Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
Springer O7 - 2
Hotový Springer, můj první, experimentální před sezonou
zobrazení: 3940
známka: 3.50
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Novinky
18.06.2020:

Jelikož se chystáme na dosavadní pořadatelský vrchol sezóny v podobě MiČR plachetnic Footy v Dráchově, šla práce na článcích stranou. Jak probíhala 6. června soutěž v Ostravě, se můžete dočíst na webu pořádajího KUBIK-Teamu.

Redakční poštu si přečteme až v neděli večer, děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou v Dráchově, popř. vám přejeme pěkné dny u vody někde jinde.


08.06.2020:

V červnu se již rozbíhají akce lodních modelářů, a proto obnovujeme sloupeček pozvánek. Některé akce se svolávají dosti narychlo, jiné se chystají dlouhé měsíce. Věříme, že si vyberete.

 

 Archiv novinek


Tug Towing

TUG TOWING - stavba tratí

Základní doporučení pro stavbu tratí. Doporučené rozměry a časové limity. Stavební prvky tratí.

 
Doporučení pro stavbu tratě
 
Styl plavby
Po předchozích zkušenostech se doporučuje navrhovat trať tak, aby plavba soulodí mohla být volnější a plynulá. Náročnější manévry, které prověří schopnosti kapitánů v ovládání remorkérů, by měly být soustředěny do tzv. překážek (plavební kanál, obratiště, přístav, dok, zdymadlo, couvačka a pod.). Stanovený kurz by neměl vyžadovat časté kličkování, úhybné a najížděcí manévry. Mezi překážkami by měl být dostatek prostoru, aby kapitáni mohli soulodí připravit na proplutí další branky, manévr v překážce nebo přistávací manévr.
 
Délka plavby
Trať by měla být navržena tak, aby se doba jedné soutěžní plavby pohybovala v rozmezí 10 až 15 minut s přihlédnutím k místním podmínkám. Vychází se z předpokladu, že plavba soulodí je pomalejší, plynulá bez výraznějších úhybných a najížděcích manévrů. Při vícekolové soutěži je možné zařadit i jen krátké plavby do pěti minut, během níž soulodí provede jeden či dva náročné manévry.
 
Rozvržení tratě
V případě, že trať bude využívána pro více kategorií s více vleky, je vhodné ji navrhnout tak, aby byla rozdělena na dva až tři samostatné, fyzicky oddělené okruhy se samostatnými přístavy. Každá kategorie pak pluje po jiném okruhu. Okruhy mohou mít část společnou pro všechny kategorie. Plavba je zajímavější a lodě se potkávají i v reálném prostředí. Společná část by měla soulodí umožnit snadné proplutí (bez manévrů) s dostatkem prostoru pro případné minutí více soulodí.
Pokud je navržen jen jeden okruh, měla by jeho délka být natolik dostatečná, aby byla možná plavba minimálně dvou soulodí současně bez toho, že by se neustále předjížděly nebo si vzájemně uhýbaly.
 
Šířka překážek
Vytyčené branky, zaústění nebo vyústění překážek a rozestupy mezi jednotlivými překážkami by měl mít minimální šířku 50cm. Doporučená šířka je 80cm. V případě, že se použije širší vlek (např. plošina), je potřeba jeho šířce přizpůsobit šířku branek, zaústění a vyústění. Minimální šířka se vypočítá tak, že se k maximální šířce vleku (ŠV) připočítá 20cm. K šířce vlečných, tažných a tlačných remorkérů se nepřihlíží.
 
Značení tratě
Jak má být trať soulodím propluta určuje kurz. Červené bóje se umisťují tak, aby je soulodí při směru plavby „proti proudu“ míjelo levobokem. Zelené bóje se umisťují tak, aby je soulodí při směru plavby „proti proudu“ míjelo pravobokemkem. Žluté bóje označují izolovanou překážku v plavbě a kterým bokem je soulodí mine není rozhodující. Zaústění a vyústění překážek se označuje tak, že při vplouvání do překážky soulodí mine levobokem červený maják a pravobokem zelený maják. Skaliska a jiné maketové překážky pokud nejdou označit barevnou bójí nebo majákem se obeplouvají podle stanoveného kurzu.
Trať by měla být navržena a značena tak, aby kapitáni neměli o pokračování kurzu pochyby. Zajímavým prvkem může být tzv. „navigační zkouška“. Je to úsek tratě postavená třeba jen ze samých skalisek (není barevně rozlišen) a kapitáni musí se soulodím proplout ve stanoveném kurzu jen podle mapy.
 


 
Prvky pro stavbu tratě
 
Bójka
Bójka je základní stavebním prvkem tratě pro tug towing. Její půdorys by měl být vždy kruhový. Nejvhodnější je válcovitý nebo kulovitý tvar. Minimální průměr bójky by měl být 10cm a výška nad hladinou 20cm. Základní barvy bójek jsou zelená, červená a žlutá. Bójka musí být ukotvena tak, aby se snadno při dotyku remorkéru nebo vleku otočila a na hladině neležela. Je žádoucí bójku opatřit vertikálními pruhy, které usnadňují rozpoznání otočení bójky.
 
Skalisko
Skalisko nemá pevně stanovený tvar ani velikost. Skalisko by mělo být vytvořeno tak, aby se o něj nezachytávala vlečná lana. Skalisko může nahrazovat bójku.
 
Překážka
Překážky se standardně staví z plastových vzájemně spojovatelných odpadních trubek šedé barvy. Je možné využít veškerý dostupný sortiment. Platí následující doporučení:

- průměr trubek pro sestavení překážek 40mm
- výška vjezdových majáků 150mm
- průměr nástavce pro označení vjezdových majáků 50mm
- délka nástavce pro označení vjezdových majáků 100mm
- minimální výška hladiny nad spojovací příčkou 250mm

Vjezdové majáky se označují červeným nebo zeleným nástavcem. Hraniční majáky se označují žlutým nástavcem. Nástavce na majáky překážek jsou z šedé plastové odpadní trubky. Nástavec je polepen zelenou, červenou nebo žlutou samolepící páskou.
 


 
Katalog překážek a manévrů
 
DV - délka trupu nejdelšího použitého vleku
ŠV - šířka trupu nejširšího použitého vleku
 
Samostatná bóje

Může být tvořena bójí nebo skaliskem, případně majákem.
Povolené barvy: červená, zelená, žlutá.
 
Branka

Branku tvoří dvě bóje (červená a zelená). Bóje může být nahrazena skaliskem, majákem a pod. Dvě a více branek může mít společnou jednu bóji. Branka může být rozdělana na dvě části žlutou bójí.

rozměrmin.max.
šířka branky50cmneurčeno
šířka branek - doporučenáŠV+10cmDV+100cm
 
Plavební dráha

Plavební dráhu tvoří soustava branek, které soulodí musí postupně proplout a nesmí z ní vybočit. Dráha plavební dráhy nemusí být přímá. Šíře branek v plavební dráze se může postupně rozšiřovat a nebo zužovat.

rozměrmin.max.
šířka branek50cmneurčeno
šířka branek - doporučenáŠV+20cmDV-20cm
rozestupy mezi brankami50cmneurčeno
rozestupy mezi brankami - doporučenoDVneurčeno
délka dráhy100cmneurčeno
délka dráhy - doporučeno3xDV5xDV
 
Plavební kanál

Plavební kanál může být přímý, esovitý, zalomený, zatočený, rozšiřující se nebo naopak. Šíře plavebního kanálu může být proměnlivá.

rozměrmin.max.
šířka kanálu50cmneurčeno
šířka kanálu - doporučenáŠV+20cmDV-20cm
délka kanálu100cmneurčeno
délka kanálu - doporučeno3xDV5xDV
 
Plavební kanál pro plošinu

Plavební kanál může být přímý, zalomený, zatočený, rozšiřující se nebo naopak.

rozměrmin.max.
šířka kanálu50cmneurčeno
šířka kanálu - doporučenáŠV+20cmDV-20cm
délka kanálu100cmneurčeno
délka kanálu - doporučeno3xDV5xDV
 
Plavební kanál s couváním

Plavební kanál, ve kterém musí soulodí změnit směr vřed na zpětný chod a na zpětný chod kanál opustit.

rozměrmin.max.
šířka kanálu50cmneurčeno
šířka kanálu - doporučenáŠV+20cmDV-20cm
délka kanálu200cmneurčeno
délka kanálu - doporučeno3xDV5xDV
 
Obratiště

Na hladině vyznačený prostor, kde soulodí musí provést obrat min. o 180°. Zaústění a vyústění může být společné nebo každé zvlášť. Na tvaru obratiště nezáleží. Rozměry obratiště musí být takové, aby v něm šel provést obrat vleku minimálně o 180°.

rozměrmin.max.
šířka zaústění50cmneurčeno
šířka zaústění - doporučenáŠV+20cmDV-20cm
průměr obratištěDV+100cmneurčeno
průměr obratiště - doporučenoDV+50cmneurčeno
 
Výklopník

Prostor, kde musí tlačný remorkér s nákladní vanou přirazit ke dvěma výstupkům (nárazníkům).

rozměrmin.max.
délka nárazníků5cm25cm
délka nárazníků - doporučená10cm15cm
rozteč nárazníků50cmDV-10cm
rozteč nárazníků - doporučeno100cmDV-50cm
 
Dok

Překážka na trati, která má zaústění a vyústění a předepsaný způsob proplutí. Rozměry doku musí být takové, aby byl možný předepsaný způsob proplutí nebo provedení předepsaného manévru.

rozměrmin.max.
šířka zaústění50cmneurčeno
šířka zaústění - doporučenáŠV+20cmDV-20cm
 
Boční dok

Prostor, kam musí remorkéry vlek přirazit bokem k určené straně doku. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.

rozměrmin.max.
délka doku50cmneurčeno
délka doku - doporučenáŠV+20cmDV
šířka dokuDV+20cmneurčeno
šířka doku - doporučenoDV+50cmDV+200cm
 
Čelní dok

Prostor, kam musí remorkéry vlek přirazit přídí. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.

rozměrmin.max.
délka doku200cmneurčeno
délka doku - doporučenáDV+100cm3xDV
šířka doku50cmneurčeno
šířka doku - doporučenoŠV+20cmŠV+100cm
 
Dok s vyvazovací bójkou

Prostor, kde je umístěna samostatná bóje, které se vlek musí dotknout. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.

rozměrmin.max.
délka doku200cmneurčeno
délka doku - doporučenáDV+100cm3xDV
šířka doku50cmneurčeno
šířka doku - doporučenoŠV+20cmŠV+100cm
vzdálenost bóje
od stěny doku
5cm20cm
 
Dok s bočním proplutím

Prostor, kde je prostor, který nejdříve musí proplout vlek a teprve potom remorkéry.

PARAMETRY PŘEKÁŽKY NEBYLY ZATÍM STANOVENY.

 
Rejda

Jedna, dvě poř. tři samostané bóje, ke kterým musí remorkéry vlek přirazit a udržet v kontaktu s bójí (bójemi) po stanovenou dobu.

rozměrmin.max.
vzdálenost mezi bójemi50cmDV-20cm
 
Zdymadlo

Podobné jako plavební kanál, ale vždy přímé. Ve zdymadle musí soulodí zastavit po stanovenou dobu.

rozměrmin.max.
šířka zdymadla50cmneurčeno
šířka zdymadla - doporučenáŠV+20cmDV-20cm
délka zdymadlaDV+50cmneurčeno
délka zdymadla - doporučeno2xDV3xDV
 
Navigace
Soustava překážek (např. skaliska), kterou je možné proplout několika způsoby, kapitán družstva si těsně před začátkem proplouvání vylosuje kurs ve kterém popluje.
 


 
Plánky tratí
 
Tratě
Plánky tratí, které byly doposud vyprojektovány a postaveny.


Keba Na začátek článku

Autor: Jaroslav Vaškeba (Keba) | Vydáno dne 18. 06. 2010 | 6207 přečtení
Počet komentářů: 0 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu

Související články:
Tug Towing se dočkal svého webu (25.11.2010)
O Branický soudek 2010: Jaký byl konec první pětiletky? (17.10.2010)
Jak jsme uřízli kus Velkýho Kačera a kabel k tomu aneb kovomodelařina v praxi (10.10.2010)
Lodní telegraf 23.9.2010 (23.09.2010)
Lodní telegraf 6.9.2010 (06.09.2010)
TT Workshop v Příbrami (13.08.2010)
Lodní telegraf 7.7.2010 (07.07.2010)
O Branický soudek 2010 - propozice (06.07.2010)
TT Workshop 2010 (30.06.2010)
Víkend s "Ťuk Kroupingem" v Panistávce 2010 (15.06.2010)
TT Cup 2010: Protivanov - maraton lodních ořů (08.06.2010)
Víkend s Tug Towingem 2010 - propozice (03.06.2010)
Tug Towing v Protivanově - propozice (16.04.2010)
Tug Towing Cup 2010 odstartoval v Mostě! (04.03.2010)
Last Minute těsně před zahájením TT sezóny (23.02.2010)
Zimní tug towing a ponorky v Mostě - propozice (03.01.2010)
Tug Towing Cup 2010 - vyhlášení a pravidla (02.01.2010)
TUG TOWING (12.11.2009)
TUG TOWING - soutěžní setkání (12.11.2009)
TUG TOWING - soutěžní týmy (12.11.2009)
TUG TOWING - plánky tratí (12.11.2009)
TUG TOWING - fotogalerie (12.11.2009)
TUG TOWING - video (12.11.2009)
TUG TOWING - seznam rozhodčích (12.11.2009)
TUG TOWING - přehled vleků (12.11.2009)
TUG TOWING - odkazy (12.11.2009)
TUG TOWING - pravidla (12.11.2009)
TUG TOWING - úvod (12.11.2009)
TUG TOWING - kapitáni (12.11.2009)
TUG TOWING - telegraf (12.11.2009)
TUG TOWING - remorkéry (12.11.2009)
Tug Towing na MoNaKu v novém! (11.11.2009)


Tug Towing -> TUG TOWING - stavba tratí
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší
Pozvánky
Nejnovější akce

Termíny dalších akcí najdete v Kalendáři akcí.

Reklama
Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Nejkomentovanější
Stavba trupů lodních modelů - 1. část
01. 01. 2020
Počet komentářů: 10

Laminování lodních trupů pomocí formy
08. 02. 2020
Počet komentářů: 2

Stavba trupů lodních modelů - 2. část
21. 01. 2020
Počet komentářů: 2

Zimní posezení s MoNaKem 2020 se blíží
13. 01. 2020
Počet komentářů: 2

Deník z mistrovství světa lodních maket Naviga sekce NS 2019 v Bánku - 4. díl
21. 07. 2019
Počet komentářů: 2

Veletrh Model Hobby 2019 už není jediný
20. 12. 2019
Počet komentářů: 2

Nejčtenější za rok
Mapa přístupů
Licence