1

Téma: Školení rozhodčích NS 2012

Zcela náhodou jsem na webu KLoM ČR narazil na výzvy Jiřího Špinara ohledně školení rozhodčích NS v roce 2012:

Jiří Špinar napsal:

Kolegové rozhodčí, v příloze naleznete seznamy evidovaných rozhodčích NS, prosím, aby jste je prostudovali, jak po stránce úplnosti, tak i platnosti pro letošní rok a roky následující (platnost průkazu nár. rozhodčího je rok absolvovaného školení + 2 roky, t.zn.,že rozhodčí, kteří absolvovali školení v r.2009, platnost jejich průkazu byla ukončena 31.12.2011 a tudíž je nutno absolvovat školení a získat tak další platnost...). Dále bych prosil rozhodčí, kteří již nehodlají v této funkci dále působit, aby mě tuto skutečnost oznámili a budou z předmětného seznamu vyřazeni. Noví zájemci se mohou hlásit u ved. sekce NS. Připravuje se školení nár. rozh.NS a dle zájmu a počtu předběžně přihlášených (prosím o tyto předběžné přihlášky obratem) bude způsob a termín včas oznámen (komunikace s přihlášenými by již probíhala adresně e-mailem). Pokud došlo ke změnám adres, telefonů a e-mailových adres, prosím o sdělení. Jakékoliv další informace, připomínky atd. řešte s ved. sekce NS. Zdraví J. Špinar

Příloha: Seznam rozhodčích NS

Jiří Špinar napsal:

Kolegové rozhodčí, ještě jednou Vás žádám o sdělení, máte-li zájem o školení a tím obnovu svých rozhodcovských průkazů, zatím mám předběžnou přihlášku jen od 6 zájemců, pokud nebude více přihlášených proběhne školení v rámci konání 1.seriálové soutěže NS v Třebechovicích. V případě plného zájmu bude jednodenní školení realizováno v závěru měsíce dubna, termín a místo konání bude přihlášeným včas oznámen. J. Špinar

Věřím, že zveřejněním zde na MoNaKu se zpráva dostane i k dalším.

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous