Modelářem roku 2019 je Jiří Lejsek

Autor: Bzuk team <info@bzuk.cz>
Téma: Pell Mel, Vydáno dne: 22. 03. 2020 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku Narozen 24. 12. 1934 ve Vysokém Mýtě. Od 9 let se zajímal o letecké modelářství ve školním klubu. Dvakrát byl přeborníkem kraje. Na vojně chvíli koketoval s balóny. Po rozchodu s první ženou vychovával samostatně syna Petra, kterého přivedl k lodnímu modelářství. Dnes jezdí závody modelů lodí FSR i jeho vnuk. Ve Vysokém Mýtě vedl modelářské kroužky. Nejprve 5 leteckých a když pak syn chtěl jezdit lodě, tak dva roky táhl dva kroužky v týdnu.


Jiří Lejsek říká: „Kolik dětí mi prošlo rukama, nemám záznamy. Sem tam jsme dostali od města nějakou podporu, nějaký materiál z OV Svazarmu a něco jsme společně dokupovali.” Jiří Lejsek pořádal i letecké soutěže volných modelů s účastí až 180 soutěžících. Své rodné město - Vysoké Mýto - měl velmi rád a v roce 2009 dokonce ve spolupráci s městem vydal knihu „Vzpomínání na létání”. Podruhé se oženil v roce 1977 a přistěhoval se do Kostelce nad Orlicí. Byl i autorem několika tematických výstav lodních modelářů.

Obrázek 2 z 7 Obrázek 3 z 7

Hned po vojně získal oprávnění sportovních komisařů. Postupně: Sportovní komisař I. třídy leteckých a rozhodčí I. třídy lodních modelů. Po mezinárodním školení v Štrasburku byl mezinárodní rozhodčí Naviga s oprávněním původně všeobecným, později pro jednotlivé kategorie lodních modelů - tedy C, NS a M. Po čtyřech letech se omezil na C a FSR s nejvyšší klasifikací „chief-judge”.

Kromě všech domácích soutěží rozhodoval soutěže lodních modelů se spalovacím motorem na ME a MS ve Slovinsku, Slovensku, Polsku a Maďarsku. V kategorii neplovoucích modelů pak na Slovensku, Polsku, Ukrajině, Bulharsku a Švýcarsku. Mezinárodní organizací lodních modelářů Naviga byl oceněn „Zlatou jehlou Naviga” v roce 1998.

Obrázek 4 z 7 Obrázek 5 z 7 Obrázek 6 z 7

První program pro řízení závodů a zpracování výsledků na PC vytvořil Jiří Lejsek s výpomocí FyVT Data a Elektofirmy ve Vysokém Mýtě. Takto vzpomíná na začátky: „Zkušebním kamenem bylo ME FSR v Duchcově, kde se zařízení plně osvědčilo a již pro tisky výsledků šlo volit varianty česky a anglicky”.

Dlouhá léta Jiří Lejsek pracoval jako předseda a tajemník klubu lodních modelářů SMČR a v minulé době (před internetem), vydával oblíbený tištěný Zpravodaj. První číslo vyšlo v roce 1991 a poslední číslo s pořadovou číslicí 100 vyšlo v říjnu 2017, kdy Jiřímu Lejskovi bylo již 82 let. Všechna čísla jsou k dispozici na:
http://svazmodelaru.cz/klom/dokumenty/zpravodaj-klom.

Jiří Lejsek v prosinci 2019 oslavil významné životní jubileum a za svou celoživotní obětavost pro věc modelářů se právem stal nejstarším dosud oceněným Modelářem roku ve východních Čechách. Putovní pohár převzal v dobré zdravotní kondici ve svém bydlišti v Kostelci nad Orlicí dne 14. března 2020.

Obrázek 7 z 7 Obrázek 1 z 7

Za Bzuk team Ing. Zdeněk Sršeň
Na začátek článku