Nové stránky Klubu NAMOLO! spuštěny!

Autor: Jaroslav Vaškeba (Keba) <vaskebaj@seznam.cz>
Téma: Model Club MoNaKo, Vydáno dne: 30. 06. 2009 na www.mo-na-ko.net


Po velkém úsilí a několika marných pokusek se zadařilo. Pro členy KlubuNAMOLO! jsou k dispozici nové klubové stránky. Obrovský díky a nehynoucí sláva patří Jarojovi, který je naprogramoval tak, že jsou plně integrovány do stávajícího redakčního systému stránek MoNaKo. Díky tomu bude jejich správa podstatně snažší a rychlejší a hlavně - veškeré údaje budete moci spravovat sami! Pokusím se Vám jasně a názorně vysvětlit jak stránky fungují a jak s nimi pracovat.


Úvodem
Smyslem virtuálního internetového Klubu NAMOLO! bylo a je poskytovat informace o lodních modelářích a jejich lodních modelech a usnadnit vzájemnou komunikaci. Zpočátku stačily statické stránky, ale členů přibývalo a dnes je v Klubu NAMOLO! registrováno hodně přes dvě stě členů, modely ani nepočítám. To sebou přineslo spoustu problémů při údržbě stránek. Ruční zpracování údajů je pomalé, nepohodlné a zabírá hodně času. Hlavně aktualizace údajů pomocí elektronické pošty je největší slabinou. Proto jsem navrhl nový model stránek, který vyšel z osvědčeného konceptu a Jaroj ho převedl do funkční podoby. Ještě jednou mu za to moc děkuji.

Největším problémem nových stránek je jejich naplnění. Po zvážení všech možností jsem se nakonec rozhodl, že začneme na zelené louce a všechny členy Klubu NAMOLO! poprosím, aby je znovu naplnili. Bude se jednat o jakousi inventůru údajů, které jste v průběhu let uvedli. Tím, že uvedete některé údaje o sobě a svých modelech potvrdíte svoje členství v Klubu NAMOLO! a pomůžete tak vytvořit jedinečnou databázi lodních modelů v ČR.

Pozor, změna!

Od 12. 3. 2011 Klub NAMOLO! používá nové jméno - MK MoNaKo (Modelářský klub MoNaKo).
V tomto článku je ve všech ukázkách uvedeno ještě staré jméno!

Nové stránky jsou zatím publikovány v nové podobě a je předpoklad, že se budou postupně upravovat tak, jak si vyžádá jejich provoz. Proto se prosím hned nerozčilujte, že na stránkách něco není, nebo nejde a že se Vám zdá něco nelogické. Po chvilce zkoumání zjistíte, že svoji logiku mají. Začínáme se základní verzí, která umožňuje základní funkce - evidenci, zadání a změnu údajů, přehledy a vyhledávání.

Jak se na stránky Klubu NAMOLO! dostanu?
aneb jak se stát členem Klubu NAMOLO!
Postupujte následujícím způsobem:


  1. Na webové stránce MoNaKo musíte být registrováni jako čtenáři. V případě, že již registrováni jste, tento bod se Vás netýká. Pokud nejste registrováni, proveďte si registraci (levý sloupec, rubrika "Čtenář", odkaz "Registrace"). Pro přihlášení použijte stejné přihlašovací jméno (nick) a heslo pod jakým jste se do Klubu NAMOLO! registrovali
  2. Přihlaste se na stránku MoNaKo jako čtenář pod svým jménem a heslem (levý sloupec, rubrika "Čtenář", tlačítko "Odeslat") .
  3. Po přihlášení, se Vám v levém sloupci, pod rubrikou "Čtenář", zobrazí nová rubrika "Klub NAMOLO!". V této rubrice klikněte na odkaz "Registrace".
  4. Zobrazí se Vám registrační formulář člena Klubu NAMOLO!. Tento formulář je vlastně přihláškou do Klubu NAMOLO!
  5. Pečlivě registraci vyplňte. Registrační údaje stát, kraj a město, vybíráte ze seznamů. V případě, že požadovaný údaj (např. město) v seznamu nenajdete, zapište plný název (např. města) do kolonky pod seznamy. Správci stránek Vámi zadaný údaj ověří a přidají do seznamu. Jinak kolonku pod seznamy nechejte prázdnou
  6. V kolonce "Kontakt - email" uveďte vaši platnou adresu elektronické pošty na kterou chcete dostávat klubové zprávy a hlavně na kterou Vám přijde potvrzení registrce. Rozhodně by mělo jít o adresu kterou aktivně využíváte
  7. Vyplněnou registraci odešlete ke schválení kliknutím na tlačítko "Odeslat přihlášku".
  8. Po odeslání přihlášky se Vám na monitoru zobrazí hlášení potvrzující přijetí Vaší registrace. Tím Vaše registrace prozatím končí.

Jakmile odešlete svoji registraci, redakční systém informuje administrátora klubových stránek, že se registroval nový člen Klubu NAMOLO! Administrátor provede kontrolu vámi uvedených údajů, doplní seznamy (pokud jste uvedli nové údaje) a schválí Vaše členství. Neudělá to pochopitelně ihned a tak na schválení své registrace můžete čekat i nějaký ten den. Kdyby se s vaší registrací vyskytl nějaký problém, bude Vás administrátor informovat pomocí elektronické pošty na adrese kterou jste ve své registraci uvedli.

Buďte prosím trpěliví a svoji registraci se nepokoušejte opakovat

Jak poznám, že moje registrace a členství v Klubu NAMOLO! bylo schváleno?
Dá se to poznat celkem jednosduše. Když se opakovaně přihlásíte na stránku MoNaKo jako čtenář, zobrazí se Vám v levém sloupci pozměněná rubrika "Klub NAMOLO!". Uvidíte v ní dva nové odkazy - "Můj profil" a "Klubové registry". Tím máte zajištěný přístup ke klubovým stránkám Klubu NAMOLO! a můžete začít s evidencí svých modelů do klubových registrů

Jak vyplňovat údaje do registrů?
Budu se opakovat, ale prosím Vás abyste údaje vyplnili co nejpečlivěji a co nejúplněni. Některé údaje budete opět vybírat ze seznamů. V případě, že v seznamu Vámi požadovaný údaj nebude, můžete ho opět doplnit. Než zadáte nový údaj, tak si celý seznam pečlivě prohlídněte Administrátor nové údaje vždy ověří, popřípadě opraví a doplní do příslušného seznamu. Snažte si hlavně neplést, např. kdo je prodejce a kdo je výrobce! Další omyly mohou vznikat u typu pohonu. Ten je vždy elektrický, parní, plachty a pod. Motor je potom už konkrétní typ.Po kliknutí na odkaz "Můj profil" v rubrice "Klub NAMOLO!" se Vám zobrazí stránka s odkazy na jednotlivé registry. Kliknutím na příslušný odkaz se Vám zobrazí obsah registru, ale jen Vaše údaje, které jste již do registru evidovali.

Registrů je celkem pět a je to prakticky stejné jako na starých klubových stránkách:

Odkaz "Osobní informace" - po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí formulář, který je shodný s tím, který jste již vyplňovali při registraci. Můžete doplnit nebo opravit Vámi již dříve zadané údaje.

Odkaz "Mé lodě" - po kliknutí na tento odkaz se Vám seznam lodních modelů, které jste do registru již evidovali. Případě, že chcete přidat nový model, klikněte na konci seznamu u levého okraje na odkaz "Přidat". Zobrazí se Vám formulář pro evidenci lodního modelu.

Na tomto formuláři vybíráte údaje do některých kolonek opět ze seznamů. V případě, že Vámi požadovaný údaj v seznamu není můžete ho doplnit. Postup je následující:

Klikněte na "ikonku tužky" vedle příslušné kolonky.
Ikona se změní na červeně přeškrtnutou a kolonka se zmení na prázdnou.
Nyní do kolonky můžete vepsat požadovaný údaj. Na ikonu přeškrtnuté tužky již zpět NEKLIKEJTE
Kompletně vyplněný formulář pak uložíte do registru kliknutím na tlačítko "Odeslat", které je pod formulářem. Následně se Vám zobrazí potvrzení o uložení údajů.Tento postup platí obecně pro všechny další formuláře

Odkaz "Moje RC vybavení" - po kliknutí na tento odkaz se Vám zobrazí seznam vašeho RC vybavení, přesněji RC vysílačů. Opět můžete údaje přidat a následně měnit nebo smazat.

To samé platí pro odkazy "Mé plány" a "Oblíbené vodní plochy".

Kam s obrázky modelů?
V této počáteční fázi není možné k evidovanému lodnímu modelu přímo uložit obrázek. Vlastně bychom tvořili další obrázkovou galerii, která se již v redakčním systému stránek MoNaKo nachází. Obrázky svých modelů vkládejte do "Galerie", kterou jako registrovaní čtenáři již máte k dispozici. Více se o Galerii dočtete v samostatném článku.

K propojení galerie a registru modelů dojde z technických důvodů později.

Jak prohlížet registry?
K prohlížení klubových registrů se dostanete kliknutím na odkaz "Klubové registry" v rubrice "Klub NAMOLO!". Zobrazí se Vám stránka se seznamem odkazů na jednotlivé registry. Kliknutím na příslušný odkaz si zobrazíte obsah registru v tabulce. Každý sloupec tabulky má u svého názvu z každé strany ikonky šipek. Jedna směřuje nahoru a druhá dolů. Kliknutím na příslušnou šipku se údaje v tabulce setřídí podle sloupce a v závisloti na kterou šipku jste klikli bude třídění vzestupné a nebo sestupné.V každém řádku seznamu pak najdete odkaz "Detail" a člena klubu. Pokud kliknete na odkaz "Detail", zobrazí se Vám detail vybraného záznamu. Když kliknete na "člena klubu", zobrazíte si údaje o něm. Pod jeho údaji najdete odkazy "lodě", RC, plochy a plány. Kliknutím na některý z těchto odkazů si zobrazíte obsah příslušného registru opět formou seznamu v tabulce, ale teto seznam je omezený na člena klubu, u kterého jste si prohlíželi údaje. Takto omezený výpis z registru lze opět vrátit do úplného výpisu kliknutím na odkaz "Zrušit filtr", který je hned nad tabulkou se seznamem.

Jak staré stránky, další detaily a závěrem
Staré klubové stránky zůstanou po dobu minimálně jednoho roku ještě dostupné. Potom budou pravděpodobně zazálohovány a zrušeny.

Členové Klubu NAMOLO!, kteří vyplní přihlášku-registraci, ale do tří měsíců od data registrace neuvedou žádné další údaje o svých modelech budou z registrace vyřazeni. Taková registrace pro ostatní členy klubu nemá praktický význam. Až si opravdu nějaký model pořídí a nebo se rozhodnou údaje skutečně vyplnit, mohou se registrovat znovu.

Doufám, že se Vám nové stránky budou líbit a že pro Vás budou přínosem a vítanou pomocí když něco a nebo někoho budete hledat a že napomůžou k tomu aby lodní modeláři o sobě navzájem věděli.

Svoje případné dotazy můžete psát na adresu: KlubNAMOLO@seznam.cz

Keba Na začátek článku