1

Téma: Výroba formy na laminátový trup ...

Vzhľadom na letnú uhorkovú sezónu, ktorá sa trošku prejavuje aj na tunajšom fóre smile
sa pokúsim  popísať a pár fotkami zdokumentovať, ako sa robí  forma na laminátový trup lode, keď ju robí profesionál  ( Predom informujem, že  tým  nemyslím seba  big_smile).

Celá záležitosť vznikla tak, že pred časom som zo styroduru vystrúhal trup na môj obľúbený  Damen Shoalbuster 2208 ( Herman ).  Snažil som sa ho  konečne urobiť maketový, podľa trojpohľadu a nejakých fotiek, čo som našiel na webe. Remorkér je v mierke 1/33 a zmestí sa do "malého" Tug Towingu.

Pôvodný zámer bol, že styrodurové pozitívne kopyto olaminujem, vytmelím a použijem ako laminátovú škrupinu.  Skúsení kolegovia ma však "ukecali", že radšej nech z toho rovno spravíme formu,  že taký trup je kvalitnejší,  a že to nie je žiadny problém ...

Dal som sa nahovoriť  a s ich podstatným prispením ( ďakujem Peťo a Juraj smile) vznikla  predloha, alebo ak chcete kopyto určené na zaformovanie:

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250600804.jpg


http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250600874.jpg

Podrobný popis výroby kopyta asi v tejto chvíli nie je podstatný, lebo sa ideme baviť zhotovení formy. Tak snáď niekedy na budúce.  Podstatné je, aby bol povrch hladký s čo najmenej defektami, podľa možnosti súmerný a nie krivý,  pretože každá  takáto chyba kopyta sa samozrejme  premietne do konečného trupu.

Keď som na začiatku spomenul, že budem dokumentovať , ako formu na laminátové trupy  zhotovujú profesionáli,  mal som tým na mysli Petra Mikulku z Bratislavy. 
Kto ho poznáte, viete, že je to veľmi ochotný človék, ktorý ozaj nemá problém sa podeliť so svojími bohatými modelárskymi skúsenosťami. A tí , čo ste videli laminátové trupy z jeho dielne, asi chápete, prečo som ho nazval profesionálom.
 
Preto keď sme sa pred časom o pripravovanom trupe na Hermana bavili, sám navrhol, aby som sa zúčastnil výroby formy, nafotil to a skúsil aj nejako popísať.  On vraj ja na poriadnú robotu, a nie na vypisovanie na internete. wink

Takže tak som sa dostal do úlohy pomocnej pracovnej sily big_smile, fotografa a  pisálka. Preto  aj môj komentár k nasledujúcim fotkám berte trochu s rezervou. Ak budem trepať príliš veľké blbosti, snáď  ma  Peťo opraví ... wink

Toľko "stručný"  úvod a teraz k veci :

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

2

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Základom výroby takmer každej  formy na lodné trupy je vytvorenie tzv. deliacich rovín.
Je to preto, lebo väčšina lodí má pomerne zložité tvary,  často  konkávne , prípadne kolmé steny, rôzne výstupky, ktoré by  v prípade , ak by forma bola jednodielna, znemožňovali vybratie trupu (aj kopyta) z formy.

Pre ujasnenie , horizontálnou deliacou rovinou budem nazývať tú, ktorá je "rovnobežná" s rovinou  paluby.  A podobne vertikalnou deliacou rovinou tú, ktorá je na ňu kolmá ( pozdĺžny rez trupom).

Styrodurové kopyto sa vyrobilo pomocou kartónových šablón, ktoré sa hodili aj pri výrobe vertikálnej deliacej roviny:

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250600945.jpg


Jej základom je rovná , dostatočne tuhá doska, v našom prípade z nábytkovej "fóliovanej" drevotiesky ( tuším sa to volá MDF doska). Podľa kartónovej šablóny bol kmitavovou pilkou vyrezaný otvor v tvare priečneho rezu. Je potrebné postupovať čo najpresnejšie a ručne dobrúsiť otvor tak, aby čo najlepšie prilehal k trupu.

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250601011.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250603955.jpg


Po čo najdôkladnejšom dopilovaní tvaru sa vertikálna deliaca rovina  usadí na pomocné hranoly.  K hranolom ju stačí prišroubovať  rýchloreznými šroubami do dreva. Výška hranolov (+ deliacej roviny) od pracovnej dosky musí byť vačšia, ako polovica maximálnej šírky trupu (kopyta).

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250604104.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250603955.jpg

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

3

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Ešte pár fotiek :

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250604900.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250604968.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250605063.jpg

Pokračovanie na budúce smile

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

4

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Tak ideme ďalej a to vyrobením horizontálnej deliacej roviny.

Kopyto Hermana má na prednej aj zadnej časti paluby "výstupky". Je to súčasť  konštrukcie predlohy a  nie je v tejto chvíli podstatné, prečo tam sú.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250672468.jpg

Horizontálna rovina bola vytvorená z HPS (PSH) dosky hrúbky cca 2mm, ale dá sa použiť aj iný pevný, ale pritom pružný materiál (napr. laminátová doska).  Do tejto dosky boli  čo najpresnejšie vyrezané otvory práve na spomínané výstupky z paluby tak, aby sa HPS doska dala prilepiť tenkou  obojstrannou lepiacou  páskou na palubu. Bohužiaľ tento krok nemám nafotený, ale snáď je to z popisu zrejmé.  Prilepenie páskou bolo veľmi dôkladné po celom obvode kopyta ( paluby).

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250672547.jpg

Treba poznamenať, že tvar kopyta na Damen Shoalbuster je trochu špecifický. Originál má borty iba v prednej časti, takže sme zvololi variantu, že laminátový trup bude bez bortov.
V prípade klasického tvaru trupu s bortami, je potrebné postup prípravy horizontálnej deliacej roviny patrične prispôsobiť.  Pri zložitých predlohách, napríklad so stupňovitou palubou je to samozrejme o dosť náročnejšie, ale princíp je v zásade rovnaký.


Teraz nasleduje vzájomné spasovanie horizontálnej aj vertikálnej deliacej roviny.
V podstate ide o to, aby spoj  deliacich rovín "pred"  a "za" trupom bol čo najpresnejší.
Ak je to potrebné spoj (drevotrieska vertikálnej roviny) sa upraví pilníkom a dobrúsi. 

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250672618.jpg

Detail napojenia prednej a zadnej časti oboch deliacich rovín.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250673661.jpg 

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250673591.jpg

Špára medzi vertikálnou deliacou rovinou a kopytom bola vytmelená preto, aby medzera bola minimálna a nemusela sa "zatesňovať"  napr. plastelínou.

Detail "špáry"
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250673954.jpg


Súčasne boli pretmelené  a prebrúsené aj hlavičky šroubov na deliacej rovine. Použitý bol polyesterový dvozložkový rýchloschnúci autotmel.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250674066.jpg


Pozornejší si možno všimnú, že na zadnej časti  trupu ( na korme) pribudla akási "skrinka".  Je to preto, že v tomto mieste je v trupe vybratie pre otočný oceľový  bubon, po ktorom sa na skutočnej lodi pohybuje vlečne lano. Odporúčam si naštudovať fotky alebo plán predlohy.
Takže, ak sme nechceli dodatočne do budúceho laminátového turpu vyrezavát tento otvor, urobila sa forma tak, aby trup "vypadol" z formy aj s potrebným vybratím. 

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250674473.jpg

To be continued ...  big_smile

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

5

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

S dovolením prerušujem tunajšiu vášnivú diskusiu na temu výroby laminovacej formy a pokračujem ďalej v postupe ( keď už som sa na to dal hmm )

Deliace roviny aj samotné kopyto bolo niekoľkokrát ( minimálne tri krát) naseparované voskovým seprátorom. Jedná sa o prípravok Blue Wax, ktorý má podobu pasty v kelímku. Nanáša sa hubkou a po miernom zaschnutí sa dá vyleštiť handričkou ( čo nepúšťa vlas)  do vysokého lesku.

Kopyto po natretí separátorom:
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250767181.jpg


Na tejto fotke sa natiera hubkou separátor na deliacu rovinu. To modré v plechovke  dole na orázku je separátor  Blue Wax
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250767276.jpg


Ďalej je potrebné "spojiť" obidve deliace roviny a kopyto k sebe.  V tomto prípade boli použité stolárske svorky a pomocné drevené hranoly.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250767346.jpg

Po dôkladnom naseparovaní a vyleštení nasleduje náter fromovaciou farbou ( Gelcoat). V našom prípade bola použitá farba na báze polyesteru.  Je to hustá dvozložková náterová hmota. Po natužení je potrebné pracovať rýchlo, lebo farba pomerne rýchlo začne  "gelovatieť"  a potom je nepoužiteľná.  Vrstva farby nemusí byť nejako mimoriadne rovnomerná. Dôležité je zamerať sa na to, aby nezostali na porchu kopyta  nezatreté "očká" a aby v kútoch a na hranách bol farby dostatok.  Nanesenie gelcoatu na celú plochu deliacich rovín  nie je až tak podstatné. Stačí , keď  je  v okolí kopyta.

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250768001.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250768380.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250768581.jpg


Ešte sa treba zmieniť o tom, že pri výrobe laminovacej formy sa bežne používajú materiály na dvoch bázach: polyesterové a epoxidové.

Vzhľadom na ich rozličné chemické a iné vlastnosti, je potrebné si na výrobu formy zvoliť jeden systém a aplikovať ho na všetky vrstvy formy. Jedná sa teda o gelcoat aj samotnú laminovaciu  živicu. 

Kombinácia epoxidových a polyesterových živíc vzájomne sa neodporúča.

V našom prípade bol zvolený systém na báze polyesteru. Bol som prekvapený, že moderné polyesterové živice zďaleka nevydávajú taký zápach, ako tie voľakedajšie ChS. Ale aj tak by som neodporúčal robiť s polyesterom v byte.

Všetky doteraz popísané kroky výroby laminovacej formy sa odohrali v priebehu cca  3 - 4  hodín vrátane obednej pauzy smile.

Výsledok  je zachytený na tejto fotke a v tomto stave je potrebne gelcoat nechať niekoľko hodín vytvrdnúť,  než je možné začať s laminovaním. 
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250768919.jpg

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

6

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Tedy... koukám...... hokny jak na kostele. Vášnivá diskuze asi nebude. Troufám si říct, že většina, stejně jako já nemá slov yikes .

Share

Palec nahoru Palec dolu

7

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Se zájmem sleduji, ale dovolím si otázku. Vždycky jsem si myslel, že první vrstva tkaniny se pokládá do ještě nevytvrdlého gelcoatu, aby se gelcoat dostatečně spojil se samotným laminátem formy. Je má myšlenka scestná, nebo jsou možné oba postupy?

carrot

Share

Palec nahoru Palec dolu

8

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Tatka napsal:

Tedy... koukám...... hokny jak na kostele. Vášnivá diskuze asi nebude. Troufám si říct, že většina, stejně jako já nemá slov yikes .

No ja som tiež len "koukal", ako to ide od ruky, keď to niekto "umí" ...

A rovnako "koukám" na Tvoje vymakané "strojovne"  v remorkéroch, čo si postavil. 

Fakt obdivujem ľudí, ktorí dokážu robiť  takéto perfektné veci, či už je to laminovanie, strojárina, alebo  dokonalé detaily.

Skrátka ako hovorí klasik:

Na prácu sa vydržím dívať celé hodiny ... big_smile

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

9

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

carrot napsal:

Se zájmem sleduji, ale dovolím si otázku. Vždycky jsem si myslel, že první vrstva tkaniny se pokládá do ještě nevytvrdlého gelcoatu, aby se gelcoat dostatečně spojil se samotným laminátem formy. Je má myšlenka scestná, nebo jsou možné oba postupy?

carrot

Ja som sa na túto otázku Petra Mikulku tiež pýtal.  Ak som si dobre zapamätal, hovoril niečo v tom zmysle , že ak by sa tkanina dala do čerstvého nevytvrdnutého gelcoatu, s vysokou pravdepodobnosťou by pri laminovaní  došlo k "poškodeniu"  tejto vrstvy, a forma zvnútra by mala "kazy", ktoré by sa pri laminovaní mohli vytrhávať.

Navyše ten gelcoat, čo sme použili ozaj tuhol pomerne rýchlo. Možno 10 - 15 minút a naskočil do gelu.  Takže nejaké laminovanie do čerstvého gelcoatu sa v podstate ani nedalo stihnúť.
Prvá vrstva tkaniny formy sa kládla za pár hodín po nanesení gelcoatu.
Ale o tom bude další diel ...

Takže vlastne neviem zodpovedať, či sú možné oba postupy. Popísal som len to, čo som videl  "na vlastní bulvy" smile

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

10

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

A ide sa laminovať ...

Ako som spomenul, pár hodín po nanenesení je gelcoat  natoľko tuhý, že je možné naň naniesť prvú vrstvu laminátu. 

Ako prvá vrstva sklenej tkaniny bol použitý tzv. vlies.  Je to preto, že má veľmi dobré vlastnosti  kopírovať aj zložité tvary formy. 

Na laminovanie sa nachystajú pásy primeranej šírky, ktoré sa priložia na gelcoat a postupne tuhším štetcom presycujú živicou.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250851010.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250851071.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250851209.jpg

Laminovacej živice je potrebné dávať , tak povediac , primerane. Ani nie málo, lebo by tkanina nebola dostatočne presýtená, ani nie moc, lebo  sa zhoršuje kvalita laminátu. Určite nesmie tkanina v živici tzv. plávať.

Na tomto mieste by som rád upozornil členov fanklubu Epoxy 1200 smile, že Epoxy 1200 je lepidlo, a nie laminovacia živica, takže, ak by  niekto chcel  skúšať  robiť formy z lepidla, nech sa nesťažuje, ak sa mu moc nebude dariť.
Súčasné laminovacie živice sú skutočne svojími vlastnosťami niekde inde. Navyše paradoxne, tá 1200 nie je ani až tak lacnejšia, pretože jej miniete určite viac ako trebas Letoxitu a výsledok bude značne neistý. O pohodlnej práci ani nehovorím.

Čo sa týka samotného presycovania tkaniny živicou, nie je na tom nič zložitého, ak máte vhodnú živicu ( viď vyššie)  a správne zvolenú tkaninu.  U nás na lodičkárskom krúžku to relatívne bez problémov zvládajú aj deti.  V podstate sa jedná o známe "tupovanie" štetcom.

V tomto prípade som však sám bol prekvapený, aké tvary dokäže vlies okopírovať.  Treba dávať pozor na bublinky medzi tkaninou a gelcoatom, pretože ak ich tam zabudnete, s vysokou pravdepodobnosťou pri laminovaní trupu v budúcej forme vytrhnete skôr či neskôr kus gelcoatu z formy práve tam, kde mrška bublina zostala.

Tu vidno, aké tvary sa dajú olaminovať  bez nastrihávania tkaniny. Stále sa pracuje s tým jedným pásom tkaniny z predošlých obrázkov:
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250852329.jpg

Tu už vidíme prilaminovaný aj druhý pás tkaniny.  Niektoré miesta, v našom prípade "tunel" pre  vrtule v zadnej časti trupu, si predsa len vyžiadajú nastrihnutie tkaniny, aby na tkanine nevznikli "faldy".  Veľmi dobré sú na tento účel chirurgické nožnice, ktoré sa dajú zakúpiť v zdravotníckych potrebách.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250852329.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250852549.jpg

Po opatrnom  nastrihnutí, dotupujeme  vrstvy tkaniny cez seba.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250852809.jpg

Zadna časť trupu je olaminovaná
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250853046.jpg

Ešte podobne na prednej časti ...
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250853152.jpg

A je prakticky hotovo. Nasleduje opätovná dôkladná kontrola prilaminovanej tkaniny , či niekde nezostali bublinky.  Treba sa zamerať najma na "rohy a kúty", pretoža tam tkanina rada odskakuje od kopyta.  Radosť pozerať, ako to Peťovi ide od ruky ... big_smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250853230.jpg

Dôležité !!!
Táto prvá vrstva laminátu je pre kvalitu budúcej formy maximálne dôležita.  Tkanina musí byť skutočne dobre presýtená a bez bubliniek.

Nasledovné kroky bohužiaľ nemám fotograficky zdokumentované, nakoľko som bol odcestovaný a nemohol so pri výrobe formy byť.  Takže len slovný popis ...

Laminát  prvej vrstvy sa nechá riadne  vytvrdnúť. 

Po vytvrdnutí sa vrstva zľahka prebrúsi , aby sa odstránili pripadne "chlpy" a zlepšila sa adhézia ďalšej vrstvy.   

Identickým spôsobom, ako prvá vrstva z vliesu  sa nalaminuje druhá a tretia vrstva  zo sklenej  rohože 300 g/m2.

Nasledujú tri vrstvy klasickej sklenej tkaniny 350 g/m2. Tieto sa už kladú naraz a slúžia na to, aby forma mala potrebnú geometrickú stálosť (tuhosť).

Bavíme sa stále o polovičke formy na trup. Celkom bolo položených  6 vrstiv sklenej tkaniny. 

Druhá polovica formy sa vytvorí tak, že sa oddelí  vertikálna deliaca rovina z drevotrieskovej dosky. Funkciu deliacej roviny  tak prevezme  už hotova polovica formy.

Kopyto (ktoré zostáva stále v prvej polovici formy) aj deliace roviny sa dôkladne niekoľko krát naseparujú Blue Vaxom, a celý proces laminovania sa opakuje, tentokrát pre druhú polovičku formy.

Ak Vás neprejde trpezlivosť a pracovný elán tak sa časom dopracujete k niečomu takémuto:
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1250854879.jpg

Ale o tom  snáď  na budúce ...  wink

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

11

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Bol som slušne upozornený na mierne nepresnosti v postupe a tiež som dostal k dispozícii pár fotirk z mobilu, dokumentujúcich nasledovné kroky.

Posledne sme skončili pri nalaminovaní prvej vrstvy tkaniny- vliesu.

Po vytvrdnutí sa vrstva zľahka prebrúsi a položí sa na ňu vrstva rohože 350 g/m2. Spracovanie rohože je evidentne komplikovanejšie , než tkaniny alebo vliesu, ale postup laminovania je v princípe rovnaký. Postupné presycovanie rohože tupovaním štetcom. Stále sa používa laminovacia polyesterová živica.

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251012559.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251012662.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251012724.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251012826.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251013147.jpg

Po vytvrdnutí   sa vrstva rohože prebrúsi
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251013077.jpg

Na prebrúsenú vrstvu rohože sa položí opäť vrstva rohože a na ňu, ešte za čerstva dve vrstvy klasickej sklenej tkaniny  350 g/m2.
Medzivrstva rohože má ten účel, že zabezpečí dobré prepojenie medzi medzi spodnými vytvrdnutými vrstvami ( vlies a rohož ) a  tkaninou 350, ktorá má zabezpečiť  tuhosť a geometrickú stálosť formy.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251013247.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251013653.jpg

Tkaninu 350 je výhodné pokladať v pásoch. Ľahšie sa tak hrubá  tkanina prispôsobí tvaru kopyta.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251013737.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251013906.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251013971.jpg


Hotové vrstvy 350 ...
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251014120.jpg

Na obrázkoch je vidno, ako sa laminuje druhá polovica formy.
Prvá polovička sa robila identicky, len sa na kopyte nachádzala ešte vertikálna deliaca rovina.

Po vylaminovaní oboch polovíc  a ich  dôkladnom vytvrdnutí ( nie je na škodu aj pár dní) je potrebné  odstrániť horizontálnu deliacu rovinu  a je možné formu takzvane zvrtať .
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251015131.jpg

Kopyto ostáva stále vo forme, a cez spojovaciu rovinu oboch polovíc formy sa navrta dostatočné množstvo otvorov. Priemer je samozrejme potrebné prispôsobiť   skrutkám s maticami, ktoré máme k dispozícii  v dielni. Je vhodné však použiť aspoň M5, lebo s pracovať s malými "šroubikmi"  je pri laminovaní nepraktické.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251014825.jpg

Po vyrtaní otvorov sa forma zošroubuje a je možné ju orezať . Hrany formy je vhodné zľahka obrúsiť, aby neboli ostré a nebezpečné.

Teraz nastane ten okamih, kedy je možné formu rozobrať a vybrať kopyto. V tejto rozhodujúcej  chvíli  sa ukáže, ako dobre sme naseparovali kopyto big_smile

V prípade,  že je všetko OK, kocháme sa hotovou formou a tešíme sa na budúci laminátový trup  ...  wink

A to je všetko ...

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

12

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Fotka hotovej formy.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251017109.jpg

(Pozn. vo forme je nastriekaná základová farba budúceho laminátového trupu)

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

13

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Někteří výrobci forem používají pro první vrstvu pryskyřici ARALDIT.Ví někdo oč se jedná a jaké má vlastnosti v porovnání např.s Letoxitem?

Share

Palec nahoru Palec dolu

14

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Lump napsal:

Někteří výrobci forem používají pro první vrstvu pryskyřici ARALDIT.Ví někdo oč se jedná a jaké má vlastnosti v porovnání např.s Letoxitem?

Araldit je jedna z viacerých značiek živíc na trhu.

http://www.skolil.cz/sekce1/lamsys.htm

Myslím, že nie je až tak dôležité, aká značka sa použije.  Dôležité je, aby to bola živica vhodná na daný účel.

Každý, kto robí s laminovaním, má svoju "obľúbenú" a odskúšanú  značku.

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

15

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Už je hotový prvý trup z popisovanej formy big_smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251054849.jpg

BTW: Dotaz širšej verejnosti . Máte záujem o podobný popis, ako bola výroba formy,  aj na laminovanie trupu do formy ?

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

16

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

BTW: Určitě ano!

Radek

Share

Palec nahoru Palec dolu

17

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Jsem taky pro pokračování.Moc pěkný návod hned jsem dostal chuť to vyzkoušet.

Share

Palec nahoru Palec dolu

18

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

určitě ano

celé je to popisné akorát jsem nepochopil jak to funguje s tou základovou barvou
co je to za typ barvy atd
ten výsledek je neskutečný
už vím jak vzniknul trup co máme doma

lubor

Share

Palec nahoru Palec dolu

19

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

vegetak napsal:

určitě ano

celé je to popisné akorát jsem nepochopil jak to funguje s tou základovou barvou
co je to za typ barvy atd
ten výsledek je neskutečný
už vím jak vzniknul trup co máme doma

lubor

No, tuším som to fotkou formy so základovou farbou na záver zamotal ...

Forma pred laminovaním trupu vyzerá  nejako takto:
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251102803.jpg

Nastriekanie zakladovej farby do formy je už súčasťou laminovania samotného trupu a teda bude vysvetlené v osobitnej téme.  wink

Peťo Mikulka mi ešte spomenul, že práca na forme, tak ako bolo popísané, zvyčajne nemusí byť ešte celkom ukončená. 

Jedná sa o naznačenie otvorov na trupe, ktoré sa dá urobiť do formy, a je veľkou pomocou pri samotnej stavbe modelu.  Sú to napríklad otvory pre priečny pohon (bow thruster), pre odtokové otvory v borte,  body osadenia kormidiel, atď.

Ak tieto "značky" nájde modelár na laminátovom trupe,  nemusí ich dodatočne vymeriavať  podľa plánu, čo nie je vždy tak úplne jednoduché, najmä napríklad u priečneho pohonu.

U formy na Hermana zatiaľ tieto "značky" urobené neboli, ale zdokumentujeme ich na inom trupe z Petrovej dielne.

Jedná sa o Damen Tug 2208. Na obrázku sú oba trupy  ( aj Herman t.j  Damen Shoalbuster 2208) ...
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251103912.jpg

Tu vidno naznačenie otvoru na priečny pohon, ktorý je na laminátovom trupe vyznačený priamo z formy.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251103972.jpg

A tu zasa viac nevidno, ako vidno hmm , naznačenie otvorov v borte. Bol trochu problém tú  jemnú rysku odfotiť, ale v skutočnosti to na trupe celkom pekne vidno.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251104040.jpg

Takže ako na to ?
Keď odlaminujete prvý laminátový trup z Vami urobenej formy, treba do do trupu navŕtať a presne  vypilovať všetky potrebné otvory.  Potom sa trup vloží späť do formy, a rysovacou ihlou sa orysujú otvory priamo do gelcoatu formy.  Vznikne tak vo forme  jemná ryha, ktorá na každom ďalšom trupe, ktorý z formy vylaminujete bude zreteľne viditeľná.
Aké jednoduché , že ?

Ale keď nechcete kamarátom modelárom, ktorý budú mať záujem o laminátové trupy, uľahčiť  život, môžete sa na to "vyignorovať" ... big_smile

Ešte by sa dalo písať, ako postupovať pri zložitejších formách, pozostávajúcich z viacerých , ako dvoch dielov (polovíc).  Ale to už je asi nad rámec tohoto popisu, pretože každý prípad je potrebne poriešiť trošku inač a všeobecný návod sa asi nedá urobiť. 

Princípy boli  naznačené, takže vyskúšajte, kto máte chuť  ... smile

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

20

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Velice profesionální práce.Chtělo to ještě do jedné poloviny zalaminovat matice pro rychlejší spojování formy,případně i kolíky.Rozhodně doporučuji dál pokračovat.Na závěr poučte veřejnost o autorských právech.
Je velice nepříjemné,když zjistíte,že na vámi návrhnutém a vyrobeném trupu si někdo založil živnost.

Share

Palec nahoru Palec dolu

21

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Lump napsal:

Velice profesionální práce.Chtělo to ještě do jedné poloviny zalaminovat matice pro rychlejší spojování formy,případně i kolíky.Rozhodně doporučuji dál pokračovat.Na závěr poučte veřejnost o autorských právech.
Je velice nepříjemné,když zjistíte,že na vámi návrhnutém a vyrobeném trupu si někdo založil živnost.

Čo sa týka zalaminovaných matíc  a kolíkov na spojovanie formy, Peter toto riešenie bežne využíva.  V tomto  prípade som bol ten nedočkavý ja, čo chcel čo najskôr vylaminovaný trup. Takže sme sa týmto detailom zatiaľ nezaoberali ... wink

Poučenie o autorských právach by som nechal radšej na iných odborníkov a v inej téme.

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

22

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

to Lump

velmi se přimlouvám a doufám, že je nás víc,
čtu tyto informace jedním dechem je to poučné, návodné, prostě skvělé

PROSÍM ZALOŽ SI SVÉ VLASTNÍ TÉMA O AUTORSKÝCH PRÁVECH

prostě tohle je téma o výrobě formy a doufám i trupu a mělo by tak i zůstat

Lubor Chytil

Share

Palec nahoru Palec dolu

23

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

vegetak napsal:

to Lump

velmi se přimlouvám a doufám, že je nás víc,
čtu tyto informace jedním dechem je to poučné, návodné, prostě skvělé

PROSÍM ZALOŽ SI SVÉ VLASTNÍ TÉMA O AUTORSKÝCH PRÁVECH

prostě tohle je téma o výrobě formy a doufám i trupu a mělo by tak i zůstat

Lubor Chytil

Popis je velice dobrý a poučný a autor když to zveřejnil, tak myslím, že to předpokládal jako radu pro ostatní (možná se mýlím, mělo to být pouze chlubení?), ale nevím co myslíte autorskými právy takto, nebo velice podobně se vyráběly forny již před 30-ti lety. Jenom ty materiály byly trochu jiné, někdy stačila i obyčejná sádra.

A je To . . . .!

Share

Palec nahoru Palec dolu

24

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

Karolinus I napsal:
vegetak napsal:

to Lump

velmi se přimlouvám a doufám, že je nás víc,
čtu tyto informace jedním dechem je to poučné, návodné, prostě skvělé

PROSÍM ZALOŽ SI SVÉ VLASTNÍ TÉMA O AUTORSKÝCH PRÁVECH

prostě tohle je téma o výrobě formy a doufám i trupu a mělo by tak i zůstat

Lubor Chytil

Popis je velice dobrý a poučný a autor když to zveřejnil, tak myslím, že to předpokládal jako radu pro ostatní (možná se mýlím, mělo to být pouze chlubení?), ale nevím co myslíte autorskými právy takto, nebo velice podobně se vyráběly forny již před 30-ti lety. Jenom ty materiály byly trochu jiné, někdy stačila i obyčejná sádra.

Tento popis zhotovenia formy na laminátové trupy bol myslený ako rada pre ostatných.

Pripomienka ohľadne autorských práv zo strany Lumpa  sa, predpokladám, netýkala postupu zhotovenia formy, ale kopírovania "cudzích" trupov.

BTW: Mňa by celkom potešilo, keby si zdokumetoval a popísal spôsob výroby sádrovej formy.   A myslím,  že by som nebol sám, kto by sa rád dozvedel , ako sa to robí (robilo).

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

25

Re: Výroba formy na laminátový trup ...

to PeterP

Přesně jste popsal oč mi šlo.K mému příspěvku vzniklo nové téma,což vítám.

Zhotovení sádrové formy by mne také zajímalo.Snad tu někdo dá svůj příspěvek.Před 20 léty jsme na formu satelitní paraboly použili jako první vrstvu Epoxy 1200 a plnič sádru,byla to taková  kaše,vytvrzený povrch byl hladký jako sklo.Míchali jsme to v plastovém nočníku elektrickou vrtačkou.Dnešní postupy jsou o něčem jiném.Když si vzpomenu na své začátky,tak se tomu dnes směji.V tomto případě ale asi půjde o jiný způsob výroby formy.

Share

Palec nahoru Palec dolu