ELCO PT Boat - jak jsem stavěl torpédový člun (2. díl)

Autor: Zdenek Bílek <zbilek@email.cz>
Téma: Lodě, Vydáno dne: 11. 10. 2009 na www.mo-na-ko.net


Po úvodním článku dnes pomalu následuje popis vlastní tvorby.
Po vytvrzení lepidla jsem přišpendlil palubu na rovnou desku a na ni postupně lepil a špendlil celou kostru (Obr. 01).


Obr. 01: Sešpendlená a slepená kostra lodi na montážní desce

Použil jsem k tomu lepidlo na plovoucí podlahy, které jsem měl doma. Jak se později ukázalo, nebyla to ideální volba. Tam, kde je ho víc, totiž tvrdne delší dobu a ještě po několika dnech se při broušení trochu táhne a žmolí. Na starších spojích to šlo už lépe. U kostry (Obr. 02) se to příliš neprojevilo, horší to bylo u obšívky. Byl jsem celý natěšený, jak to pěkně přibývá, a proto i trochu nedočkavý. To se mi trochu vymstilo poněkud komplikovanějším vybrušováním. Je dobré používat vhodné materiály a také nechat všemu svůj čas.


Obr. 02: Kompletní kostra sejmutá z desky

Obšívka je celá z balsy 3 mm, kladená v pásech o šířce prkénka, léty kolmo na podélnou osu trupu. Tento způsob kladení obšívky mi přijde jednodušší než pokládání celé bočnice nebo půlky dna. Práce postupuje rychle, balsa se napříč létům dobře ohýbá a co je hlavní, díky orientaci let dřeva došlo už po polepení boků k velmi znatelnému ztužení kostry (Obr. 03).


Obr. 03: Potažené a nahrubo zabroušené boky trupu

Kvalita fotografií

Kvalita obrázků až do fáze kompletní obšívky trupu je dost špatná, protože jsem fotil mobilním telefonem. Až později jsem měl k dispozici digitální fotoaparát. Fotogalerie obsahuje většinu obrázků ze stavby, ovšem tento díl popisuje jen prvních 13 z nich. Na další popis zase týden dva počkejte.

Po zaschnutí, oříznutí a zabroušení přesahů obšívky boků došlo na obšívku dna (Obr. 04). Jedinými komplikacemi byla vlepená pouzdra hřídelí a výše zmíněná nestejná kvalita použité balsy. Nově nakoupená balsa byla v pořádku, ale asi třetinu materiálu jsem měl doma a právě tahle třetina mi znesnadnila život. Dokonce i jednotlivá prkénka měla na různých místech různou tvrdost. To mi komplikovalo nejen řezání, ale tvrdší úseky se i mnohem hůře ohýbaly, což se projevilo hlavně na přídi, kde jsou dost velká zakřivení. Lepidlo, spousta špendlíků, gumových kroužků a sprostých slov ale nakonec učinily svoje a obšívka byla položená. Počkal jsem, až vše uschne, ořezal velké přesahy a zabrousil je. Konečně jsem nedržel v ruce jenom kostru, ale téměř hotový trup lodi! To jsem si tedy myslel, protože jsem ještě nevěděl, jak opatrně budu muset brousit, abych neměl trup hrbolatý. Lepené spoje šly brousit hůř kvůli vlastnostem použitého lepidla, hůře se také brousila místa tvrdé balsy, zato velice dobře ubývala balsa měkčí. Velmi důrazné poučení pro příště.


Obr. 04: Kompletně potažený trup, obroušený, vytmelené hrubší nedostatky

Po vybroušení a lehkém vytmelení jsem nechal trup odležet a v mezičase jsem si zajistil silný modelspan a lepící lak. Lak jsem naředil v poměru 1:1 s ředidlem a celý trup několikrát napustil. Mezi jednotlivými vrstvami laku jsem vždy lehce brousil. Pak jsem trup polepil modelspanem, celkem šesti díly: paluba, záďové zrcadlo, boky a dvě části dna, vše s dostatečným přesahem na zahnutí přes hrany. Potom opět broušení a několikeré lakování s broušením mezi vrstvami. Potom přišel na řadu základní nátěr a přebroušení (Obr. 05).


Obr. 05: Trup po potažení modelspanem, tmeleno, broušeno

Na takto připravený trup jsem nalepil odstřikovací lišty (spray strips) - ořech 3x3 mm - na outor (Obr. 06). Lišty jsem opět lakoval a brousil.


Obr. 06: Nalepené "odstřikovací" lišty

V mezičase jsem si připravil díly vstupu a výstupu chlazení motoru (Obr. 07), zdířku antény a anténu (Obr. 08). Vstup i výstup chladící vody jsou připájeny na kus mosazného plechu z kontaktů ploché baterie. Přesný důvod neznám, ale chtěl jsem mít něco kolem trubičky, co by umožnilo lépe a bezpečněji průchod trupem utěsnit. Měl jsem obavu, že spoj trubičky s obšívkou zalepený natupo nebude dostatečně pevný. Po zalepení do trupu jsem na trubičky nasadil silikonovou hadičku o průměru 4 mm. Délka je zvolena tak, aby umožňovala nasazení na chladící spirálu. Spoje jsou dostatečně těsné a drží bez jakéhokoliv dodatečného pojišťování. Vstupní trubička je uříznutá bez úkosu, ale je do dna vlepená pod hodně malým úhlem (doporučení od modelárny Vaňouch), takže voda do ní stupuje velmi snadno. Umístil jsem ji napravo mezi šroub a pouzdro kormidla (Obr. 09).


