1

Téma: Nastavení používaného jazyku na nové verzi DF

Tímto prosím všechny uživatele, kteří chtějí co nejvíce počeštěných doplňků, aby přešli pomocí záložky Profil na Nastavení a přepli si zvolený jazyk na Czech, pokud chtějí používat češtinu, nebo na Slovak, pokud chtějí používat slovenský jazyk. Pro angličtinu zvolte English. Jiné volby nejsou nadále udržovány a může se tak stát, že při jejich zvolení narazíte na nepřeloženou část DF.

Toto nastavení se samozřejmě týká jen navigace DF, obsahy zpráv jsou dostupné pouze tak, jak je uživatelé na DF vložili a k překladu nedojde.

http://www.celysvet.cz/skin/smile/s6448.gifModře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.
                       S přátelským pozdravem ladous