Třebovický přístav 2017

Autor: Pavel Kubíček <PavelKubicek@seznam.cz>
Téma: Reportáže 2017, Vydáno dne: 14. 07. 2017 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku V sobotu 10. června 2017 se v Ostravě-Třebovicích na rybníčku LAŠA v malebném koutku přírody konal nultý ročník netradiční soutěže modelů lodí s názvem „Třebovický přístav” o titul „Třebovický lodivod” dotovaný cenami. Soutěž byla určena modelářům i nemodelářům a chtěla přispět neformálním způsobem k popularizaci technických činností v řadách veřejnosti.


Akci pořádalo volné sdružení příznivců lodních modelů, které si říká KUBIK Team z Ostravy-Poruby. Bez pochopení a podpory Rybářského spolku LAŠA z Ostravy-Třebovic pod vedením pana Petra Nogy, který nám poskytl přístup do areálu rybníku LAŠA a jeho zázemí, by akci nebylo možné uskutečnit. Za to patří tomuto spolku náš velký dík.

Jak bylo v úvodu řečeno, soutěžilo se o titul „Třebovický lodivod”. Protože každý lodivod musí být zdatný, zručný a ve vedení plavidla přesný, v soutěži se počítaly body nejen získané jízdou s modelem lodi, ale připočítávaly se k nim bodové výsledky z doplňkových sportovně-recesistických disciplín, vystihujících tyto vlastnosti. Jednalo se o hod tenisákem do kbelíku, srážení plechovek, hod kbelíkem do dálky, skákání přes švihadlo a přehazovanou. Tento počin byl u soutěžících přijat s nadšením a do uplakaného dne přinesl mnoho úsměvných chvil. Například hrát přehazovanou s deštníkem v ruce - to nemá chybu...

Obrázek 1 z 26 Obrázek 2 z 26 Obrázek 3 z 26 Obrázek 4 z 26 Obrázek 5 z 26

S loděmi se jezdilo na trati pro modely F4. Pořadatel jen zjednodušil přistávací manévr. Místo doku se zastavovalo u přistávací bóje. Klasická třída F4A byla mírně upravena na F4G (Greenhorn - tedy zelenáč, začátečník). Pravidla zůstala stejná jako pro F4A, ale soutěžící, většinou se jednalo o nezkušené adepty kapitánů, kteří drželi vysílač poprvé v ruce, měli k dispozici pomoc instruktora, plánek tratě a půjčený model. O to byly jejich boje urputnější.

Obrázek 6 z 26 Obrázek 7 z 26

Soutěžili i ostřílení modeláři, kteří se k vodě vrátili třeba i po několika letech. Ti samozřejmě jezdili odděleně ve třídě F4A.

Přesto, že počasí bylo celý předchozí týden velmi pěkné a stabilní, předpověď na sobotu 10. června nevěstila nic dobrého, což také nepříznivě ovlivnilo účast. U rybníka se nás sešlo 18 soutěžících (dětí i dospělých). Modelů lodí bylo k vidění celkem devět. Na vodě se v akci předvedlo 7 z nich. Tři polomakety, jedna maketa, dvě slalomky a jako rarita byl předveden historický model plechové lodičky délky cca 35 cm s pohonem „na klíček”. Tato archiválie pocházející z 30. let minulého století dovedla na jedno natažení ujet neuvěřitelných 75 m. Je nutné podotknout, že přes ne zrovna pečlivé zacházení na ní za ty roky není znatelné opotřebení ani rez - kromě částí, které nenechavé ručky dětí za ta léta dovedly ulomit.

Na ukázku byly vystaveny i dvě lodě třídy EX-500. U vody se také objevily tři modely RC aut - Off Road a On Road. Jenže nečas zabránil jejich předvedení.

Obrázek 8 z 26 Obrázek 9 z 26 Obrázek 10 z 26 Obrázek 11 z 26 Obrázek 12 z 26 Obrázek 13 z 26 Obrázek 14 z 26 Obrázek 15 z 26 Obrázek 16 z 26

Co se počasí týká, zlá předtucha se vyplnila. Se zahájením akce a úvodním nástupem začalo lehce pršet a déšť s postupujícím časem sílil. Nepřízeň počasí nás ale nezlomila! O soutěžící se vzorně starala občerstvovací stanice, kterou v rybářské baště, pod zastřešenou terasou, zřídili ochotní rybáři. Díky tomu, i za těchto nepříznivých klimatických podmínek, nadšení soutěžících neutuchalo a všechny disciplíny byly do třetí odpolední splněny. Podle zákona schválnosti v tuto dobu také přestalo pršet.

Vyhlášení výsledků již probíhalo na vykukujícím sluncem. Nejlepší byli po zásluze dekorováni medailemi a diplomy a vítězové v každé kategorii současně získali titul „Třebovický lodivod”. Pořadatelé nezapomněli ani na věcné ceny především pro děti. Ale i nemodelářští dospěláci si přišli s odměnami na své. Vyvrcholením bylo ocenění nejlepšího lodivoda ze všech tří obsazených kategorií, kterým se stal v tomto nultém ročníku pětiletý Petřík Kubíček. Ten také jako první obdržel Putovní pohár pro „Lodivoda lodivodů”. Po ukončení soutěže hlasitým zvoláním „Hurá, hurá, hurá!” se spokojení účastníci rozcházeli s přáním, abychom se zde setkali i za rok a bylo nás víc!

Obrázek 17 z 26 Obrázek 18 z 26 Obrázek 19 z 26 Obrázek 20 z 26

A modely? V tom dešti byly nejvíce exponované tři z nich, se kterými se soutěžilo a byly na vodě a dešti celou dobu, tzn. nějakých 5 hodin. Artur, pocházející z osmdesátých let dvacátého století, Leader z roku 1993 a Polaris z roku 2002. Jejich schránky neutrpěly žádnou újmu. Horší to bylo s elektronikou. Po pěti hodinách provozu v Arturovi vyhořel regulátor.

Obrázek 21 z 26 Obrázek 22 z 26 Obrázek 23 z 26

Polaris byla díky poněkud drsnějším couvacím manévrům „začínajících kapitánů” zaplavena vodou a elektronika v servu to nerozdýchala. Po odvodnění a vysušení je již opět vše v pořádku. Regulátor v Leaderovi ke konci akce také trochu stávkoval, ale vždy po krátkém odpočinku pokračoval ve své práci. Suma sumárum: Pro modely to byla náročná zátěžová zkouška, ve které v podstatě obstály. Všechny soutěžní jízdy byly odjety. Zkuste sami zapátrat v paměti, kdy jste v podobných deštivých podmínkách tři až pět hodin téměř bez přestávky trápili své modely na vodě?

Jak je v předchozím uvedeno, akce byla a do budoucna bude určena modelářům i nemodelářům a má za cíl popularizovat technické činnosti mezi veřejností. Toho se pořadatelům snad podařilo dosáhnout už letos i přes nepřízeň počasí. Důkazem je zájemce o stavbu modelu se svým devítiletým vnukem, se kterým jsme ve spojení, a doufám, že dílo úspěšně dovedeme do konce.

Nultý ročník byl vypsán pro kategorii F4 a také pro příznivce malých plachetnic Footy. Ti se, ovšem, vzhledem k problémům s počasím a zaneprázdnění na jiných akcích, nakonec, ke škodě věci, soutěže nezúčastnili. Příští ročník bychom je zde rádi přivítali i se soutěžícími ve třídě EX-500.

Tento ročník byl koncipovaný jako zkušební a jako počátek snad nadcházející tradice nebyl zcela bez chyb, především v oblasti propagace akce, z čehož pramenila nízká účast. Chyběli diváci, které asi odradila špatná předpověď počasí a vytrvalý déšť. Ty by rádi v areálu rybníku LAŠA uvítali především rybáři provozující stánek s občerstvením.

Přesto pořadatelé již nyní připravují další - po nultém - první ročník „Třebovického přístavu”, který by se měl uskutečnit příští rok zhruba ve stejném termínu jako letos. A pevně věří, že počasí bude k účastníkům milosrdnější než letos a pomůže tak přilákat další zvědavce a zájemce o lodní i jiné modely.

Autor scénáře akce, Pavel Kubíček, by touto cestou rád poděkoval všem účastníkům, že byli ochotni až do konce tolerovat rozmary počasí a vytrpěli přívaly deště. Také ještě jednou děkuji našim přátelům z Rybářského spolku LAŠA za ochotu, vstřícnost a přípravu občerstvení.

Rovněž bych chtěl velmi poděkovat všem příznivcům z volného sdružení KUBIK Teamu, kteří od počátku s pořádáním akce ochotně pomáhali a tak svým velkým dílem přispěli k tomu, že se akci podařilo uskutečnit!

Obrázek 24 z 26 Obrázek 25 z 26

V neposlední řadě děkuji manželce, že díky své nekonečné trpělivosti a ochotě přispěla ke zdárnému průběhu celé akce, jak soudím z vyjádření jednotlivých účastníků.

Fotogalerie
Fotogalerie
- výběr
Foto: KUBIK Team a kol. © 2017

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Jan Janulík © 2017

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Pavel Ševčík © 2017

Fotogalerie
Fotogalerie

Foto: Michaela Kubíčková © 2017

Videosnímek
Videosnímek (MrFrais © 2017)

6 minut a 58 s na serveru YouTube

Pro MoNaKo Pavel Kubíček – pořadatel akce Na začátek článku