1

Téma: Pravidla Naviga NS 2013 verze 2.0

Od 1. ledna 2015 platí aktualizovaná pravidla Naviga sekce NS:
Pravidla Naviga sekce NS 2013 verze 2.0 - anglicky
Pravidla Naviga sekce NS 2013 verze 2.0 - česky

Obsahují jen kosmetické změny:
9.4 Hodnocení modelu (12): Mění se možný rozdíl opakovaného bodového hodnocení při stavební zkoušce modelu z původních 5 na 2 body.
10.2. Jízdní zkouška (3): Dochází ke změně v couvacím manévru, kdy ponovu není možné při zacouvání části modelu do branky mírně zkorigovat směr dopřednou jízdou.
Poslední změna se týká omezení počtu účastníků v manévru družstva F6 na 5 osob - viz 11.5 Průběh závodu (3).

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous