1

Téma: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Zrovna jeden dotaz bych měl.
Situace: Objednám si zboží přes e-shop. Prodejce potvrdí moji objednávku s tím, že zboží dodá za 3-4 týdny. Zboží v daném termínu mi ale doručeno nebylo.
Dotaz:Mohu po uplynutí dodací lhůty objednávku zrušit ?
Děkuji, Keba

Keba - webmaster
http://www.tugtowing.cz

2

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

jde o to, do jaké míry bylo sjednáno, že zboží bude dodáno tehdy a tehdy, a že na pozdějším dodání nemá zákazník zájem, protože zboží pro něj bude už nepoužitelné ( tzv. fixní smlouva ). V takovém případě se v důsledku prodlení smlouva ruší ze zákona, leda by zákazním sdělil bez zbytečného odkladu prodejci, že i na opožděné dodávce trvá.  Jestli ovšem dodací lhůta nebyla sjednána jednoznačně a určitě ( což je patrné už z toho 3-4 týdny) , a z okolností případu není patrné, že zákazník na pozdějším plnění už nemá zájem, tak odstoupit nelze, nejvýš je dána možnost uplatnit nároky z odpovědnosti za škodu, případně smluvené sankce, např. smluvní pokutu a pod.

JUDr. Karel Sochor koncem února 2019 zemřel.
Čest jeho památce.

Share

Palec nahoru Palec dolu

3

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Postup při dodávce u sjednané fixní smlouvy se řídí ustanovením § 518 zákona č. 40/1964 Sb., tj. občanského zákoníku. Co je fixní smlouva je už vysvětleno výše. Sjednání termínu plnění podle obchodních zvyklostí musí být v takovém případě naprosto přesné a jednoznačné ( zpravidla nejen na určité datum, ale i na hodinu). Pak samozřejmě nedodržením termínu se smlouva má za zrušenou, leda by zákazník  sdělil bez zbytečného odkladu, že i opožděné plnění bere. Sjednání lhůty "2 - 3týdny" nejen není přesné, ale ani dostatečně určité (z hlediska fixní smlouvy).
Možnost odstoupit od smlouvy v případu prodeje po internetu je něco jiného, vyskytuje se u tzv. spotřebitelských smluv, sjednaných formou tzv. komunikace na dálku, dle ust. § 53 O.Z. Podle tohoto ustanovení, konkrétně odst. 6 má zákazník možnost od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. To je pro případ, že zákazník zjistí po dodání věci, že se mu věc z nějakých důvodů nehodí, že ji už nepotřebuje atd. Odstoupení od smlouvy a vrácení věci je pak riziko pro internetového prodejce. Keba se ovšem ptal na případ, kdy plnění dosud nebylo dodáno, a lhůta pro dodávku byla sjednána jen nepřesně na 2 - 3 týdny, tedy vlastně podle úvahy a možností dodavatele.

JUDr. Karel Sochor koncem února 2019 zemřel.
Čest jeho památce.

Share

Palec nahoru Palec dolu

4

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

samozřejmě, každou smlouvu lze "zrušit", tj. odstoupit od ní, jestliže se na tom kontrahenti dohodnou...

JUDr. Karel Sochor koncem února 2019 zemřel.
Čest jeho památce.

Share

Palec nahoru Palec dolu

5

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Jestli tomu tedy dobře rozumím, pokud by ve všeobecných smluvních podmínkách daného obchodu bylo, že dodací lhůta je 2-3 týdny a zboží nebude dodáno po uplynutí třetího týdne, mohu od smlouvy odstoupit. Pokud ale nikde termín dodání nebude uveden, tak objednávka stále platí. Nebo jsem  to špatně pochopil ?

Keba - webmaster
http://www.tugtowing.cz

6

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Smlouvy na dálku zpravidla nejsou sjednávány jako smlouvy fixní. Fixní smlouvy se sjednávají pro případ, že objednavatel má zájem mít objednanou věc k určitému datu, např. proto, aby ji konkrétně použil třeba k zabudování do svého výrobu, nebop k přímé spotřebě. ( např. výrobce motorů si objedná dodávku karburátorů pro určitou sérii nebo pořadatel slavnosti si objedná dodávku buřtů, které chce na slavnosti prodat. Prodlení u karburátorů zdrží montáže motorů, a způsobí škodu, ale výrobce motorů, pokud nemá možnost koupit součástky jinde, může mít zájem na dodání i opožděném, a proto sdělí, že i opožděné plnění bere, pouze naúčtuje škodu takto vzniklou.  Prodlení s buřty způsobí, že slavnost bude bez občerstvení, a dodávka po slavnosti už nemá smysl, takže zákazník už nemá povinnost sdělit nic, a smlouva zaniká ze zákona. I tady ovšem není dotčeno právo na náhradu škody. )
Jestli se prodejce, v tomto případě e-shop ve všeobecných obchodních  podmínkách zaváže dodat zboží do 2-3 týdnů, a nedodrží, je to jeho věc. Pak mu vzniká povinnost nahradit případně zákazníkovi škodu za opožděné dodání ( prodlení s plněním). Zákazník ale může v takovém případě po doručení zboží do čtrnácti dnů sdělit, že od smlouvy odstupuje, a vrátit zboží.
Ale zánik závazku před dodáním zboží je upraven právě jen v ustanovení o fixních smlouvách. Tam v případě prodlení se "gard" obrací. Smlouva zaniká ze zákona právě pro nedodržení lhůty. Prodejce už nemá povinnost dodat a zákazník převzít, leda by zákazník bez prodlení sdělil, že na plnění, i opožděném, trvá.

JUDr. Karel Sochor koncem února 2019 zemřel.
Čest jeho památce.

Share

Palec nahoru Palec dolu

7

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Moc lidí zase říká, že nemá rádo právníky. Viz např. pár frků dovezených z USA :
1) co je tisíc právníků s kamenem na krku na dně moře ? Dobrý skutek pro lidstvo.
2) jaký je rozdíl mezi přejetým tchořem  a přejetým právníkem ? Před tchořem je brzdná stopa.
  smile
takže, Boříku, nelámej si hlavu nad něčím, co ti stejně k ničemu nebude, nic nového nevymyslíš. Největší zmatky totiž dělají drobní domácí kutilové na poli práva, kteří si něco přečtou a pak se to něco pokouší aplikovat na něco úplně jiného, k čemu se to přiřadit rozhodně nedá. Něco jako strýc tuším František ze Saturnina, který míchal dohromady nehodící se ingredience za účelem výroby toaletního mýdla, byv posléze lynchován rozzuřenými dělníky, kteří poslechli, smíchali, a pak nestačili skákat okny. S tím rozdílem, že domácí kutil na poli práva ohrožuje pouze sám sebe.  smile

JUDr. Karel Sochor koncem února 2019 zemřel.
Čest jeho památce.

Share

Palec nahoru Palec dolu

8

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Bořík napsal:

To máš těžký - já mám rád jasno, přesnost, jednoznačnost. A to je u právníků to, co rádi zpochybňují a převracejí.
Ale na jednom se s kamarádem právníkem shodneme: na klobáskách a odrůdě vína.  lol

Asi neexistuje jednoznačně bílá/černá, jasno a nejasno. Je třeba mít i polojasno.

Share

9

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Děkuji Karlovi (karaso) za snahu nám to vysvětlit. Pro mě z toho plyne jednoznačný (možná chybný) závěr a to:
Objednej - čekej a víc se do toho nemontuj  big_smile

Keba - webmaster
http://www.tugtowing.cz

10

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Mel bych doplnujici dotazek k tomu vraceni zbozi do 14 dnu pri sjednani smlouvy na dalku. V jakem stavu musi byt zbozi, ktere chci vratit? V puvodnim obalu, neporusene, uplne znicene...?

