Stavba říčního remorkéru Lulonga - 2. díl

Autor: Tomáš Krejčí (tomarack) <tomarack@seznam.cz>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 31. 03. 2017 na www.mo-na-ko.net


Úvodní obrázek článku V prvním díle, pojednávajícím o stavbě modelu Lulongy, jsme postavili trup a kolesa. Ve druhém se podíváme na stavbu některých z nekončící řady drobných detailů, které mi při dokončování modelu daly nejvíce zabrat. Během doby jsem zjišťoval řadu věcí, které bylo nutno udělat jinak, případně doplnit další, vyplývající z logiky jejich fungování.


Zábradlí
Jako další krok bylo připevnění zábradlí.

Zhotovení sloupků zábradlí z Ms závlaček jsem už popisoval ve svém článku v RC revue 11/2011, jen jsem technologický postup vylepšil po přečtení článku v jednom starém Modeláři – na dřevěnou desku jsem zatloukl hřebíčky bez hlaviček (o stejném průměru, jako průměr drátu, který bude tvořit zábradlí) v místech, kam přijde zábradlí a patky. Kolem hřebíčků jsem závlačky natvaroval upravenými plochými kleštěmi. Po natvarování doporučuji nožky závlaček lehce do oblouku od sebe napružit, při stisknutí tak obě nožky k sobě dosednou bez mezery. Po stisknutí navíc doporučuji spájet cínovou pájkou obě nožky k sobě. Dostanete tak kompaktní sloupek a při montáži na model se nožky nebudou rozjíždět (vlastní zkušenost). Cenově vychází závlačka Ø 1 mm a v podstatě i sloupek na 4 – 5 Kč, nepočítáme-li vlastní práci. Závlačky se dají sehnat od specializované firmy i u nás přes internet, a to v různých průměrech i délkách. Hotové sloupky jsem zasunul do dutých nýtků o vhodné velikosti (Ms, nebo Al - z trhacích nýtů), které byly zalepeny do paluby. Sloupky jsem srovnal a otvory protáhl Ms drátem tvořícím zábradlí o Ø 1 mm, zapájel a natřel bílou Humbrolkou.

Tažný hák
Obrázek 13 z 22 Tažný hák jsem vyrobil z dílů ze starého kružítka, mosazného 2mm plechu a hliníkové kostky. Předlohy tažných háků jsem si vyhledal na stránkách o remorkérech a v odborné literatuře a zkusil jeden jednodušší jako vzor. Samotný tažný hák je otočně upevněn do dřevěného špalíku, zalepeného k palubě pod nástavbou šroubem M4, přístup je k němu přes víko ve stropě nástavby.

Vybavení kapitánského můstku
Stojan pro kormidelní kolo jsem podle výkresu improvizovaně vysoustružil ve vrtačce z tvrdého dřeva menším dlátkem, vlastní kormidelní kolo jsem ale koupil u profesionálů.

Stojan pro kompas jsem celý opět vysoustružil z tvrdého dřeva, průhled do kompasnice jsem imitoval přilepením kroužku z Ms drátu, přelakoval polystyrenovým lakem a hlavici natřel „mosaznou” Humbrolkou. „Průzor” jsem jen zakápl čirým polystyrenovým lakem.

Obrázek 16 z 22 Stojany pro strojní telegrafy jsem opět vysoustružil ze dřeva, ciferníky uřízl z dřevěné kulaté tyčky, kterou jsem v soustruhu osoustružil na požadovaný průměr a tak, jak byly upnuté, jsem je opatrně odřezal pilkou na kov při puštěné vrtačce, a po nalakování natřel ciferníky bílou barvou. Zábradlí jsem si předem natvaroval na šabloně z hřebíčků, na polotovar navlékl závlačky a ty upevnil do paluby.

Velké větráky – „lufany”
2 velké větráky nad kotelnou mě daly víc práce. Nejprve jsem je chtěl koupit, ale nakonec jsem si je zkusil vyrobit sám.

Složité postupy se zhotovením modelu větráku, jeho zaformováním a odléváním jsem se snažil vyhnout a zkusil jsem nálevky, či kalíšky větráků zhotovit lisováním z listů tvrzeného polystyrenu (PS/PSH). Jako přívodní roury jsem chtěl použít těla vypsaných fixů o vhodném průměru (10 mm). Jako první jsem si zhotovil jednoduchý lisovací nástroj. Jako matrici (základnu) jsem použil silnější překližku (8 mm), do ní jsem vyvrtal otvor odpovídající vnějšímu průměru kalíšku (Ø 20 mm). Okraj otvoru jsem mírně zaoblil a vyhladil - jednak kvůli tomu, aby se mi materiál při lisování netrhal, jednak i kvůli konečnému vzhledu větráku.

Patrici (lisovací trn) jsem vysoustružil ve vrtačce, nejprve jsem upravil uchycení, aby se dal dřevěný váleček upnout do sklíčidla, následně jsem pomocí dlátka osoustružil vlastní tvar (zaoblení) a nakonec jsem ještě celý trn ve vrtačce vyhladil jemným brusným papírem. Průměr trnu byl o něco menší než průměr otvoru matrice – zhruba o 2 mm tak, aby se do otvoru vešel jak trn, tak lisovaný materiál. Podle mě to není až tak kritické.

Vlastní lisování jsem dělal improvizovaně ve stojanu pomocí vrtačky, která mi sloužila jako držák trnu. Matrici jsem upnul do strojního svěráku a podložil tak, aby při lisování na doraz byl výsledný výlisek požadované velikosti. Důležité je vystředění nástroje, ale není až tak kritické, při lisování má celá sestava snahu se sama vycentrovat (pokud neupnete svěrák s matricí napevno ke stolu vrtačky). Polystyrenové listy (z výstražných tabulek o tloušťce cca 0,8 mm) jsem nastříhal na čtverce o rozměrech 8x8 cm. Tyto polystyrenové čtverce jsem nahříval horkovzdušnou pistolí, jakmile materiál změkl, co nejrychleji jsem jej položil na matrici, zatížil plechovým kotoučkem s otvorem o průměru asi 3 cm. Tento kotouček jsem jednou rukou přidržel (aby se mi materiál neshrnul) a druhou rychle uprostřed vylisoval kalíšek.

To vše se musí dělat co nejrychleji, neboť polystyren velice rychle chladne a tvrdne. Než se mi podařilo vylisovat použitelný tvar, tak jsem řadu výlisků zkazil… Samozřejmě, postup si musí každý upravit podle svých možností a požadavků, ideální by bylo upnout polystyrenovou destičku napevno do nějakého rámku (při nahřívání horkovzdušnou pistolí se materiál kroutí jak had) ale pokud potřebujete jen 2 kusy a další kdovíkdy, jsou to práce a čas navíc, kterého je pořád málo.

Výsledkem lisování jsou polystyrenové čtverce s vylisovaným kalíškem, či nálevkou uprostřed. Tyto jsem opatrně vystříhal a okraje rovnoměrně zabrousil do kulata. Dostal jsem tak kalíšky větráků připravené k nalepení na přívodní roury.

Tady opět došlo k zádrhelu – polystyrenové nálevky nešlo k fixům přilepit… Nezbývalo mi nic jiného, než si trubičky vyrobit sám. Na trubičku o Ø 8 mm (původně velice dlouhá kulatá část z hmoždinky z PVC – při výběru vhodného trnu použijte buď materiál, který se nerozpouští v polystyrenovém lepidle, případně nezapomínejte na vhodnou separaci) jsem namotal spirálovitě napřed lehce navlhčenou hnědou lepicí pásku lepidlem nahoru – nejlépe závity těsně k sobě bez přesahu, pak zpátky křížem lepidlem dolů, nechal vyschnout a natřel ředěným lepidlem na polystyren. Jako ředidlo jsem použil ředidlo toluenové. Jak svitek zavadl, namotal jsem na něj pás novin o potřebné délce přes celou šířku trubičky. Asi 4 závity a opět napustil ředěným lepidlem na polystyren. Opět po zavadnutí jsem papírovou trubičku stáhl z trnu a napustil uvedeným roztokem i zevnitř. Natíral jsem trubičku po zaschnutí, přetmelení a přebroušení asi 3x.

Obrázek 14 z 22 Obrázek 15 z 22

POZOR! Při práci pracujte v otevřeném prostoru a větrejte!
Zhotovil jsem několik kusů trubiček, nejlepší dvě jsem vybral a zařízl na požadovanou délku podle výkresu. Dalším krokem bylo vypilování souměrného náběhu z horní strany tak, aby naň dosedl vylisovaný kalíšek co nejlépe. Po připasování jsem oba kalíšky přilepil lepidlem na polystyren a nechal zatuhnout. Při vlastním lepení jsem obě trubičky položil na rovnou podložku tak, aby oba kalíšky byly otvory dolů. Pod samotné trubičky jsem vložil další podložku o tloušťce cca 2 – 3 mm, tím jsem dosáhl požadovaného odsazení trubičky (roury větráku) proti úrovni vstupního otvoru, a zároveň dosáhl toho, že oba díly byly rovnoběžné, musel jsem si ale pohlídat osovou souměrnost obou dílů.

Po zaschnutí lepidla jsem okolí kalíšků několikrát přetmelil a přebrousil, přilepil lemy a zesílení dle výkresu. Aby větrák nevypadal jako atrapa, tak jsem pomocí ocelové trubičky o Ø cca 6 mm rozpálené na jednom konci, prostrčené zespodu skrz trubičku větráku propálil do přilepeného kalíšku dírku, kterou jsem zabrousil, a opět přetmelil. Následovalo stříknutí plničem a žlutou barvou, vnitřek kalíšku barvou červenou, přilepení madel, začištění patek a vlepení do nástavby kotelny před komíny.

Lanové průvlaky
Lanové průvlaky na přídi modelu jsou tvořeny podle plánu jen prostým výřezem „v plechu”, což je mírné faux pas. Tyto otvory totiž bývají obvykle doplněny manžetami, které zabraňují prodření lan a trhání řetězů. Proto jsem je doplnil (podle vzoru z článku Ivana Grni o stavbě jeho remorkéru) právě o tyto manžety, lisované z listu PSH.

Technologii výroby jsem použil stejnou, jako při lisování číšek pro větráky, jen nástroj jsem si mírně upravil. Jako matrici jsem opět použil silnější překližku, do které jsem vyvrtal podélný otvor, velikostí odpovídající otvorům na přídi modelu, a z jedné strany udělal oblý náběh o větším poloměru. Jako lisovací nástroj (trn) jsem použil tentokrát plochou lištu, kterou jsem upravil tak, aby byla užší a kratší asi o 2 mm (takže kolem trnu dokola vznikla 2 mm spára). Lištu jsem jednoduše na horní straně upravil tak, aby šla upnout do sklíčidla vrtačky, z dolní strany ji ještě dodatečně zaoblil, aby se mi materiál při lisování netrhal.

Hotové kalíšky jsem zalepil do otvorů v bortech. Vaničky je třeba připasovat do jednotlivých začištěných podélných otvorů v pažení z vnitřní strany (rozšířeným lemem dovnitř) tak, aby z nich trčela jejich dna směrem ven. Pak obvod otvorů natřeme lehce lepidlem na polystyren a necháme zavadnout. Pak lehce ještě naneseme na vaničku lepidlo v místě, kde prochází bortem, a zasunutím do otvoru přilepíme na své místo (pozor, opatrně s lepidlem, stěny vaničky jsou jak papír).

Po zaschnutí lepidla z vnější strany přilepíme z drátu (o průměru 1 – 2 mm) po obvodě vaničky zesílení (lem) průvlaku. Po opětném zaschnutí lepidla teprve TEĎ dno vaničky kolem tohoto zesílení opatrně odřízneme, celek přebrousíme, náběh zatmelíme a přebrousíme do definitivního stavu.

Pokračování příště...

Další díly
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 1. díl
Stavba říčního remorkéru Lulonga - 3. díl

Fotogalerie
Fotogalerie
- celá
Foto: tomarack © 2009 - 2017

tomarack Na začátek článku