1

Téma: Laminovanie trupu do formy

Keďže sa zatiaľ nikto až tak veľmi nebránil big_smile,  zakladám novú tému, v ktorej sa pokúsim popísať laminovanie trupu do formy. 

Domnievam sa, že je lepšie túto tému  oddeliť od výroby formy, pretože predsa len, nie každý sa asi pustí do výroby formy. Zatiaľ  čo samotné laminovanie trupov sa môže pritrafiť  hoci aj v modelárskych krúžkoch.  Rôznych starších foriem na lode (niekedy aj neznámeho pôvodu) sa v našich zemepisných šírkach vyskytuje  pomerne dosť.

Ešte by som rád upozornil,  že ďalej popísaný postup používa Peter Mikulka. 
Keďže rovnako, ako  hocikto iný,  ani on nemá  patent na rozum,  netvrdíme,  že tento spôsob je jediný správny a možný.  ( a ani nepodlieha žiadym autorským právam wink)

Hádam postačuje fakt, že to čo vám budeme ďalej prezentovať  nie je teoria, ale  prax, ktorá  jednoducho funguje ...

Takže ako na to ?

Základom úspechu pri výrobe laminátového trupu je kvalitná a predovšetkým dobre naseparovaná forma.  Vyčistenú  formu Peter natrel dvomi vrstvami separátoru  s označením  OSKAR S M 700/C WAX.  Postupuje sa  podobne,  ako pri už spomenutom Blue Wax. Separátor sa nanesie hubkou a po miernom zavadnutí sa rozleští mäkkou handričkou.  Postup sa opakuje aspoň dva krát.

Predom odpoviem na otázku, prečo nie je možné použiť zasa Blue Wax. Je to vraj preto, lebo na Blue Wax zle chytá  základová farba  - robia sa očká.   Viac k tomu asi nie je čo dodať ... wink

Nasleduje nástrek oboch polovíc formy základovou farbou.
Tu by sa mohla viesť polemika, či je to nevyhnutné, prípadne aký druh farby je vhodnejšie použiť.

Nie je asi to nevyhnutné, videl som laminátové trupy aj "bezfarebné" teda vo farbe živice, ale minimálne vyzerá to lepšie.  Navyše  na  ofarbenom  trupe je lepšie vidieť , či sú na trupe kazy, nerovnosti a podobne.   (čo je pre modelára výhoda a pre  výrobcu trupov  nevýhoda wink)

Na trupy, ktoré sa ešte budú ďalej povrchovo upravovať  (napr. makety) sa Petrovi osvedčila "obyčajná" farba  v sprayi.   
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251192474.jpg


V prípade trupov, kde sa už nezvykne robiť ďalšia povrchová úprava, ako napríklad  rýchlostné člny, je vhodné  použiť vysokokvalitné dvojzložkové farby napr. PPG, Glasurit a podobne.


V našom prípade  sa jednotlivé časti formy sa po naseparovaní jednoducho nastriekali šedým sprayom a nechali zaschnúť. 
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251192406.jpg


Z praktických dôvodov je vhodné použiť skôr svetlé odtieňe základovej farby. Je to  preto, lebo lepšie vidno prípadné bublinky pri samotnom laminovaní.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251194415.jpg


Kvalita nástreku základovou farbou nie je  je nejako kritická, pretože povrch trupu je aj tak daný kvalitou samotnej formy. Stačí, keď bude forma rovnonomerne pokrytá farbou. Stekance však nie sú žiadúce ... 
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251194681.jpg

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

2

Re: Laminovanie trupu do formy

Ešte k separovaniu formy: Naseparovať je potrebné  samozrejme aj deliace roviny formy, inak sa Vám môže stať, že po vylaminovaní trupu formu nerozoberiete.

Ako laminovacia živica bol použitý  Letoxit, čo je dvozložková laminovacia živica bežne dostupná v modelárskych obchodoch.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251195623.jpg

Samozrejme je možné použiť aj inú značku  laminovacích  živíc,  dôležite však je, nezarábať si laminovacej živice veľa naraz. 

Celé vylaminovanie   trupu na Hermana trvalo cca 3 hodiny skúsenému "laminovačovi" .
Ak by ste si naraz zarobili veľa epoxidu, nestihli by ste ho naniesť do formy a s vysokou pravdepodobnosťou by kelímku so živicou nastala tzv. bloková polymerizácia. 

Pri chemickej reakcii živice s tvrdidlom sa vyvíja teplo, a čím je živice v kelímku viac, tým je viac aj toho tepla, ktoré urýchli  jej vytvrdnutie. Drahá živica tak poputuje do koša.

Svoju úlohu zohráva aj teplota okolitého prostredia.  My sme robili pri teplote cca 28 stupňov, a Peter sa sťažoval, že živica tuhne rýchlejšie, než by bolo vhodné. Preto pri druhej polovici formy zarobenie živice ešte rozdelil do dvoch menších dávok.

V našom prípade bolo na jednu polovicu formy použité cca 50 g živice  + príslušné množstvo tvrdila. Epoxid je výhodné zarábať v jednorazovom plastovom kelímku, napríklad od jogurtu. Na váženie bola použitá dnes už historická  mechanická listová váha.  Na dávkovanie tvrdidla plastová injekcia.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251195687.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251206470.jpg

Živicu s tvrdidlom je potrebné dôkladne zamiešať. 

Prvé čo je potrebné urobiť pri väčšine foriem, osobitne však tých, ktoré majú tzv. šarpiový  (hranatý) tvar,  je vyplniť  kúty a hrany tzv. zahustenkou.

Tú  získame tak, že časť namiešanej živice odlejeme do osobitného kelímku ( u nás cca 1/5 namiešaného množstva ) a zahustíme sklenými mikrobalónami.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251206548.jpg

Koľko pridať mikrobalónov je vec citu a praxe. Potrebujeme získať akúsi nestekavú kašičku, ktorá sa dá natierať štetcom  do formy.  Skúste postupne pridávať  mikrobalony do epoxidu a dobre vymiešať.

Zahustenku štecom postupne nanesieme do všetkých "kútov" a hrán formy.  Je to preto, že práve tieto kúty tkanina najhoršie kopíruje, a tak sa tam zvyknú vytvárať bubliny.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251207950.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251208122.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251208221.jpg

Nakoľko sú  bubliny v rohoch skutočné beštie smile a okrem toho pri prípadných nárazoch trupu o dno  by sa živica so zahustenkou predsa len mohla "vyštrbiť", je potrebné rohy vystužiť ešte skleným rovingom. Jedná sa o prameň sklených vlákien navinutých ako povrázok na cievke.
Kto nemá takýto roving k dispozícii, je možné ho získať aj z hrubej sklenej tkaniny vytiahnútím jednotlivých prameňov z osnovy.

Sklený roving bol samostatne pomocou štetca presýtený živicou na podložke  ( pás hliníkového plechu) a až potom bol kladený do kútov  formy.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251208669.jpg

Po položení presýteného rovingu do kútov formy bol zastrihnutý na potrebnú dlžku (chirurgickými nožnicami) a  zapracovaný do kúta formy ( so zahustenkou) štetcom.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251208837.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251208926.jpg

Na záver dnešnej "lekcie" big_smile fotka polovice formy s kútmi vyplnenými zahustenkou a skleným rovingom.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251209061.jpg

Dôležité je mať takto vyplnené ozaj všetky kúty, pretože tak sa zabezpečí dobrá kvalita konečného laminátového trupu.

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

3

Re: Laminovanie trupu do formy

Dúfam, že Vám ešte nevytvrdol epoxid, aby sme mohli pokračovať ... smile

Po vyplnení kútov zahustenkou a rovingom  nanesieme do formy štetcom vrstvu živice.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251357341.jpg

Z tenkej tkaniny (105 g/m2) nastriháme pásy, v našom prípade dva, ktoré postupne naložíme do formy a štecom zapracujeme do nanesenej živice.
Tento postup bol zvolený preto, aby sa minimalizovali bublinky v lamináte.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251357849.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251358204.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251358265.jpg

V prípade, že by sa naložila tkanina do "suchej" formy a dodatočne by sa zhora presycovala živicou, mohlo by dôjsť k tomu, že medzi tkaninou a formou sa uzavrú malé vzduchové bublinky a my by sme si ich ani pri tupovaní štetcom nevšimli. Konečný trup by tak mohol mať v sebe po vzduchových bublinkách malé dierky, ktoré sa veľmi nepríjemne tmelia.

Po dôkladnom " vyťukaní"  prvej vrstvy, postupne do formy vkladáme druhú prípadne tretiu vrstvu, tentoraz hrubšej tkaniny ( 136 g/m2). Môžeme použiť aj menšie kusy tkaniny. Dokonca niekedy je to aj výhodnejšie, než laminovať z jedného kusu tkaniny, pretože nemusíme nastrihávať.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251358768.jpg

Tentokrát už na prvú vrstvu tkaniny nenanášam žiadnu ďalšiu živicu, ale tkaninu kladieme do prvej vrstvy.  Postupným tupovaním si druhá  prípadne  tretia vrstva tkaniny "odsaje"  z prvej vrstvy  prebytočnú živicu.  Keby niekde živica vyslovene chýbala, je potrebné ju samozrejme štetcom doplniť.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251359167.jpg

Počet vrstiev a gramáž sklenej tkaniny je samozrejme závislá na veľkosti a tvare trupu. Ťažko je poskytnúť univerzálny návod. Vo všeobecnosti však platí, že kvalitný laminát tvoria minimálne tri vrstvy thaniny.  Herman je pomerne malý model, navyše tým, že je "hranatý" je trup relatívne tuhý, takže nebol treba robiť laminát zbytočne hrubý. 

Keďže je vhodné kvôli tuhnutiu epoxidu  robiť svižným tempom, je na väčšie plochy výhodné zobrať väčší štetec.
Pozornosť treba venovať nie len kútom a hranám, ale aj okrajom formy. 
Niekedy je praktické si polovicu formy otočiť aj  naopak, pretože sa pri tupovaní dá lepšie do toho  "oprieť".  Verte tomu, že trojhodinové "ťukanie" do formy je celkom fyzicky náročné. smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251359443.jpg

Hotová druhá vrstva v polovičke formy ...
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251359838.jpg

Poslednú vrstvu tkaniny (rovnakej hrúbky ako druhá  a tretia vrstva) je dobré položiť v  jednom kuse.
Je to preto, aby celistvá vrstva zakryla všetky spoje tkaniny predošlých vrstiev a trup bol zvnútra hladký.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251360450.jpg

Ešte malú poznámku. Peter skladuje sklenú tkaninu  v špeciálnom stojane navinutú na papierovej trubke. Ja "skladujem" tkaninu  zhužvanú v igelitovom sáčku.  Takže skúste hádať z predošlej fotky,  koho bola sklená tkanina, ktorú sme  použili ?  roll
Našťastie na "funkci" to nemá až taký vplyv, akurát sa s pokrčenou tkaninou horšie pracuje pri strihaní, tiež je často viac či menej "zeformovaná" osnova . 
Takže ak môžete , venujte skladovaniu sklenej tkaniny  väčšiu pozornosť, než ja.

Posledná vrstva bola taktiež položená bez predchádzajúceho nanesenia živice. Tupovaním bola zapracovaná, pričom opäť bola venovaná osobitná pozornosť najmä ojkrajom formy. Ak bolo treba , pridávali sa do tkaniný malé množstvá živice, aby bola dostatočne presýtená. Ale, ako bolo spomenuté, v žiadnom prípade nesmie tkanina v živici tzv. plávať. 
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251360927.jpg

Po dôkladom "vyťukaní "  poslednej  vrstvy tkaniny do formy nastala chvíľa, kedy je potrebné ostrihať okraje formy.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251361447.jpg

Zatiaľ čo ťukanie nie je pri troche pozornosti a dôslednosti až taký problém, kvalitné obstrihanie formy si vyžaduje prax a kvalitné nožnice. Znova boli použité zahnuté chirurgické nožničky strednej veľkosti.  Neviem si predstaviť, čím iným by sa to dalo urobiť. Takže zdravotnícke potreby alebo rodinný príslušník - lekár to istí.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251361529.jpg

Pri obstrihávaní je potrebné postupovať nanajvyš opatrne, aby sme si neodtrhli tkaninu od formy. Obrázky snáď napovedia viac.
Tiež je dobré, keď pri tejto práci nestrácame humor ... big_smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251361645.jpg

Tu je fotka kompletne obstrihanej polovice formy
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251361758.jpg

Po obstrihaní je potrebné ešte  najmä "vyťukať" okraje formy, ale pre istotu skontrolovať celú formu,  aby sme mali istotu, že tkanina nie je niekde odchlípnutá.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251361899.jpg

Identickým spôsobom spracujeme aj druhú polovičku formy smile

Nabudúce budeme spájať formu dokopy.

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

4

Re: Laminovanie trupu do formy

Nechcem predbiehať dej, ale nebolo by vhodnejšie laminovať celý trup naraz v spojenej forme? Predsa len, dodatočné spájanie na pevnosti nikdy nepridá a obzvlášť pri remorkéri, s ktorým sa občas niekde drcne...

5

Re: Laminovanie trupu do formy

mitom napsal:

Nechcem predbiehať dej, ale nebolo by vhodnejšie laminovať celý trup naraz v spojenej forme? Predsa len, dodatočné spájanie na pevnosti nikdy nepridá a obzvlášť pri remorkéri, s ktorým sa občas niekde drcne...

Spájanie nie je dotatočné, ale všetko sa robí "za čerstva". 
Jednoduchšie formy by sa dali asi laminovať v celku, ale v našom prípade to nešlo, lebo by nebol dobrý prístup do všetkých "zákutí"  formy.

Obrázok len naznačí, o čo napríklad ide ?
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251366481.jpg

Taktiež si neviem dosť dobre predstaviť, ako by sa kvalitne  spracoval laminát  v čumáku Hermana, ktorý je široký cca  3cm.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251103912.jpg

Len tak mimochodom, modely trupov RC lietadiel sú tiež laminované z polovíc, a vydržia bez problémov "inakšie šupy"  pri pristátí a  veľké namáhanie za letu. wink

Tým chcem povedať, že spojenie oboch polovíc, ak sa dobre urobí, je dostatočne spoľahlivé aj pre Tug Towing.

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

6

Re: Laminovanie trupu do formy

Udivuje mě absence ochranných pomůcek, tedy hlavně rukavic. Já byl vždy od tkaniny strašně dodřený a jehličky jsem tahal ještě týden po laminování...

Radek

Share

Palec nahoru Palec dolu

7

Re: Laminovanie trupu do formy

kartonist napsal:

Udivuje mě absence ochranných pomůcek, tedy hlavně rukavic. Já byl vždy od tkaniny strašně dodřený a jehličky jsem tahal ještě týden po laminování...

Radek

Tak trochu som čakal, kedy príde táto otázka. smile

Samého ma prekvapilo, že Peter nepoužíva žiadne rukavice. Vraj sa mu v rukaviciach zle robí.
Pred prácou si iba namaže ruky Indulonou a po práci si ich očistí Solvinou, prípadne troškou technického acetónu.

Predovšetkým však, asi vďaka bohatej praxi, robi neskutočne čisto a racionálne.  Tkaniny sa dotýka iba minimálne, všetko spracuje  tupovacím štetcom, prípadne nožničkami. Každý zbytočný "chlp" alebo odstrižok sklenej tkaniny úzkostlivo odstráni, takže sa mu nikde neťahajú nepríjemné lepivé vlákna zo skla.

Ja som laminoval iba dve malé veci pár minút, a bol som zapatlaný viac, ako on po dvoch hodinách práce.  smile

Ale ... nakoľko väčšina z nás nemá takú prax, neodporúčam nikomu laminovať bez rukavíc. Predsa len alergia na epoxidy a sklené vlákna v koži nie sú až taká sranda.

Na krúžku používame jednorazové nesterilné gumové (latexové) rukavice.

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

8

Re: Laminovanie trupu do formy

Na skelnou tkaninu jsou speciální nůžky,bohatě ovšem postačí ty chirurgické.Při zakázkové výrobě je bylo třeba i každý den brousit.Začínajícím doporučuji ostřihávat okraje při každé vrstvě (u trupu letadel je jinak na bublinky zaděláno).Nové formy jsme poprvé separovalí 6x.po každém trupu pak2x.První trup se laminoval z více vrstev,aby byl co nejpevnější-sloužil jako kopyto pro zhotovení nové formy.Každý máme svůj styl práce,ten váš nemá chybu .Přeji mnoho zdaru v dalších příspěvcích.

Share

Palec nahoru Palec dolu

9

Re: Laminovanie trupu do formy

Na doporučení jednoho profesionálního laminovače (Savex) používám vinylové rukavice a krém na ruce s Alantoinem. Latexové jsou prý pro pryskyřice propustné a alantoin taky prý působí proti vlivu pryskyřic.

Share

Palec nahoru Palec dolu

10

Re: Laminovanie trupu do formy

A jedeme dál ...

Ak ste naložili tkaninu do oboch polovíc formy, a dôkladne obstrihali okraje, najmä ten, kde prídu obe polovičky formy k sebe ( stred trupu) , je načase formu spojiť.
K tomu slúžia predvrtané otvory vo forme, do ktorých zasuniete šrouby a dotiahnete matice.

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251465358.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251465428.jpg

Formu je vhodné umiestniť do nejakého stojánku, aby bola pri ďalšej práci stabilná.
Tiež je možné pri príprave formy na ňu namontovať "nožičky". Táto práca navyše sa ale oplatí asi len vtedy, keď predpokladáte , že z formy budete zhotovovať väčší počet trupov.

Ak ste pri obstrihávaní laminátu postupovali dôsledne,  mal by spoj po zošroubovaní formy vyzerať nejako takto
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251465878.jpg

Zdôrazním, že stale pracujeme s nevytvrdnutým laminátom.
Spoj je potrebné dôkladne pretupovať štetcom, pričom do spoja nanášame ešte aj živicu.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251466290.jpg

Fotografia spoja oboch polovíc s nanesenou živicou
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251466477.jpg

Do zadnej časti formy bol pridaný pás sklenej tkaniny a pretupovaný živicou.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251466622.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251466683.jpg

Zpracovaný spoj v zadnej časti trupu
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251466796.jpg

Podobne sa nastrihajú z tkaniny pásiky určené do prednej časti trupu.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251466881.jpg

Spoj v prednej aj zadnej časti trupu je potrebné skutočne dôkladne "vyťukať" , aby bol kvalitný.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251467470.jpg

Ten kto robí dobrú robotu, má plné právo byť na svoje dielo hrdý a dať si do trupu svoju značku smile Tento krok samozrejme nie je povinný. big_smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251467581.jpg

Na záver príde obdlžnik tkaniny na dno trupu. Najprv natrieme dno živicou o potom do nej položíme  tkaninu a "vyťukáme" až do dokonalosti ...

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251467767.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251467974.jpg

Keď treba ešte pridávame živicu, ale zase dbáme na to, aby nám v trupe nezostali "mláky" epoxidu. Laminát vo forme je vtedy dobrý, keď na povrchu zreteľne vnímate štruktúru tkaniny, pričom samozrejme nesmú zostať žiadne "biele miesta" , ktoré signalizujú  nedostatočne živicou  presýtenú tkaninu.  Ak sú na povrchu tkaniny  lesklé mláky, signalizuje to, že je epoxidu zbytočne veľa a je vhodné ho roztupovať do formy.

Na záver ešte raz celý trup dôkladne skontrolujeme, či nám niekde neodskočila tkanina od steny formy. Zameriame sa najmä na spoj oboch polovíc a okraje formy
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251468449.jpg

A je hotovo ...
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1251468579.jpgNa záver si stručne "prosvištíme"  celý postup laminovania

Formu naseparujeme
Nastriekame ju základnou farbou
Živice si zarábame radšej menšie množstvo na viac krát
Podľa zložitosti formy pracujeme na každej polovici  formy osobitne 
Kúty budúceho trupu vyplníme zahustenkou a skleným rovingom
Natreme formu vrstvou živice
Do nej položíme prvú, tenšiu vrstvu tkaniny a vytupujeme štetcom
Do prvej vrstvy tkaniny kladieme na sucho ďalšie vrstvy tkaniny ( aspoň dve a viac) a vytupujeme štetcom
Živicu pridávame len tam, kde treba a to v malých množstvách
Obstriháme formu a spojíme
Vypracuje spoj oboch polovíc naložením pásov tkaniny
Skontrolujeme a doťukáme prípadnu odskočenú tkaninu a bublinky vo forme
Oddychujeme a tešíme sa na nový trup , ktorý vyberieme z formy  najskôr po 24 hodinách.
 
Dúfam, že som na nič nezabudol.

Aha ... pre istotu zopakujem:  Všetky kroky ( okrem separovania a základovej farby)  robíme naraz t.j. bez vytvrdnutia živice. V našom prípade to trvalo cca 3 hodiny( bez toho oddychu a tešenia).

Odporúčam pracovať v ochranných rukaviciach . Vynilové sú vraj nalepšie ... wink

Nabudúce vyberieme trup z formy a konečne sme hotoví.

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

11

Re: Laminovanie trupu do formy

Takže "dnes" sa pokúsime vybrať hotový laminátový trup z formy.

Najprv uvoľníme spojovacie šrouby formy. Akušroubovačka je samozrejem výhodná, ale ide to aj bez nej.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252065723.jpg 

K samotnému rozobratiu formy je možné použiť napríklad pevnejší kuchynský nôž.
Ten zasunieme do deliacej roviny medzi polovice formy a jemným "pootočením" sa snažíme oddelit  časti formy od seba. Je vhodné to postupne urobiť na viacerých miestach spoja, pričom sa snažíme nepoškodiť formu.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252065869.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252066112.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252066296.jpg

V určitom okamihu už sami prídeme na to, že to ide aj rukami.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252066473.jpg

Polovica formy je oddelená. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre  smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252066608.jpg

Pri oddelovaní druhej polovice nám pomôže "udělátko"  z pásiku tenkého lexanu.
Je to tá takmer nezničiteľná transparentná plastová hmota, ktorá sa používa napríklad na výrobu nerozbitných karosérii na RC autíčka.   Stačí tenký pásik o šírke cca 3 - 5 cm, ktorému trošku zabrúsime hrany, aby sme zbytočne nepoškriabali formu alebo trup.
Lexanový pásik zasunieme medzi trup a stenu formy a postupne laminát uvoľnujeme.
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252066905.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252067018.jpg

A je to vonku ... !!!  Hrdý "otec" so svojím novonarodeným "dieťaťom"  big_smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252067127.jpg

Trup na Hermana  je prvý (aj druhý) pohľad  "zdravý, pekný, urastený a dvojmotorový", veľkosťou tak akurát do malého TT  ... smile
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252067371.jpg

Ešte je treba odstániť  "otřepy" z formy  ( nenapadá ma slovenský ekvivalent)
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252067517.jpg

Spoj deliacich rovín  po začistení vyzerá asi takto ...
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252067603.jpg

Samozrejme, že spoj bude potrebné trochu pretmeliť.  Najprv však treba odstrániť z povrchu trupu prípadné zbytky separátoru. Inak na trup nechytí dobre tmel ani farba.  Peter odporúča urobiť to tak, že sa celý trup zľahka prebúsi vodou s pridanou troškou saponátu ( napríklad Jar, aby ste mali krásne a hebké ruky smile). Je možné použiť   jemný  vodný brúsny papier alebo brúsnu hubku.


http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252067960.jpg

http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252068027.jpg

Tak a je to!
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252068257.jpg

Už len dostavať zvyšok lode... aby to na jar 2010 vyzeralo nejako takto ...
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/img/gallery/225_1252068341.jpg

Ale to už je v podstate "brnkačka" ... lol

PeterP

Share

Palec nahoru Palec dolu

12

Re: Laminovanie trupu do formy

PeterP napsal:

...
Z praktických dôvodov je vhodné použiť skôr svetlé odtieňe základovej farby. Je to  preto, lebo lepšie vidno prípadné bublinky pri samotnom laminovaní.
...

Keď mne pomáhal profesionál (iný) robiť formu na trup, zafarbil živicu na čierno aby bolo dobre vidieť bubliny. Hmm, to bolo špeciálne pre mňa ako farboslepého?

Bubliny sú TO SVETLEJŠIE v živicou nasýtenej tkanine, prečo by to malo byť dobre vidieť na SVETLOM podklade?

Share

Palec nahoru Palec dolu

13

Re: Laminovanie trupu do formy

V príručke R&G je spájanie polovíc (častí) s presahom na jednej časti, toto som ešte nevidel... Ale mám pocit že pri hrubších vrstvách je toto oveľa lepšie, nenadvihuje sa presahujúca časť...

LENŽE to chce nielen chirurgické nožnice, ale aj chirurgické ruky. 8-)

Share

Palec nahoru Palec dolu