Obr. 07: Vstup a výstup chladící vody

Zdířka antény je zhotovena z mosazné trubičky opatřené lemem z mosazného plechu. Do dolního konce trubičky je vlepený konektor (dutinka) s připájeným vodičem, který se jiným konektorem spojí s anténou přijímače. Ta je zkrácena navinutím na pásek PSH. Kompletní zdířka je do paluby zalepena epoxidovým lepidlem. Do otvoru v palubě se zasouvá prutová anténa: ocelová struna o průměru 0,8 mm, na jednom konci ohnutá zpět a zapájená do samečka konektoru. Na druhém konci antény je kvůli bezpečnosti zhotoveno očko. Jakmile byl trup ustrojen, přišel na řadu základní nátěr, stříkací tmel a broušení.


Obr. 08: Součástky pro připojení antény

Kormidlo má hřídel z drátu o průměru cca 3 mm. U Vaňoucha ho prodávají společně s mosaznou trubičkou o vnějším průměru 4 mm. Dohromady jsou přesně spasované, takže se nevyskytují nežádoucí vůle. Drát jsem lehce nařízl a ohnul pod úhlem asi 30° (ono to bez naříznutí moc ohýbat nešlo). Potom jsem podle zahnutého drátu zhotovil zářez do prkénka 3 mm silné balzy ve tvaru kormidla a drát do něho zalepil. Po vytvrzení lepidla (epoxy) jsem vše obrousil do požadovaného tvaru a nakonec jsem kormidlo polepil z obou stran překližkou 0,6 mm. Kormidlo tím získalo na odolnosti vůči mechanickému poškození. Po vybroušení následovalo totéž, co u trupu lodi. Stříkání a broušení, dokud jsem neuznal za vhodné přestat.


Obr. 09: Umístění konce pohoného hřídele, hřídele kormidla a vstupu chladící vody

Po těchto operacích následovaly první jízdní zkoušky. Co kdyby to nejezdilo? To by nemělo cenu pokračovat ve stavbě. Na chalupě, za bezvětří jsem se vypravil k rybníku, vše zapojil, vyzkoušel, oblepil výplň otvoru na palubě lepicí páskou a položil trup na vodu. A ono to jezdilo! Měl jsem velikánskou radost, protože loďka měla zhruba takovou rychlost, jakou jsem si představoval. Svižný rozjezd, příď z vody. Jakákoliv rychlá, byť i malá výchylka kormidla v plné rychlosti způsobila velice ostrý obrat. Po chvíli jsem se vrátil ke břehu a zkontroloval vybavení. Motor (přestože má vodní chlazení), regulátor i baterky byly dost teplé. Počítal jsem s nějakým zkoušením a měl jsem připravené další velikosti šroubů, abych mohl trochu experimentovat. Vyměnil jsem tedy šroub. Místo původního 40 mm jsem nasadil šroub o průměru 30 mm. Pohon se hřál výrazně méně, ale rychlost také poklesla. Následoval šroub o průměru 35 mm. S ním jezdila lodička zhruba očekávanou rychlostí a pohonná soustava se hřála méně než se šroubem 40 mm. V pohodě jsem na obou udržel ruku. Paráda a spokojenost. Došel jsem k závěru, že pokračovat ve stavbě má smysl.


Obr. 10: Nalepené lišty lemující palubu

Při zkušebních plavbách jsem zjistil, že vodní tříšť stříká až na palubu, a tak jsem se rozhodl přidat ještě jednu odstřikovací lištu na hranu paluby (Obr. 10). Uvidíme, jestli to pomůže.


Obr. 11: Zkouška nástřiku dna

Následovalo vytvoření kamuflážního schématu, které v plánku nebylo rozkreslené. Když jsem po kratším hledání nenašel, co jsem potřeboval, nezbylo než improvizovat. Udělal jsem si šablony z tvrdého papíru, ty jsem překreslil na maskovací fólii a vystíhal. Potom přišel na řadu nástřik barev. Začal jsem dnem, protože je jednobarevné. Docela se mi to podařilo (Obr. 11). Odstín sice nebyl úplně správný, ale mně vyhovoval. Horší to bylo s trojbarevnou kamufláží. Dva odstíny zelené a černá. Znal jsem odstíny Humbrol, které použil autor plánku, ale najít je ve spreji je strašná dřina. Pokusil jsem se najít převod mezi vzorkovnicemi Humbrol a RAL, ale ekvivalenty jsem nenašel. Tak jsem vybral něco, o čem jsem si myslel, že by to mohlo fungovat a koupil dvě zelené (RAL 6005 a 6010) a černou (RAL 9005). Nejprve jsem nastříkal bez šablon světle zelenou RAL 6010. Tu jsem pak zamaskoval a nastříkal tmavě zelenou RAL 6005. Po zaschnutí jsem obě zelené zamaskoval a nastříkal jsem černou RAL 9005. Podle mého soudu se mi to docela povedlo (Obr. 12(Obr. 13). Palubu jsem zatím nechával být. Chtěl jsem ji nastříkat, až bude hotová nástavba a vybavení paluby.


Obr. 12 a 13: Kompletní kamufláž boků trupu

Pokračování příště...

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Foto: Zdenek Bílek © 2009

Zdenek Bílek Na začátek článku