Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
H.M.S. Victory - 2
M1:200
zobrazení: 1339
známka: 0
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Novinky
21.01.2021:

Zimní večery si můžete zpříjemnit společenskou hrou na modelářské téma: Slalomky F3-E.


10.01.2021:

Ačkoli tu před chvílí přibyla pozvánka na první letošní akci, kdovíjak to s ní nakonec bude. Minulé roky touto dobou bylo jasno, v které dny se sejdeme s modely na Lužinách či v Písku a kdy uspořádáme to či ono, jenže tentokrát je to sázka do loterie. Proto vyjma akcí, na které je potřeba zajistit ubytování, pevný termín ničeho neplánujeme a přizpůsobíme se aktuální situaci.

 

Měsíc od vydání posledního článku si dovoluji poprosit ctěnou čtenářskou obec o spolupráci, jelikož bez přispění těch, kteří něco hezkého postavili a během stavby tu a tam pořídili nějakou fotečku své nové lodě či ponorky, žádný nový článek v dohledné době nevyjde.

 

Předem děkuji.

 

ladous

 

 Archiv novinek


Lodě

Zbraň V-6 "Urzel"

V januári roku 2009 vznikol Ponorkový klub Žilina. Za svoj krátky čas existencie sa jeho členovia zúčastnili už mnohých aj medzinárodných podujatí. Teraz prichádza člen klubu Randa Vladimír s vlastnou konštrukciou a realizáciou zbrane, ktorá mala zvrátiť priebeh druhej svetovej vojny. „Urzel“ tak sa nazýva táto tajná zbraň, ktorej podoba sa na fotografiách nezachovala, nezachovali sa ani plány a tak som musel vytvoriť vlastný dizajn, plány a konštrukciu.

Trocha Histórie
Pokusy s odpaľovaním rakiet z ponoriek prebiehal už v lete 1942 v blízkosti ostrovka Greifswalder Oie. V marci1943 sa za vedúcimi pracovníkmi v Peenemünde dostavil riaditeľ Lafferenz z Nemeckej pracovnej fronty, ktorý praktickými pokusmy dokázal, že ponorky sú schopné za sebou vliecť až 30 metrov dlhú nádrž. Pokiaľ by bolo možné do takéjto nádrže umiestniť raketu V-2, bolo by možné ostreľovať zámorské ciele na vzdialenosť niekoľko stoviek kilometrov. Odborníci v Peenemünde vypočítali, že jedna ponorka bude schopná vliecť pri priemernej rýchlosti 12 uzlov za hodinu až tri rakety V-2. Po dosiahnutí miesta odstrelu sa maly tri nádrže s raketami naplniť z časti vodou, aby sa dostali do zvislej polohy. Potom sa mal zdvihnúť poklop a raketa mohla štartovať.

V polovine roku 1944 bola vypracovaná zapráva o doterajších pokusoch a bola navrhnutá prvá konštrukcia. Lenže v tejto dobe už Spojenecké letectvo dostatočne kontrolovalo celý priestor Nemecka a podobné prípravy by ľahko odhalilo. V úvahu preto prišlo jazero Töplitzsee v rakúskych Alpách, kde od roku 1942 pracovala pokusná stanica nemeckého námorníctva. Zakúšali sa tu predovšetkým účinky podmorských min. Jazero je asi 1,5 kilometrov dlhé a 350 až 400 metrov široke. Jeho hĺbka na niekoľkých miestach dosahovala až 106 metrov. Nebolo teda problémom prevádzať z ponorkou také zložité manévre.

Na jazere Töplitzsee sa objavil konštruktér Dr. Determann s úkolom urýchlene vyskúmať možnosť odpaľovania rakiet V-2 z ponoriek. Wernher von Braun v tejto dobe pracoval na predĺžení doletu rakety V-2 tak, aby z Atlantického oceánu bolo možné útočiť na ľubovoľné americké mesto.

Realizácia stavby

Pri návrhu som vychádzal s predpokladu, že dĺžka Urzela bola 30m. Podľa rozmerov rakety V-2 som vypočítal jeho pravdepodobnú šírku a výšku. Modifikovaním komponentov z ponorky VII A som potom nanovo vytvoril dizajn, ktorý tak trochu zapadol prachom. Urzel je postavený v merítku 1:40. Po nakreslení plánu som riešil otázku spôsobu stavby, druhu použitého materiálu ,systém ponoru, telesa raketovej šachty, spôsobu odpaľovania rakety a súvisiace otázky. Po zvážení rôznych možnosti som sa rozhodol pre stavbu Urzela s HP dosky, ktorá sa používa v reklame. Konštrukcia je obvyklá ako pri stavbe lode a je ju vidieť na priložených obrázkoch.

Najskôr som vyrezal rebrá s otvorom pre raketové silo pričom som stavbu prevádzal na výkrese, ktorý som pred tým vytvoril. Materiál teda HP dosky hrúbky 5mm sa prejavili, ako dostatočne tvarovateľne a spoje, ktoré som lepil lepidlom Surefix s aktivátorom sú neobyčajne pevné. Po zlepení rebier s bočnými doskami a prekontrolovaní priamosti konštrukcie nasledovalo lepenie spodných dosiek, ktoré tak ako bočnice sú z dvoch kusov.

Je potrebné aby hrany spojov dna boli zabrúsené pod uhlom približne 45 stupňov čo zabezpečuje v ďalšom kroku vodotesnosť trupu. Tu by som odporučil aby pri lepení spodných dielov bola do rebier zasunutá odpaľovacia komora, ktorú tvorí trubka o priemere 75 mm. Tu som použil odtokovú trubku. Jej dĺžka je 80 mm. Táto zabezpečuje dostatočnú dĺžku k bezpečnému odpalu rakety V-2. Pokiaľ je súosovosť už vytvoreného trupu v poriadku.

Je možné pokračovať ďalším krokom. Tým je zdvojenie zadného čela, ktoré vytvoríme prilepením ďalšieho rebra bez otvoru na už aplikované. V tomto momente je po vybratí raketovej trubky potrebné hustým Surefixom zalepiť spoje bočníc a spodnej časti z vnútra, čím poistíme vodotesnosť trupu .Pripravíme si vrchné kryty trupu a to tak že ich zlepíme v strednej časti bez prilepenia k trupu. Toto nám umožní nahrubo vytvoriť trup, ktorý je ale prístupný z hornej časti, čo je dôležité pre ďalšie pokračovanie v stavbe a osadzovaní technológie. V tomto momente som sa rozhodoval, že Urzel sa nebude ponárať, ako ťahajúca ponorka. Zvolil som vlek na hladine pri maximálne možnom ponore.

Trup tvoria tri nezávislé sekcie. Predná komora, ktorá je zaplavovaná okolo raketového sila a je rozmerovo najdlhšia. Tu je na mieste pripomenúť, že je potrebné, aby rebrá pri ich vyrobení mali v strede lomu otvorí hore a dole, myslím tým v styku medzi vrchnákom a dnom, tak aby voda mohla prúdiť medzi raketovou trubkou .Takto sa zabezpečí úplne zaplavenie prednej balast nej nádrže a zároveň aj jej vyprázdnenie.Za prednou komorou nasleduje srdce riadenia Urzela, riadiaca časť, tu je vlastne jeho celá technológia. Je však pomerne tesná. A to jednak z dôvodu dodržania dĺžky stanoveného merít kom a tiež ohľadom na to, že je to ďalšia časť, ktorá vytvára nezaplavený priestor a teda kladie nárok na ďalšiu zaťáž..Za touto časťou sa nachádza zadná záplavová komora, ktorá je celá využitá ako balast na nádrž.

Po zalepení a dôkladnom vyliatí spojov z vnútornej časti trupu pristúpime k osadeniu raketovej šachty.. Zadná časť tejto trubky je zaslepená a utesnená lepidlom. Ako upchávku som použil kruh z HP dosky. V strede tohto kruhu je vyvŕtaný otvor o priemere 5mm a vlepená mosadzná trubka, ktorá bude slúžiť ako priechodka káblov k palní kom na jednej strane a k spínaču na strane druhej.. Trubka musím mať dostatočnú dĺžku tak aby prešla cez zaslep ku a stenu riadiacej sekcie Urzela. Po tomto vsunieme do trubky kábliky, použil som bežne lankové o priemere 1,5 mm Je však potrebne káblik v trubke utesniť. Dôvodom utesnenia je zabrániť náhodne vniknutej vode do raketovej šachty preniknúť cez trubku do ovládacej sekcie. Ako tesnenie som použil lepiaco tesniaci tmel. Po ukončení prác na raketovej šachte je možne túto vlepiť do trupu, pričom dbáme aby v spodnej a vrchnej časti mohla voda po uzatvorení trupu voľne prúdiť. Spoje som lepil Surefixom. Ďalej je potrebne osadiť do tejto časti trupu káble na osvetlenie Urzela. Jedná sa o predný reflektor a pozičné svetla. Po ich osadení a utesnení pri prechode do ovládacej komory, je možné vložiť teleso predného ventilu do hornej časti balast nej nádrže. Po tomto je možne prilepiť veko prednej balast nej komory trupu. Znova je potrebné dbať na vodotesnosť spojov. Ďalej sa sústredíme na dokončenie zadnej časti trupu, ktorý tvorí zadná balast na nádrž, kde je nutné osadiť ovládacie prvky smerových kormidiel a hĺbkových kormidiel. Priechodky kormidiel trupom tvoria trubky z mosadze o priemere 4 mm. Ako osky sú použitá oceľové tyčky o priemere 3mm. Konce boli obrúsené do plocha z dvoch strán, tak aby nedochádzalo k pretáčaniu kormidiel a tiež ovládacích pák. Tu je potrebne aj utesnenie týchto osiek a trubiek ,z dôvodu vodotesnosti komory. K utesneniu som použil prachovky z bicykla a tesnosť zaistil plastovou škrtiacou páskou. Páky kormidiel sú vyrobené z medeného plechu a zaletované na osky kormidiel. Je dôležite pracovať dokonalé, pretože po uzatvorení trupu nie je ku pákam prístup. Tiahla sú vyrobené s bicyklovej špice a koncovky sú bežné kovové so zámkom Prechodová trubka tiahol do ovládacej časti Urzela je o priemere 10mm a je hliníková. Tesnosť zabezpečuje gumová manžeta, ktorú dostať v modelárskych predajňach, ako náhradný diel. Po pripojení a utesnení tiahol skontrolovaní funkcie navŕtame v zadnom čele v strede na spodnej časti otvor o priemere 10mm. Tento slúži na napúšťanie vody do balast nej nádrže a na jej vypúšťanie.

Ďalším krokom je uloženie zadného výpustného ventila v hornej časti komory a jeho pripojenie tiahlom k servu. Po tomto už môžeme balastnú nádrž uzavrieť vekom. Je potrebné znova dodržať zásadu tesnosti spojov. Svoju prácu teraz presunieme na špic, ktorý si najskôr vyrobíme na nečisto s kartónu. Jednotlivé diely po tomto vyrežeme z HP dosky a za pomoci teplovzdušnej lampy ohneme. Takto vytvarované diely zlepíme. Po obrúsení a dopasovaní k trupu v hornej časti zapustíme kovový pánt krídlový, zaistíme ho skrutkami a zalepíme Surefixom. Na vrchnú časť odklopnej špice vyrobíme držiak závažia, ktoré otvára špičku pri vztýčení Urzela. Držiak je vyrobený z mosadzného drôtu o priemere 3 mm a spájaný letovaním. Samotná záťaž je vytvarovaná z olova. Na držiak je prilepená. Váhu olova je potrebné zistiť skusmo mne vyšla na 98 g. Takto zhotovený držiak prilepíme na špic. Je ešte potrebne vyrobiť kryt ovládacej komory a to z HP dosky. Je zlepený z dvoch vrchných dielov a dvoch čiel. Ako pánt som použil trubku s tiahlom na ovládanie kormidiel lietadla. Je vyrobený z plastu. Trubka pántu o dĺžke 1 cm je prilepená na koncoch veka a tiahlo prechádza jeho okrajom. K trupu zatiaľ veko ešte nepripájajme, prekážalo by nám pri montáži ovládacích prvkov.

Ovládacie prvky tvoria štyri servá HS-82 MG. Dve sú umiestnené v spodnej časti ovládacej komory. Lôžko serv je vyrobené z HP dosky a priskrutkované na pásky z toho istého materiálu. Pásiky držiace lôžko serv sú prilepené o bočnice trupu. Po namontovaní serv na ovládanie kormidiel a ich pripojení k tiahlam, môžeme začať s montážou vrchných serv na ovládanie predného a zadného výpustného ventila. Postupujeme rovnako, ako v prvom prípade. Je tiež potrebne pripojiť káblik od palníka na spínač. Ja som použil spínač SP-06. Prepojenie som vykonal lustrovou spojkou. Ako zdroj energie som použil Lipol batériu 7.4 volt. Príjmač je použitý 7 kanálový Rex. K pripojeniu akumulátora a jednotlivých odberných zariadení som znova použil lustrovú spojku v zadnej časti prepojenú káblikmi. Ako vypínač som použil posuvný používajú ho výrobcovia na bec regulátorov. Páčku so prevŕtal otvorom 1mm a napojil cez spojku tiahlo, utesnil gumovou manžetou, nasadil na trubku o priemere 10mm prestrčil cez otvor na boku trupu Urzela a trubku prilepil. Kábel vypínača som spojil pomocou lustrovej svorkovnice s káblom plusu akumulátora a druhý som spojil so zbernou svorkovnicou. Tým je zabezpečené prerušenie napájania. K zapínaniu a vypínaniu svetiel je použitý svetelný modul od firmy David. Ovládací káblik/červený/ k príjmaču tohto modulu som prerušil , vložil som medzi prerušené konce spínacie jazýčkové relé. Slúži ako vypínač svetiel, ovládaný je magnetom cez kryt komory. Pokiaľ sme ukončili montáž technológie vyrobíme si za pomoci šablóny s kartónu, rámik krytu komory a kryt. Tieto diely sú vyrobené s priehľadného akrilového skla o hrúbke 5mm.

Po ich vyrobení ich spojíme spolu, pomocou pásky a takto spojené do nich vyvŕtame otvory na skrutky, ktoré budú kryt a rám spájať. Použil som skrutky M3 Rozpojme spojené diely, do otvorov v rámiku zo spodnej časti vsuňme skrutky a zalejme lepidlom. Teraz môžeme vlepiť rámik do trupu. Ako lepidlo som použil v obidvoch prípadoch Surefix hustý. K utesneniu krytu som vyrezal z plochej gumy tesnenie o hrúbke 1 mm Otvory som vysekol dierovačom. Vo veku je potrebne ešte vyvŕtať otvory na anténu ,nabíjacie káble a ventil od bicykla. Všetky prechody týchto časti som utesnil zalepením. Teraz môžeme osadiť veko komory.

Znova sa presunieme do prednej časti raketovej komory, kde je treba vyrobiť odpaľovaciu rampu a konce palníkových káblov priletovať k obnaženým a na polovicu skráteným lustrovým spojkám. Trubka, ktorá slúži k vedeniu rakety v raketovej šachte, slúži zároveň aj k vytiahnutiu odpaľovacej rampy. Je to potrebné k tomu, aby sme mohli pripojiť palník na svorky a zasunúť ho do raketového motora umiestneného v spodnej časti rakety V-2 a takto, ako funkčný celok zasunúť do raketovej šachty. Odpaľovaciu rampu tvorí valec z trubky o priemere 70 mm a dĺžke 30 mm.Je vyrobený z tej istej trubky, ako raketová šachta, ale je prerezaný zvisle zúžený a zalepený z vnútra, na priemer 70 mm. Vrchnú časť odpaľovacej rampy tvorí doska na výrobu plošných spojov, ktorej vrchná medená časť odoláva spalinám raketového motora. Na tejto sú vlepené lustrovky slúžiace k uchyteniu palníka., Je potrebné aby sa lustrovky vzájomne nedotýkali a zároveň boli oddelené aj od podkladovej dosky . Ako lepidlo je použitá chemická kotva používaná v stavebníctve .Je odolná voči spalinám. Odpaľovaciu rampu zlepíme a vložíme do raketovej šachty. Musí ísť zasunúť voľne až na koniec raketovej šachty.

Teraz presunieme svoju pozornosť na spodnú časť Urzela, kde je potrebné zhotoviť šachtu závažia. Je vyrobená z HP dosky a jej tvar a dĺžku je možné vidieť na obrázku. /Šírka: 30mm výška: 30 mm a dĺžka: dve tretiny trupu merané zo zadnej časti/V tejto šachte sa pohybuje olovené závažie o hmotnosti 2900 g. Má dve úlohy:
1. Zabezpečiť stabilitu Urzela pri plavbe.
2. Dopomôcť vztýčeniu pri odpale rakety.
Olovené závažie sa v záťažovej šachte nachádza pri vodorovnej polohe Urzela v prednej časti šachty a pri vztyčovaní sa presúva do zadnej časti .Záťažovú šachtu prilepíme na spodok pomocou Surefixu. Do šachty z boku navŕtame otvor o priemere 5 mm, ktorý bude slúžiť na zaistenie olovenej záťaže pri preprave. V zadnej časti šachty, na jej konci navŕtame z boku otvor a narežeme závit do ktorého zaskrutkujeme zaisťovaciu skrutku. Ja som použil skrutku M6. Táto bráni vypadnutiu záťaže, pri vztýčení Urzela s komory. Na konce olovenej záťaže nalepíme gumu, ktorá bude tlmiť nárazy pri pohybe záťaže.

Nasledujúca činnosť bude zameraná na svetlá a to obrysové vyrobené z telesa prepisovačky a lediek. Predný a zadný svetlomet je vyrobený obdobne. Tvar a umiestnenie je na obrázkoch .Ledka je do telesa zaliata hustým Surefixom. Po zhotovení prilepíme svetlomety a pozičné svetla k trupu. Pripojím ku káblikom trčiacich z trupu a zalejeme lepidlom. Pred tým však skontrolujeme funkčnosť svetiel. Môžeme pristúpiť k tmeleniu trupu, brúseniu a jeho striekaniu plničom.

Osobitnou stránkou stavby je raketa V-2. Jej stavba po nakreslení plánku s rozmermi prebiehala nasledovne:
Vyrobil som si tŕň z dreva zmenšený o hrúbku pásky ,tento potrel mazacím tukom a špirálovité som v 8 vrstvách namotával navlhčenú hnedú lepiacu papierovú pásku. Po dvoch hodinách som stiahol trup z tŕňa a orezal na potrebnú dĺžku. Po úplnom vyschnutí som trup napustil bezfarebným lakom asi dva krát. Nasledovalo tmelenie a brúsenie. Špička je vysústružená z polyamidu. Stabilizátory som vyrobil z HP dosky a nalepil na trup. Padák je zošívaný z bavlny a má rozmer 400x400 mm.V strednej časti rakety vedie trupom cez otvor hrazda z oceľového drôtu o priemere 3 mm na ktorú sa pomocou tenkého oceľového lanka pripevní hlavica rakety. Na hlavici je priskrutkované očko používané na obrazy. Do spodnej časti sa vkladá raketový motor. V súčasnosti je to typ RD-ES 1667.Je však potrebné páskou zvýšiť jeho priemer. Musí ísť vložiť do trupu hodne z tuha. Padákové šnúrky pripevníme o hlavicu rakety tak, že ich priviažeme o oko, ktoré je oceľovým lankom spojené s trupom rakety. Raketa musí ísť vsunúť do raketovej šachty voľne a nesmie zadrhávať. Teraz sa máme možnosť rozhodnúť, či dokončíme povrchovú úpravu rakety a Urzela, alebo budeme testovať. Ja som dokončil raketu aj s lakom z dôvodu vyváženia a Urzel ostal bez laku. Na trup pred testami je v zadnej hornej časti trupu potrebné pomocou skrutiek upevniť záťažové olovo o hmotnosti 989 g Toto vlastne dopomôže ku kolmému vztýčeniu Urzela. Prvé skúšky prebiehali v bazéne a vyžiadali si hodne úprav trupu, záťažovej komory, závažia Z dôvodu úspornosti sa k ním nebudem vracať. Článok a fotografie z testov prezentujú už upravenú verziu.

Ďalším testom bolo odpálenie rakety na suchu so zalepenou raketovou komorou s hliníkovou páskou používanou vo vzduchotechnike na spoje. Páska zabraňuje vnikaniu vody do raketovej šachty počas plavby Urzela. Test sa vydaril, Po tomto nasledovali skúšky na jazere a v bazéne. Urzel som ťahal ponorkou VIIA za pomoci lanka, ktoré je na ponorke pripevnené v spodnej časti medzi skrutkami. Urzel ma lanko upevnené v spodnej časti za odklopnou špicou. Myslím, že k realistickej plavbe prispelo aj ovládanie smerových kormidiel Urzela. K ovládaniu Urzela je potrebný ďalší vysielač a druhý kolega.

Prvá časť testov po ktorých nasledovali úpravy skončila a teraz prechádzame k praktickým jazdám a odpalom rakety V-2. Stavba modelu trvala asi 5 mesiacov.

Technické dáta Urzela:
Dĺžka: 1300mm
Šírka bez kormidiel: 110 mm
Šírka s kormidlami: 240mm
Výška bez veže: 150mm
Výška s vežou: 170mm
Hmotnosť: 5989g

Technické dáta Rakety V-2:
Výška: 400mm
Priemer: 40mm
Váha s motorom: 244g

Na záver by som chcel poďakovať svojmu kolegovi s klubu Máriovi Galbavému za pomoc pri stavbe Urzela.

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Randa Vladimír Na začátek článku

Autor: Vladimír Randa | Vydáno dne 27. 10. 2009 | 16797 přečtení
Počet komentářů: 3 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu

Související články:
KRABBE TÖN 12 - německá rybářská loď (10.04.2020)
Prinz Eugen 1 : 100 (F2C): 1. část (prašná) (27.08.2019)
Bitevní loď Musaši po 13 letech (01.04.2018)
Emilia - každý papírák může plavat (04.02.2018)
Japonský křižník IJN Mogami (23.01.2018)
První loď pod československou státní vlajkou (21.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 3. díl (18.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 2. díl (31.03.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 1. díl (19.03.2017)
Příběh lodi Grimmershörn a jejích modelů (05.01.2017)
Kolesáček na gumu (04.12.2016)
Stavebnice lodi Grimmershörn (17.04.2015)
Imara - perla mezi remorkéry (2. díl) (01.12.2014)
Imara - perla mezi remorkéry (1. díl) (15.10.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 4. díl (17.09.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 3. díl (30.07.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 2. díl (03.06.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 1. díl (08.05.2014)
Stražak 14 - maketa polské hasičské lodě (24.12.2013)
Denní signály lodí (27.11.2013)
Vlajky pro modely lodí (14.04.2013)
Tarantul - deník ze stavby (2. díl) (18.01.2013)
Netradiční kolesa - 1. část (teorie) (03.12.2012)
RC kačer - maketa snadno a rychle (10.08.2012)
Tarantul - deník ze stavby (1. díl) (15.11.2011)
"Z" pohony pro RT Antonie (12.11.2010)
Stavba ponorky U-2540 (22.10.2010)
Laminátový trup na polystyrénove jadro (25.03.2010)
Parník LANNA 2007 (14.01.2010)
Springeří evoluce aneb zrodil se Bivoj (19.10.2009)
Stavba „fošny" pro TT aneb Přeříz II (28.04.2009)
Mikul (28.04.2009)
Čím se proslavil ARTUR? (07.04.2009)
Zrodila se legenda (04.04.2009)
Ještě jednou o sportovní plachetnici „K" (30.03.2009)
Jak jsem stavěl remorkér Pollux (20.03.2009)
DIVA von Aeronaut (20.03.2009)
Stavba modelu ponorky George Washington (15.03.2009)
Stavba remorkéru Paolo-M (13.03.2009)
Pawlina - remorkér určený pro těžký TT (04.02.2009)
Jak naučit Paradise jezdit aneb kde udělali soudruzi z USA chybu? (22.01.2009)
Experimentální válečná loď - 2. část (12.01.2009)
Baby Bootlegger (24.11.2008)
Kterak jsem stavěl první „normální "loď (21.10.2008)
Jak neutopit loď (15.10.2008)
Kapitan Poinc - Wojciech Siejka (08.09.2008)
Výroba „Z pohonu" (Schottle drivu, otočných dýz) (28.08.2008)
Jařáb a noční plavby Brakeho (12.08.2008)
Osvětlení modelu lodi (27.07.2008)
Napínáky stěhů snadno a rychle (07.07.2008)
Xenie, Vltava a Bečva (05.05.2008)
Zánik a zrod lodě Survey aneb jarní Lužiny plavecky (02.04.2008)
Pásky pro model (20.02.2008)
Raytheon (28.01.2008)
Experimentální válečná loď (28.01.2008)
Jak jsem stavěl Jet Star (16.01.2008)
Jednoduchý model remorkéru Jasmín (28.11.2007)
AutoCAD a ti druzí (11.10.2007)
Jak jsem se dostal k mahagoňákům (02.10.2007)
Lodní přístroje (27.09.2007)
Parníček New Orleans (06.09.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček - dokončení (14.05.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček (01.05.2007)


Lodě -> Zbraň V-6 "Urzel"
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší
Nejnovější akce

Termíny dalších akcí najdete v Kalendáři akcí.

Reklama
Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Nejkomentovanější
Laminování lodních trupů pomocí formy
08. 02. 2020
Počet komentářů: 2

Parníkář slaví 75 let
26. 01. 2020
Počet komentářů: 1

Všechno nejlepší do Bohnic!
02. 02. 2020
Počet komentářů: 1

Vyrobte si vlastní svěrky
29. 02. 2020
Počet komentářů: 1

Deštivé mistrovství ČR plachetnic Footy 2020
08. 07. 2020
Počet komentářů: 1

Letní Prosek 2020 - naposledy bez mačety
27. 08. 2020
Počet komentářů: 1

Nejčtenější za rok
Mapa přístupů
Licence