1

Téma: Termíny konferencí 2018

SMČR napsal:

Příprava konferencí odborností:

KLeM: termín, místo: 24.2. v Hradec Králové

KLoM:                             10.2. v Hradec Králové

KAuM:                             3.2. asi v Hradci Králové

KRaM:                             27.1. v Letovicích

KŽM:                              3.2. v Hradci Králové

PlM:                                 3.3. v Praze

Klíč ke stanovení počtu delegátů na konference republikových odborných klubů je plně v kompetenci jejich předsednictev.

Pouze republikové konference odborností v zápisu můžou předložit kandidáty na funkci předsedy SMČR a členy kontrolní komise.


Příprava konference SMČR:

Termín, místo:               24.3. v Hradci Králové

Počet delegátů s právem hlasovacím 7 za každou odbornost

Zdroj:
http://www.svazmodelaru.cz/2017/12/31/i … ictva-smcr

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

2

Re: Termíny konferencí 2018

Konference KLoM 2018 se bude konat 10.02.2018 v Hradci Králové.

Jednotlivým pobočným spolkům byly zaslány pozvánky emailem (21.12.2017, dále připomínka 04.01.2018). Pokud jste email neobdrželi nicméně máte zaplacené příspěvky a váš pobočný spolek je členem KLoM, pak kontaktujte Zdenku Dostálovou, 776 076 949.

Vyplněnou návratku s vašimi delegáty zašlete nejpozději 10.01.2018, termín je závazný, dodatečné přihlášky nejsou možné. Delegáti posléze obdrží další informace emailem.

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

3

Re: Termíny konferencí 2018

Dnes doplněno o pozvánku a program:
http://svazmodelaru.cz/klom/wp-content/ … am_web.pdf

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

4

Re: Termíny konferencí 2018

Diskuze I, Diskuze II....  ale o čem se bude diskutovat raději nenapíšou...

Share

Palec nahoru Palec dolu

5

Re: Termíny konferencí 2018

Jelikož jsem byl jinde vyzván, abych své návrhy zveřejnil, vložím je i zde.

Moje návrhy, odeslané cca v půlce října 2017:
1.    Odebrat předsednictvu SMČR pravomoc měnit stanovy
2.    Oddělit funkci tajemníka SMČR a předsedy SMČR
3.    Zveřejňovat zápisy z jednání předsednictva SMČR a republikových odborných klubů
4.    Umožnit přímé členství v SMČR, a to i právnickým osobám (DDM a jiné spolky)
5.    Převést pobočné spolky na spolky a SMČR z.s. na spolek spolků
6.    Zvýšit členské příspěvky minimálně na dvojnásobek současné výše
7.    Zrušit papírové členské známky – zda je dotyčná osoba řádným členem se zaplacenými členskými příspěvky se zjistí z databáze členů SMČR, která by byla přístupná na webu SMČR jen po zadání přihlašovacího jména a hesla. Zalaminované členské průkazy by vydával pouze sekretariát – stačilo by jméno a číslo licence.
8.    Web http://svazmodelaru.cz/kplm přesměrovat na http://ipmscze.cz, což je web, který plastikoví modeláři používají, a web http://svazmodelaru.cz/kzem provozovat na jiné šabloně, která nebude navozovat dojem nedodělaného firemního webu - již splněno.
9.    Vystoupení KLoM ČR ze SMČR

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

6

Re: Termíny konferencí 2018

9. smile))))
doufám, že jsi body vysvětlil a zdůvodnil. Jinak je smetou ze stolu.

Share

Palec nahoru Palec dolu

7

Re: Termíny konferencí 2018

První tři body netřeba rozepisovat, šestý až devátý je snad také jasný wink.

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous

8

Re: Termíny konferencí 2018

Zápis z konference KLoM ČR 2018:
http://svazmodelaru.cz/klom/2018/02/17/ … lom-2018-3

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous