1

Téma: Schůzka k přípravě MiČR NS 2013

Jiří Špinar, vedoucí sekce NS, zveřejnil následující výzvu:

Jiří Špinar napsal:

Vážení kolegové - předsedové klubů, sportovní sezona 2012 se chýlí ke svému závěru a tudíž je třeba začít připravovat sezonu 2013, resp konání seriálu MiČR NS. Z tohoto důvodu Vás prosím o projednání event. uspořádání seriál. soutěží Vaším klubem. Na 5. seriál. soutěži MiČR NS v Duchcově bychom již tradičně uspořádali schůzku zástupců klubů a sestavili pořadí a místa konání předmětného mistrovství. Čas, místo atd. bych oznámil v Duchcově při nástupu na zahájení po dohodě s pořadateli. Dále bych Vás vyzval, máte-li připomínky a pozměňovací návrhy do Sportovního řádu neb k pravidlům, abyste svá vyjádření zaslali na mou adresu (e-mail) co nejdříve, aby mohli být zařazeny na program podzimního zasedání KLoM ČR a event. schváleny pro příští sport. sezonu.

S díky a pozdravem J. Špinar

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

2

Re: Schůzka k přípravě MiČR NS 2013

Na webu se objevil zápis ze zmiňované schůze:
http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/k … va_251.doc

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

3

Re: Schůzka k přípravě MiČR NS 2013

Mohu-li se k průběhu krátce vyjádřit, učiním tak - bude to, bohužel, spíše samá kritika:
1. Předně je třeba říci, že schůzka byla svolána velmi narychlo s týdenním předstihem. Též na místě samém nebylo při slavnostním nástupu či jiné příležitosti všem zájemcům upřesněno, kdy a kde přesně se odehraje.

2. Kdybych nešel náhodou okolo hloučku modelářů debatujících poblíž modelů, vůbec bych konání nezaregistroval, přestože jsem do Duchcova jel víceméně jen kvůli tomu... Konat se schůzka někde jinde, vůbec bych se o ní nedozvěděl.

3. Pořadatelů je stále jako šafránu, navíc někteří jsou z odlehlých lokalit pro mnohé příliš daleko (viz příklad Duchcova), takže Petr Hlava chtě nechtě musel pořádání 5. seriálové soutěže v Jinolicích přislíbit.

Zápis napsal:

Ved. sekce NS doporučil klubům více se zabývat pořadatelstvím veřejných soutěží a propagací modelářské činnosti na veřejnosti.

Tak toto je, s prominutím, naprostá lež, pokud měla přijít na přetřes v daném pořadí. Jediná slova o veřejných soutěžích spočívala v tom, že je jich letos v kalendáři o něco méně než vloni (možná naopak). Nicméně souhlasím s obsahem tohoto bodu naplno. To by však sám vedoucí sekce NS musel jít při té propagaci příkladem třeba jen tím, že podobné zprávy příště zařadí alespoň do aktualit, kde je nějaká naděje, že si jich ti, kterých se týkají, včas všimnou. Jako bonus by příště, až bude mojí maličkostí vyzván k nějaké formě účasti na akcích typu Model Hobby, mohl alespoň odpovědět.

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous