Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
TRko - 3
TR 567
zobrazení: 3024
známka: 1.00
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Novinky
21.01.2021:

Zimní večery si můžete zpříjemnit společenskou hrou na modelářské téma: Slalomky F3-E.


10.01.2021:

Ačkoli tu před chvílí přibyla pozvánka na první letošní akci, kdovíjak to s ní nakonec bude. Minulé roky touto dobou bylo jasno, v které dny se sejdeme s modely na Lužinách či v Písku a kdy uspořádáme to či ono, jenže tentokrát je to sázka do loterie. Proto vyjma akcí, na které je potřeba zajistit ubytování, pevný termín ničeho neplánujeme a přizpůsobíme se aktuální situaci.

 

Měsíc od vydání posledního článku si dovoluji poprosit ctěnou čtenářskou obec o spolupráci, jelikož bez přispění těch, kteří něco hezkého postavili a během stavby tu a tam pořídili nějakou fotečku své nové lodě či ponorky, žádný nový článek v dohledné době nevyjde.

 

Předem děkuji.

 

ladous

 

 Archiv novinek


Pell Mel

Denní signály lodí

Úvodní obrázek článku Tento příspěvek volně navazuje na před delším časem na MoNaKu zveřejněný článek o pravidlech osvětlení lodě v noci, jakož i o významu některých prvků osvětlení, jejich umístění, barev jejich světel apod. sloužících pro nezbytnou noční informaci jiným lodím či pevnině. V tomto příspěvku půjde tedy naopak o signály denní (s výjimkou signalizace pozičně měněnými praporky, která pro modely nepřipadá v úvahu).

Signální vlajky
Jedná se o velmi starý a stále platný a důležitý způsob dorozumívání mezi loděmi a mezi loděmi a břehem. Základem je běžná mezinárodně přijatá vlajková abeceda, kdy jednotlivé odlišně a čitelně vytvořené vlajky mají každá význam jediného písmene abecedy. Obdobně jsou vytvořeny i další vlajky, kdy každá představuje konkrétní číslici od 0 až po 9 a dále jiné vlajky napomáhající vytvoření textu sestavovaného jako sdělení pomocí jednotlivých písmen a číslic (hláskovaný text). Takové užití signálních vlajek rovněž nepřipadá pro modely v úvahu.

Velký význam pro modely ale mají mezinárodně přijaté písmenné kódy, kdy jednotlivá vyvěšená písmena i sestavy více písmen signálních vlajek mají význam určitého konkrétního větného sdělení. Pro běžný provoz jsou užívána jedno-, dvoj- až třípísmenná sdělení. Jednopísmenná sdělení jsou nejvíce naléhavá a vyžadují obvykle okamžitou reakci protistrany. S počtem písmen větného sdělení pak v jistém smyslu klesá jeho naléhavost. Text a tedy kód se čte vždy v pořadí vlajek odshora dolů.

Signální vlajky se navěšují na signální lano vedené od stěžně či stožáru vždy po levé straně. Pravé signální lano je vyhrazeno jinému účelu.

Příklady sestav
A Jediná vlajka „A“ Pokud loď stojí na hladině, pak to značí: Mám ve vodě potápěče, držte se dál a plujte opatrně. Pokud loď pluje, znamená to stejné varování, ale ohlašující zkušební plavbu.
Sestava „R+U“: Manévruji s obtížemi, držte se dál.
Sestava „R+B+A“ značí Nashledanou.

Signální vlajky ICS

Státní vlajky
Tyto vlajky mají způsobem a místem vyvěšení zhruba dvojí význam. Jednak označují vyvěšením státní vlajky registrační příslušnost lodi tomuto státu. Jelikož vlajka by neměla zůstat navěšena přes noc, tak každodenní vztyčování a snímání vlajky bývá slavnostní. Pravidla rovněž říkají, kdy má či jen může být státní vlajka vyvěšena. Státní vlajka se ale běžně nevztyčuje na volném moři.

Druhý druh použití, zde cizí státní vlajky, má význam pozdravný. Loď určitého státu při plavbě teritoriálními vodami jiného státu či při pobytu v jeho přístavu vztyčuje pozdravně jeho vlajku na pravém signálním lanu (a to vždy výše, než je umístěna nejvýše navěšená signální vlajka na levé straně).

I na širém moři je zavedeno pozdravné vyvěšení vlastní státní vlajky v případě, že je míjena válečná loď (inu pro jistotu, aby byly mírové úmysly zřejmější, che).

Umístění státní vlajky státu registrace lodi bývá převážně nad lodní zádí, což je zřejmě pokračování historie, kdy zadní část lodi sloužívala k ubytování velících důstojníků a významných hostů. Šlo o významné centrum a tak vlajka vlála právě nad ním. V dnešní době se tato tradice hojně vrací vyvěšováním vlajky státu registrace na malém vlajkovém stožárku na zádi.

Jiné vlajky
Jedná se o nejrůznější vlajky, jako např. klubové, profesní, lodní, rejdařské a nejrůznější další. Ve vojenské oblasti i vlajky varující lodě stejného státu či spojence před určitým nebezpečím, např. při zjištění nepřátelských ponorek, vlajky přikazující zaujmutí formace a podobné povely či informace.

Hodnostní vlajky nejvyšších důstojníků loďstev
Ve většině loďstev přímořských velmocí či států je zavedena instituce hodnostní vlajky. Znamená to, že důstojníci, kteří zaujímají v loďstvu nejvyšší velitelské funkce (obvykle se to týká tak 4 velitelských hodnostních stupňů), mají nárok na vyvěšení vlajky spojené s jejich konkrétní funkční hodností. Tuto vlajku mají právo vztyčit na lodi, na které či z ní velí. Příkladem mohou být vztyčené vlajky admirála Itoa na Jamatu i viceadmirála Lütjense na Bismarcku v době, kdy veleli posledním operacím těchto lodí.

Černé výstražné terče
Jsou modelářům zřejmě nejméně známou signalizační veličinou. Jedná se o použití sférických černých podob koule, „obloidu“ a kužele a jejich kombinací. Černé terče jsou užívány na rybářských lodích, pokud pracují v revírech, na vlečných mořských remorkérech či i jimi vlečených objektech, na výstražných bójích apod. Přitom pro stejný tvar terče může mít i jeho poloha (svisle špicí nahoru či dolů) význam odlišný a to i podle oblasti jeho užití. Pokud jsou terče vyvěšovány na lodích, bývá to obvykle nad přídní částí lodi či u rybářských spíše někde dominantně na rybolovné konstrukci.

Příklady
Kužel špicí dolů: Plachetní loď užívá pohonný motor.
Kužel špicí nahoru: Rybářská loď vleče sítě zasahující více jak 150 m od lodi.
Koule: Loď je na kotvách.
Dvě koule nad sebou: Loď je neřízena.
„Obloid“: Loď kvůli svým parametrům nemůže změnit stávající plavební dráhu.

Řada dalších, zejména kombinovaných, se uplatňuje na mořských vlečných remorkérech či i jimi vlečených objektech, pokud jejich sestava má určité parametry (již vyžadující, aby ostatní lodě byly varovány).

Závěr
Pro MoNaKo sestavil Pavel Hubka alias Strýček Plachta na základě svých zveřejněných i připravovaných článků na stránce:
http://strycekplachta.wz.cz
(Stránka se problematikou zabývá hlouběji vč. obrazových příloh.)

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Wikipedia.org © 2013

Pavel Hubka alias Strýček Plachta Na začátek článku

Autor: Pavel Hubka | Vydáno dne 27. 11. 2013 | 5462 přečtení
Počet komentářů: 6 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu

Související články:
KRABBE TÖN 12 - německá rybářská loď (10.04.2020)
Prinz Eugen 1 : 100 (F2C): 1. část (prašná) (27.08.2019)
Bitevní loď Musaši po 13 letech (01.04.2018)
Emilia - každý papírák může plavat (04.02.2018)
Japonský křižník IJN Mogami (23.01.2018)
První loď pod československou státní vlajkou (21.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 3. díl (18.04.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 2. díl (31.03.2017)
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 1. díl (19.03.2017)
Příběh lodi Grimmershörn a jejích modelů (05.01.2017)
Kolesáček na gumu (04.12.2016)
Stavebnice lodi Grimmershörn (17.04.2015)
Imara - perla mezi remorkéry (2. díl) (01.12.2014)
Imara - perla mezi remorkéry (1. díl) (15.10.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 4. díl (17.09.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 3. díl (30.07.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 2. díl (03.06.2014)
Stavba remorkéru Fairmount Alpine - 1. díl (08.05.2014)
Stražak 14 - maketa polské hasičské lodě (24.12.2013)
Vlajky pro modely lodí (14.04.2013)
Tarantul - deník ze stavby (2. díl) (18.01.2013)
Netradiční kolesa - 1. část (teorie) (03.12.2012)
RC kačer - maketa snadno a rychle (10.08.2012)
Tarantul - deník ze stavby (1. díl) (15.11.2011)
"Z" pohony pro RT Antonie (12.11.2010)
Stavba ponorky U-2540 (22.10.2010)
Laminátový trup na polystyrénove jadro (25.03.2010)
Parník LANNA 2007 (14.01.2010)
Zbraň V-6 "Urzel" (27.10.2009)
Springeří evoluce aneb zrodil se Bivoj (19.10.2009)
Stavba „fošny" pro TT aneb Přeříz II (28.04.2009)
Mikul (28.04.2009)
Čím se proslavil ARTUR? (07.04.2009)
Zrodila se legenda (04.04.2009)
Ještě jednou o sportovní plachetnici „K" (30.03.2009)
Jak jsem stavěl remorkér Pollux (20.03.2009)
DIVA von Aeronaut (20.03.2009)
Stavba modelu ponorky George Washington (15.03.2009)
Stavba remorkéru Paolo-M (13.03.2009)
Pawlina - remorkér určený pro těžký TT (04.02.2009)
Jak naučit Paradise jezdit aneb kde udělali soudruzi z USA chybu? (22.01.2009)
Experimentální válečná loď - 2. část (12.01.2009)
Baby Bootlegger (24.11.2008)
Kterak jsem stavěl první „normální "loď (21.10.2008)
Jak neutopit loď (15.10.2008)
Kapitan Poinc - Wojciech Siejka (08.09.2008)
Výroba „Z pohonu" (Schottle drivu, otočných dýz) (28.08.2008)
Jařáb a noční plavby Brakeho (12.08.2008)
Osvětlení modelu lodi (27.07.2008)
Napínáky stěhů snadno a rychle (07.07.2008)
Xenie, Vltava a Bečva (05.05.2008)
Zánik a zrod lodě Survey aneb jarní Lužiny plavecky (02.04.2008)
Pásky pro model (20.02.2008)
Raytheon (28.01.2008)
Experimentální válečná loď (28.01.2008)
Jak jsem stavěl Jet Star (16.01.2008)
Jednoduchý model remorkéru Jasmín (28.11.2007)
AutoCAD a ti druzí (11.10.2007)
Jak jsem se dostal k mahagoňákům (02.10.2007)
Lodní přístroje (27.09.2007)
Parníček New Orleans (06.09.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček - dokončení (14.05.2007)
Jak jsem stavěl kolesáček (01.05.2007)


Pell Mel -> Denní signály lodí
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší
Nejnovější akce

Termíny dalších akcí najdete v Kalendáři akcí.

Reklama
Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Nejkomentovanější
Deštivé mistrovství ČR plachetnic Footy 2020
08. 07. 2020
Počet komentářů: 1

Letní Prosek 2020 - naposledy bez mačety
27. 08. 2020
Počet komentářů: 1

53. Jablonecká kotva a 49. Modrá stuha 2020
26. 09. 2020
Počet komentářů: 1

Nejčtenější za rok
Mapa přístupů
Licence