-29. 08. 2015
    - MS NS Bank, Maďarsko 06.-14. 07. 2015
    - MS S Cherkassy, Ukrajina 01.-13. 05. 2015
    - MS S – IOM není termín ani pořadatel
    - MS C – není termín ani pořadatel
    - vedoucí sekcí FSR, M, NS a S předloží nominace na MS ke schválení předsednictvem KLoM ČR
   
7.  Finanční příspěvky na výjezdy           
    - MS FSR, MS M, MS NS, MS S

8.  MČR mládeže do 18 let - není pořadatel
    - soustředění tal. mládeže
    - FSR - 22.-24. 05. – Břehy u Přelouče
    - M 01. -03. 05. – Velké Poříčí
    - NS 29. -31. 05 - Jinolice
9.  Doškolování rozhodčích 2015 
    - sekce C – 21. 03. Vysoké Mýto
    - sekce M
    - vedoucí sekce oznámí účastníky vč. bydliště předsedovi SMČR
10. Doplnění Sportovního řádu – reprezentace

11. Různé

Pokud si myslíte, že by bylo záhodno něco zatím nespecifikovaného v posledním bodě projednat, uvítám veškeré náměty.

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

2

Re: Zasedání předsednictva KLoM ČR

že by změny v personáliích?

Zkouším věci dělat jinak.I když si občas nas... do bot!

Share

Palec nahoru Palec dolu

3

Re: Zasedání předsednictva KLoM ČR

petr hájek napsal:

že by změny v personáliích?

K tomuto účelu slouží primárně konference, které se konají se čtyřletou periodou a naposledy byly vloni. Maximálně mohu uvolnit křeslo vedoucího sekce NS, ale to můžu udělat kdykoli, až budu chtít nejmenovaným osobám udělat druhé Vánoce wink.

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

4

Re: Zasedání předsednictva KLoM ČR

V sobotu 31. října 2015 od 9:30 h proběhne v Hradci Králové druhé letošní zasedání předsednictva KLoM ČR:

Jiří Lejsek napsal:

Program:
1.  Zahájení – předseda

2.  Kontrola zápisu 1/2015  - předseda

3.  Zprávy ze SMČR - předseda
   
4. Zprávy z Navigy

    - Generální zasedání Navigy bude 7. 11. 2015 v Oberhausenu

5 .  Výjezdy na MS a ME 2015 zprávy a vyúčtování

    - MS FSR Görlitz. Německo 01. -15. 08. 2015

        - MS M Kedzierzyn-Kozle, Polsko 21.-29. 08. 2015

        - MS NS Bank, Maďarsko 06.-14. 07. 2015- MS

    - Mez. Soutěž C –  bez příspěvku

6.    - vedoucí sekcí FSR, M, NS a S předloží seznam reprezentantů + 3 náhradníci dle dokumentu, který jim byl zaslán ke kontrole a schválení .
   
7.  Kalendář soutěží na rok 2016

    Tajemník předloží kalendář soutěží zaslaných jednotlivými kluby ke schválení předsednictvem

8.  Funkčnost sekce EX

9.  MČR mládeže do 18 let –

    Předpoklad KLoM Borovany ?

10.  Doškolování rozhodčích 2015 
    
    Požadavky vedoucích sekcí

11.  Různé

11. Závěr

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous