1

Téma: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Představme si dvě lodě, se stejným trupem, ale s různě provedeným pohonem. Loď A bude mít ponořený lodní šroub a loď B poloponořený. Obě mají za úkol dosáhnout kluzu a vyvinout stejnou rychlost. (ne nijak vysokou). Otázka zní v čem všem bude rozdíl. Jaké výhody, či nevýhody přináší ten, či onen způsob. Která loď potřebuje více energie pro udržení se v kluzu. Prostě pojďte polemizovat...

PS: Pokuste se prosím pro přehlednost použít vždy označení A a B ...
Například:
A: Lodní šroub pod trupem lodi
B: lodní šroub za zrcadlem

2

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

pro udržení v kluzu u stejného trupu bude potřeba pořád stejné  množství energie. smile

Otázka asi spíš směřuje na účinnost přenosu energie od motoru do vody, že?

Share

Palec nahoru Palec dolu

3

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Jo jo, tak nějak to bylo myšleno... díky za upřesnění.

4

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Podle mých informací má poloponořený šroub až o 15% větší účinnost a to z prostého důvodu.Poloponořený šroub zabírá pouze jedním listem,který je momentálně v záběru a vždy je v průměru zhruba o třetinu větší než šroub ponořený u stejné lodi a stejné motorizaci.Větší šroub má lepší účinnost.Je pravda ,že  při nízkých otáčkách motoru tak kolem 4 000 ot/min bude vycházet lépe šroub ponořený,pro ideální využití účinnosti poloponořeného šroubu je zapotřebí kolem 20 000 ot/min

5

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Když poloponořený zabírá jen jedním listem, jak může mít větší účinnost? Tomu nerozumím. Není to dohnáno jen těmi otáčkami? Ale pak zase se spotřebuje více energie k jejich dosažení. Neřešíme teď, že lodě s poloponořeným šroubem dosahují vyšších rychlostí, o konečnou rychlost v tomto tématu nejde

6

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Hlavně se začne při tak vysokých otáčkách uplatňovat kavitace,...posazení šrobu za trup,bude zlepšovat kluznou manévrovatelnost lodě,kdy loď v podstatě je ve styku s vodou jen tím šroubem,že je "poloponořený" je spíše k ošetření kavitace a rta jedna lopatka má stoupání jiné,než ponořené 2 lopatky,...proto vyšší výkon motoru a spotřeba(ale možnost jít s ním "na přímo",tzn snížené ztráty převody) ,relativně a diskutabilně šroubu,15% je dost málo,protože spotřeba a účinost je někde jinde

Share

Palec nahoru Palec dolu

7

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Zřejmě budeme porovnávat neporovnatelné.Oba typy lodních šroubů mají své specifické vlastnosti i použití.Ponořený šroub se liší tvarem listu i průběhem stoupání listu od kořene po břit .V průřezu  je profilový a zpravidla s menším stoupáním.Poloponořený list je v průřezu klín,aby při vyšších rychlostech obtékání listu nedocházelo k odtrhávání proudnic již na ploše listu,ale až na konci,aby nedocházelo ke kavitaci. Proto také nelze použít ponořený šroub místo poloponořeného.Naopak to jde,ale teno bude velmi těžký a musel by mít znatelně menší průměr,aby šel použít.
Pokud vezmu jako pohon SPEED 400 a model FLEA a 7 NiCD 1700 a ponořený šroub 24mm model spolehlivě pojede 5,5minuty rychlostí 22km/h.S tím samým pohonem,ale s poloponořeným šroubem o průměru 31mm a stoupání 1.4  model GECKO pojede stejnou dobu,ale rychlostí 24, km/h.Samozřejmě ,že se nejedná o laboratorní zkoušky,ale i to že pro kategorii FSR MINI ECO je  v pravidlech zakázáno použití poloponořeného pohonu mluví za vše.

8

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Porovnávat lze,....děkuji za doplnění a rozvedení do detailu.Vvvvooo tom to je. ;-) Zajímavé by bylo porovnat Fleu s těmito šrouby.Ať se držíme tématu ;-)

Share

Palec nahoru Palec dolu

9

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Děkuji za reakce, konečně něco 'pro mně' přínosného.
Pojďme tedy k něčemu konkrétnímu: Dejme tomu nějaká motorová jachta (V rychlosti mně napadla jen tato):
http://www.rcm-pelikan.cz/b2b/products/ … 10/b_0.jpg
(Omlouvám se za tuto volbu, ale je to typ lodí, kolem kterých se pohybuji)
Dejme tomu, že po ní chceme, aby neplula příliš rychle, v podstatě jen aby přešla do kluzu (pro menší děti je to líbivejší, než poskakujicí žabka po vlnách). Dalším požadavkem je motor z řady 500 a 6-ti článek.
Který způsob pohonu by byl tedy pro tento případ rozumnější z pohledu délky 'jízdní' doby, kterou právě účinnost celé sestavy hodně ovlivňuje.

Já to vidím takto:
Pro ponořený: Přímý náhon s menším šroubem, nebo převodovka + větší šroub = včechno ztráty.

Poloponořený: Nevím zda standartní motor řady 500 by měl dost otáček na to, aby loď přešla do kluzu, ale pokud ano, tak přímý náhon a větší šroub (větší šroub = větší účinnost, chápu li to dobře) = samá pozitiva :-)

PS: Nechci žádné konkrétní řešení, bavme se jen teoreticky :-)

10

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Pro tento typ jachty bych zřejmě volil ponořený šroub.K motoru řady 500 bych zvolil Graupner dvoulistý o průměru 32 mm na přímo a to z těchto důvodů 1 Lepší manévrovatelnost modelu v nižších rychlostech 2-snadnější instalace pohonu i jeho jednoduchost. Při použití poloponořeného šroubu je zapotřebí pro zachování manévrovatelnosti modelu použít Zet náhon a na něm jsou již ztráty díky kardanu.nebo úhlového převodu, záleží na konstrukci . Bez tohoto náhonu bude model velmi špatně ovladatelný . Co se týká pohledu na jachtu s
vysazeným kormidlem za šroub, jak je tomu u závodních lodí bude to vypadat dosti zvláštně a kormidlo vedle lodního šroubu bude jen velmi málo účinné a poloměr zatáčky modelu tak kolem 15 metrů

11

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Aha, takže zde výhoda ponořeného šroubu je zřejmá. Dokonce i z pohledu účinnosti bude asi toto řešení lepší, protože odpadá převodovka, kardan a další věci, co 'brzdí'. Poloponořený by tedy byl zapotřebí v případě, kdbycho chtěli loď zrychlit. Tam pak už ponořený šroub ztrácí na účinnosti třeba kavitací, převodem pro větší šroub a tak? Výhodou se pak stává právě ten poloponořený, který lépe využije zdrojů ve větších rychlostech?

12

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Dalo by se to tak shrnout.Pro pomalejší lodě je výhodnější ponořený šroub.(pokud je zapotřebí u poloponořeného šroubu kardanu převodovky atd.)I vzhledově to vypadá lépe a model je i obratnější.
U závodních rychlých modelů se používá přímý náhon ,buď hřídelí nebo flexi náhon,který má výhodu v tom ,že dostaneme osu šroubu do podélné osy trupu. Flexi náhonem jde také lépe seřizovat pomocí STRUTU nebo TRIMAXU sklon nebo vyosení hřídele pro eliminování kroutícího momentu.Tam pak je pro vysoké rychlosti poloponořený výhodou.Je pak také jasné že takovýto model v plné rychlosti neotočí na pěťáku ,ale poloměr zatáčky bude kolem 15 metrů.

13

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Poloponořený lodní šroub v podélné ose trupu: Co je důvodem tolika námahy dostat šroub do této polohy? Je to kvůli ideálnímu využití plochy lopatky šroubu v záběru? A nebo aby se nezvedala příď lodě, což se asi znatelně děje u ponořených pohonů častěji, díky sklonu hřídele. Naopak, neopíral by se proud vody za šroubem lépe, pokud by mířil do vody, než po hladině (není to ideálně napsané, ale snad si rozumíme). Samozřejmě v menším úhlu, než je tomu o ponořených pohonů. Nepomohlo by to u takto výkonných lodí i k nadlehčování trupu? Vím, že to zřejmě praxe, či výpočty ukázaly tak, jak se to masově používá teď, jen mně zajímá 'selským rozumem', proč :-)

14

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

pokud chceš dosáhnout max rychlosti, tak vektor tahu motoru musí jít přesně v ose pohybu. tzn pokud máš hřídel přesně rovnobžně s hladinou a správně těžiště, takže se loď nebude zvedat, tak veškerá síla motoru půjde jen na dopředný pohyb lodě.

pokud ale hřídel bude ve vztahu k hladině pod nějakým úhlem (nebo se během jízdy začne zvedat příď a nebude to kompenzováno sklonem hřídele) tak se síla motoru bude rozkládat na vektor dopředný (pohyb vpřed) a vektor svislý (tzn. zvedání či snižování přídě) takže část síly motoru místo toho aby tlačila lod dopředu, tak "jen" otačí loď kolem osy...

http://unios.cmkos.cz/pics/smile.gif
NeJaToD team

Share

Palec nahoru Palec dolu

15

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

Jo, to zní rozumně :-) Ono vlastě zvedat loď z vody v té rychlosti nemá cenu, ta bude klouzat pěkně sama. Takže ideální nastavení je, aby osa šroubu byla vodorovně s hladinou. Proto skutečné lodě mají možnost toto nastavovat za jízdy. U modelů se toto asi nedělá a ideální poloha se nastavuje na břehu.

Díky prozatím všem za debatu...

16

Re: Porovnání pohonů ponořený vs. poloponořený lodní šroub.

no, ono úplně přesně řečeno vektor tahu šroubu (osa jeho hřídele) by měl procházet bodem, který je ekvivalentem všech odporů působících na trup a ten by měl ležet blízko těžiště. Takže nějaký malý sklon tam bude. Ideálni nula bude jen u trupu podobnému trupu ponorky.

Share

Palec nahoru Palec dolu