Zahledl jsem tedka spot zdruzeni pro ochranu spotrebitelu nebo koho a tam chtel chlapek vratit kosili, kterou vybalil a oblekl na sebe (takze tim ji propotil atp. a tim pro prodej naprosto znehodnotil...).

Share

Palec nahoru Palec dolu

11

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

ono záleží na tom, o jaké zboží jde a z jakého důvodu se vrací. U smluv, sjednaných na dálku, případně v jiném než obvyklém sídle prodejce platí možnost vrácení zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Tohle ustanovení má za účel ochranu zákazníka, který je třeba dealerem ukecán k podpisu objednávky na nějakém tom typickém tématickém zájezdě pro důchodce, a pak zjistí dodatečně, že by ho ty přikrývky, coby štít proti elektronickému smogu, nádobí nebo čert ví co přišla zatraceně draho, a že po opadnuutí původní euforie nad tím, jak báječnou věc získá, mu dojde, že si ten šunt nemůže dovolit. V takovém případě by měl zásadně vracet zboží v takovém stavu, v jakém ho převzal, tj. v původním obalu, nepoškozené, aby se případně mohl nachytat další hejl. Kromě toho ovšem platí obecné ustanovení o tom, že zákazník může odstoupit od smlouvy pro to, že věc se ukázala vadnou, má vady, na které prodejce neupozornil, a které brání použití věci nebo vyžadují změnu obvyklého užívání,  nebo naopak nemá vlastnosti, které si zákazník vymínil, a o kterých byl prodejcem ujištěn, že je věc má. V takovém případě musí zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí záruční doby, vady prodávajícímu vytknout a zároveň uvést, jaká práva z toho důvodu uplatňuje. Může si vybrat buď opravu věci, slevu z ceny, nebo, pokud věc je neopravitelná, vrácení kupní ceny proti vrácení věci. Tento výběr později nemůže měnit, leda by nastaly nové okolnosti, významné pro posouzení práva, např. věc, o které zákazník má důvod se domnívat, že po opravě bude použitelná, je již neopravitelná, nebo se na ní tatáž vada vyskytuje opakovaně, a tak zákazník může od smlouvy odstoupit. Jinak ale se vždycky mohou kontrahenti domluvit, že prodejce vymění vadnou věc za bezvadnou. Vytčení vady musí být konkrétní, tedy nestačí napsat, že věc je vadná, ale musí podrobně uvést, o jakou vadu jde, jak se projevuje atd. V takovém případě se zboží nemusí vracet ve stavu nepoužitém, ostatně to ani nejde, když zákazník, aby vady zjistil, nutně musí věc rozbalit a začít používat. Vada se také může projevit až po nějakém čase používání.

JUDr. Karel Sochor koncem února 2019 zemřel.
Čest jeho památce.

Share

Palec nahoru Palec dolu

12

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

Ještě jedna doplňující otázka. Je nutné reklamovanou věc - např. RC soupravu - vracet v původním obalu ? Např. krabici, kterou jsem po měsíci vyhodil, ale závada se projeví až potom.

Keba - webmaster
http://www.tugtowing.cz

13

Re: Nedodržení (překročení) dodací lhůty

jak vidět, na netu se dá najít všechno, tedy i vyčerpávající odpověď kolegy na většinu možných eventualit.
Odpověď pro Kebu... není nutné při reklamaci donést zboží v původním obalu... dneska si asi málokdo schraňuje kopce obalů od průmyslového zboží... chce to místo, a je to vůbec nepraktické. Stačí zboží samo s doklady, ze kterých by mělo vyplývat jednoznačně, o jaké zboží jde, kdy a u koho  bylo koupeno, a že právě na tenhle kus se  vztahuje uplatňovaná odpovědnost za vady.

JUDr. Karel Sochor koncem února 2019 zemřel.
Čest jeho památce.

Share

Palec nahoru Palec dolu