Obecná pravidla:
1. Psaní příspěvků na toto diskusní fórum (dále jen DF) je ryze dobrovolnou záležitostí, ke které nelze žádného uživatele DF nutit.

2. Toto DF neslouží k prezentaci politických, náboženských, rasistických a xenofobních názorů. Jakýkoli náznak bude smazán. Naopak jsou velmi kladně vítány příspěvky s modelářskou tématikou.

3. Napsáním příspěvku po 31. 12. 2010 automaticky udělujete souhlas s trvalým zveřejněním obsahu úplně všech svých doposud publikovaných příspěvků v rámci tohoto DF, a to bez nároku na finanční honorář. Pozdější editace či smazání příspěvků jsou možné jen prostřednictvím administrátorů DF, a to pouze pokud tito uznají za vhodné žádosti vyhovět.

4. Pokud reagujete na jiný příspěvek, držte se tématu. Nesouvisející, provokující a jinak pobuřující příspěvky budou končit v Koši, ve zvlášť závažných případech mohou být smazány zcela.

5. Při zakládání nového tématu zvolte vypovídající název a vyberte vhodnou sekci, kam jej zařadit. Vyvarujte se názvů témat typu: „Potřebuji pomoc“, „Poraďte“, „Super odkaz“ apod.

6. Před položením dotazu se pokuste zjistit, zda se v rámci DF na podobnou věc doposud nikdo neptal. Používejte vyhledávání.

7. Administrátoři DF a jimi pověřené osoby si vyhrazují právo zveřejněné příspěvky a témata podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v rámci tohoto DF přesouvat a mazat bez svolení autorů. Vždy se tak bude dít v zájmu zpřehlednění tohoto DF.

8. Při závažném či opakovaném porušování pravidel může být uživateli odebráno právo přístupu na toto DF, a to dočasně či trvale - BAN.

9. Administrátorské zásahy se podle těchto pravidel DF budou provádět především u příspěvků, které budou publikované po 31. 12. 2010.

10. Než se odhodláte k položení dotazu, nezapomeňte nahlédnout do seznamů článků na MoNaKu a Old MoNaKuObrázky a obrázková galerie:
1. Nahráním obrázku do obrázkové galerie po 31. 12. 2010 automaticky udělujete souhlas s jeho trvalým zveřejněním v rámci tohoto DF, a to bez nároku na finanční honorář.

2. Nahrávejte na toto DF jen ty obrázky, u nichž disponujete autorskými právy, popř. souhlasem autora k jejich zveřejnění.

3. Obrázková galerie slouží jako podpůrný nástroj pro publikaci obrázků v příspěvcích tohoto DF. Pokud obrázek nahrajete, nezapomeňte jej náležitě využít formou příslušného odkazu v příspěvku. Formulace typu „Obrázky najdete v galerii.“ apod. jsou naprosto nedostačující, protože hned za týden je nikdo nenajde.

4. Pokud do svého příspěvku vložíte obrázek, jenž se nachází na jiném serveru a k němuž nemáte příslušná práva, pak náležitě ocitujte zdroj, z kterého čerpáte.

Hodnocení témat a uživatelů:
1. Vyvarujte se příspěvků, které pouze hodnotí téma, kde se nacházíte. Pro vyjádření pochvaly (kritiky) slouží jiné nástroje: a) Když si otevřete libovolné téma, můžete vpravo nahoře prostřednictvím Hodnocení topiku příslušným počtem hvězdiček téma ohodnotit. b) Ohodnotit kvalitu jednotlivého příspěvku může každý uživatel, který u svého profilu na kartě Zobrazení povolil funkci Zobraz hodnocení. Příspěvky lze ohodnotit kladně i záporně, přičemž celkové skóre se zobrazuje přímo ve vizitce uživatele, která se nalézá v levém sloupci každého příspěvku. c) Dalším nástrojem, který slouží ke kontaktu s autorem příspěvku, je SZ neboli soukromá zpráva, kterou naleznete opět ve vizitce uživatele pod pojmem Zpráva.

2. Pokud i přesto usoudíte, že veřejná kritika je žádoucí, pak se vyvarujte vulgarit a věcně argumentujte.

3. Narazíte-li na příspěvek, který odporuje pravidlům tohoto DF či je svým obsahem jinak nebezpečný, můžete jej nahlásit administrátorům DF, a to pomocí odkazu Oznámení přímo v příspěvku, který hodláte nahlásit.

Důvody k udělení BANu:
1. O udělení BANu rozhodují výhradně administrátoři DF. Kdokoli jiný veřejnou formou naznačí, že některý jiný uživatel by měl dostat BAN, dostane jej sám.

2. Zveřejňování obsahu SZ a e-mailů bez svolení druhé strany.

3. Vložení komerční reklamy mimo vyhrazené sekce DF.

4. Spamování, vytváření duplicitních témat apod.

5. Zveřejňování erotických a pornografických materiálů či vkládání odkazů na takové a jiné materiály, které mohou budit veřejné pohoršení.

Používaný jazyk:
1. Toto DF je české. Proto by příspěvky měly být psány česky (slovensky) - podle pravidel českého (slovenského) jazyka a s diakritikou. Mějte na paměti, že nepoužívání diakritiky může vést k omylu.

2. U odborných výrazů, pro které neexistuje, český (slovenský) ekvivalent, je možno použít originální zápis. Odborné výrazy nemusí každý ovládat. Proto je lepší je nejprve vysvětlit. Týká se to i zkratek.

3. Pravopisné chyby se může dopustit každý. Berte při čtení ohled na ty, kteří na základě různých diagnóz plodí pravopisné chyby systematicky. Nejde přeci o formu, nýbrž o vlastní obsah sdělení.

Doporučení:
1. Vyplněním přibližné oblasti bydliště (stačí kraj) ve svém profilu pomůžete sobě i druhým v navazování kontaktů a poskytování rad lokálního charakteru.

2. Než odešlete příspěvek, tak si jej v náhledu zkontrolujte. Pozdější editace není možná.

3. Nenechte se jinými vyprovokovat k odbočení od tématu. Vaše příspěvky budou smazány (přesunuty) úplně stejně jako příspěvky toho, kdo odbočení vyprovokoval.

4. Snažte se ve svých příspěvcích upozorňovat na možná bezpečnostní úskalí. Toto DF čtou i osoby mladší 18 let.

5. Pamatujte na to, že uživatelé, kteří jsou ochotni poradit, nemají věšteckou kouli, a proto svůj dotaz co nejvíce upřesněte.

6. Veškeré rady, které zde od ostatních uživatelů dostanete, dostanete bezplatně. Proto kdykoli, kdy bude ve Vašich silách poradit dalším nováčkům, učiňte tak.

Děkuji, že budete nová pravidla tohoto DF, která vstupují v platnost a účinnost 1. 1. 2011, dodržovat. Nesouhlasíte-li s novými pravidly tohoto DF natolik, že si přejete vymazat některé (všechny) své příspěvky či obrázky, publikované před 1. 1. 2011, napište kdykoli e-mail na adresu wwwmonako@seznam.cz.