Postup výroby levné formy

Autor: Dědek <FChmelka@seznam.cz>
Téma: Dílna, Vydáno dne: 17. 03. 2009 na www.mo-na-ko.net


Toto je postup pro výrobu formy „chudého“ muže. Po přečtení různých názorů na výrobu laminátových forem, kdy se cena formy pohybuje v relaci několika tisíců korun, jsem se rozhodl zveřejnit můj postup. Je možné, že kvalita nedosahuje úplné profesionální kvality pro zahraniční trhy, ale pro práci v kroužku lodních modelářů, nebo klubu, plně postačuje. Z podobných forem bylo vyrobeno až 20ks lodních trupů a i po několika letech nejeví viditelné známky poškození. Tato forma byla vyrobena pro plachtnici třídy Open RG 65 (délka 650mm). Zahájení práce 7:00 hodin - konec 12:40 téhož dne. Vyloupnutí druhý den v 7:00 ráno.


		Cenová relace:
		Eprozin T30	20 dkg	30 Kč (drogerie)
		Epoxy 371	30 dkg	40 Kč (havel)
		Tužidlo H20	0,15 l	35 Kč (havel)
		Tkanina 200g	1 m2	50 Kč (havel)
		Separátor PVA	0,05 l	10 Kč (havel)
		Pasta Diana		05 Kč (drogerie)
		Štětec			10 Kč (drogerie)
		Ředidlo na ruce 
		a štětec 2 dl 		10 Kč (drogerie)
		-----------------------------------
		Celová suma		190 Kč. 
	

Při započítání čisté práce max. 2 hodiny /150 Kč je celkový náklad do 500.

Základem pro výrobu kvalitní formy je získání kvalitního kopyta a to vlastní výrobou nebo použít hotový výrobek. Kopyto je separováno pastou na podlahu(bílou). Pastu nanášín vlhkým hadrem,(neptejte se proč, ale mě to lépe funguje). Po zaschnutí (cca 20 minut) vyleštím do vysokého lesku měkkým hadrem (nejlépe flanel) a nanesu natírací čirý separátor PVA od fy Havel. Po zaschnutí separátoru, závislém na okolní teplotě (zpravidla nepřesáhne 1 hodinu) pokračuji první vrstvou formy.
První vrstva formy
Na první vrstvu používám černý eprozin T 30 s pryskyřicí Eopxy 371 (1200) v poměru 2:1. Jako tužidlo používám místo P11 méně agresivní H20, také od Havla. Míchá se v poměru 100:25 čímž dostatečně naředí poměrně dost hustou hmotu (asi jako hustý med) pro další použití. Tuto směs nanesu na připravené kopyto (štětcem,stěrkou) od nevyššího bodu a co pomalu stéká rozetřu po celé ploše. Zde je třeba dávat pozor, aby nedošlo k protržení separátoru. Hmotu , která stéká na základní desku opět přenesu na nejvyšší bod plochy. Takto potřené kopyto nechám zavadnout do stavu kdy je tuhé , ale ještě jakoby chytá prst. Toto trvá asi hodinu. Mezi tím si připravím tkaninu , nejlépe proužky o šířce asi 10 cm. Je možno použít i tkaninu v celku, ale hůře se tvaruje.
Další vrstvy
Vrstvy nanáším první po délce, druhou napříč, třetí pod úhlem 45 stupňů a čtvrtou opět po délce. Každou vrstvu prosytím Epoxy 371 (1200) s tužidlem H20 v poměru 100:25. Epoxy nanáším štětcem. Zde je třeba dbát , aby mezi jednotlivými vrstvami nevznikaly vzduchové bublinky. K vytlačení případných bublinek a prosycení a vytlačení přbytečné pryskyřice se velice dobře hodí laminovací váleček vlastní výroby. Na druhou a třetí vrstvu jdou též použít zbytky tkaniny (odstřižky) od minulého použití. Jen je třeba dbát, aby se mírně překrývali.
Konečná fáze
Po řádném vytvrzení (24 hodin) vyloupnu kopyto. U takových-to forem (bez zadního čela) to jde ovykle bez poškození kopyta. Dále formu oříznu a začistím, před dalším použítím nechám několik dní (2-3 i více) vyvětrat a vyzrát, pak se přistoupí ke lasickému laminování. Pro složitější tvary (uzavřené , členité) lze podobným způsobem vytvořit formu dělěnou.

Laminování probíhá stejným způsobem, proto jej zde nebudu rozepisovat, jen s tím rozdílem, že se už nepoužívá Eprosin, ale přímo laminovací pryskyřice, dle vlastního uvážení.

Obrázková galerie
Obrázková galerie

František Chmelka (Dědek) Na začátek článku