Signální vlajky

7.5.2002 

 

   Určitě jste je už na nějaké lodi viděli. Jsou jejich ozdobou, ale hlavně mají pořád praktický význam - signální vlajky. Pokud máte nějaký model a chce si jej signálními vlajkami doplnit, bylo by dobré znát co tyto vlajky vlastně znamenají aby jste na stožár nevyvěsili nějaký nesmysl.

 

   První námořní kód sestavil jistý anglický kapitán Marryat v roce 1817. Jeho kódem bylo možno najednou vyslat až 9000 signálů. Kupodivu se to brzy ukázalo jako nedostačující a tak byla po první světové válce (kde totálně propadl) v roce 1927svolána do Washingtonu konference, kde byl přepracován a vlastně platí dodnes. Práce na kódu pokračovaly až do roku 1930 a prosinci byl vydán "Mezinárodní signální kód".

  Soustava signálních vlajek je tvořena:

  • 26 vlajek abecedy

  • 10 vlajek číslic

  • 3 vlajky zastupující

  • 1 signální praporec

  Signální praporec se vyvěšuje jako první, čímž se ostatní lodi upozorňují, že loď bude signalizovat. Vlajky číslic a vlajky zastupující mají tvar praporce. Vlajky abecedy jsou obdélníkového tvaru kromě vlajek "A" a "B", které mají v obdélníku výsek.

 

  Význam jednotlivých vlajek abecedy

A  provádím zkušební jízdu
B  nakládám nebo vykládám výbušniny
C  ano (klad)
D  nepřibližujte se, manévruji s potížemi
E  měním kurs vpravo
F  mám havárii, spojte se mnou
G  potřebuji lodivoda
H  mám lodivoda na palubě
I  měním kurs vlevo
J  chci podat zprávu semaforem
K  zastavte ihned svou loď
L  zastavte, chci vám sdělit něco důležitého
M  mám na palubě lékaře
N  ne (zápor)
O  muž přes palubu
P

- všichni na palubu, loď vyplouvá (jen v přístavu)

- vaše světla nesvítí, svítí špatně (na moři)

Q  má loď je zdravá, žádám o styk se břehem
R  plavební dráha je mimo mou loď, můžete plout mimo mě
S  mé stroje pracují plnou silou vzad
T  nepředjíždějte před mou příď
U  jste v nebezpečí
V  žádám lékařskou pomoc
W  žádám o pomoc
X  zastavte provádění svých úmyslů, vyčkejte mých signálů
Y  vezu poštu 
Z  používá se při volání pobřežních stanic

 

  Vlajky abecedy jednak signalizují konkrétní písmeno abecedy, ale také každá vlajka má ještě svůj jeden přesně stanovený, tzv. "naléhavý" význam (viz. předchozí  tabulka). Podle počtu vyvěšených vlajek lze určit o jakou zprávu se jedná:

  • 2 - 3 vlajky znamenají zprávu nebo otázku. Je to kombinace vlajek a tyto kombinace jsou zapsány v knize kódů, kterou má každá námořní loď na palubě.

  • 4 vlajky znamenají volací znak lodi. Mohou se také použít k zeměpisným názvům, pokud se některá loď dotazuje kde se nalézá.

Význam některých kombinací vlajek

JD

 Jeďte do nebezpečí
LI  Jsem poškozen
MJ  Přiražte na levobok
MK  Přiražte na pravobok
TK  Potřebuji nutně potraviny.
VH   Ukažte svůj rozpoznávací signál
XY  Můžete mne vzít do vleku ?
YJ  Potřebuji nutně vodu
YP  Potřebuji vlečný člun
PYU  Šťastnou plavbu
RBA   Na shledanou.

 

Signální praporec pod vlajkou "E" znamená "POZOR co následuje je hlásková zpráva".

Signální praporec pod vlajkou "F" znamená "Konec, tečka za větou".

Signální praporec pod vlajkou "G" znamená "Konec hláskové zprávy, následují signály podle kódů."

   Zprávy se pak oddělují zastupujícími vlajkami. Signalizace probíhá tak, že loď nejdříve vyvěsí svůj volací znak (4 vlajky) a pak signalizuje. Více vlajek na jednom lanku se pak vyvěšuje pouze při příležitosti velké vlajkoslávy (při státním svátku mateřské země lodi nebo státu v jehož teritoriálních vodách se loď nachází)

Signální vlajky mají velikost danou normou a je stanoveno pět velikostí a kde se která velikost používá.

Tabulka velikostí signálních vlajek

1  na širém moři a na větší vzdálenost
2  v přístavu, nebo menší vzdálenost
3  na velkých říčních a malých námořních lodích
 malé říční lodě
5  malé říční čluny

 

Tabulka rozměrů jednotlivých vlajek

znak

vlajka

  1 2 3 4 5
A a 1200 850 570 470 240
b 1300 950 630 430 260
c 650 475 315 265 130
B c 650 475 315 265 130
C a 400 300 200 140 80
D a 500 375 250 175 100
b  1000 750 500 350 200
E a 1000 750 500 350 200
F a 1000 750 500 350 200
b 1250  900 600 450 250
G a  416 300 200 150 83
H a  1250 900 600 450 250
 I a 1000 750 500 350 200
b 1250 900 600 450 250
c 1000 750 500 350 200
J a 666 500 333 233 133
K a 1250 900 600 450 250
L a 1000 750 500 350 200
b 1250 900 600 450 250
M a 333 250 166 116 67
N a 500 375 250 175 100
b 625 450 300 225 125
O            
P a 1250 900 600 450 250
b 1000 750 500 350 200
c 500 375 250 175 100
d 625 450 300 225 125
Q            
R a 800 600 400 280 160
b 400 300 200 140 80
c 1050 750 500 380 210
S a 1000 750 500 350 200
b 1250 900 600 450 250
c 500 375 250 175 100
d 625 450 300 225 125
T a 853 600 400 300 167
U a 1000 750 500 350 200
b 1250 800 600 450 250
V a 353 250 166 116 67
W a 606 500 333 233 133
b 833 600 400 300 167
c 1332 1000 666 466 266
d 1666 1200 800 600 333
X a 800 600 400 200 160
b 400 300 200 140 80
c 1350 750 500 300 210
Y a 333 234 156 114 67
Z a 1000 750 500 350 200
b 1250 900 600 450 250
1.zv a 1600 1200 800 600 320
b 400 300 200 150 80
2.zv a 1630 1000 670 490 265
b 1530 1250 830 610 335
3.zv a 800 600 400 300 160
sig. signální praporec
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
0            

(rozměry a barvy jsou bez záruky - jsem tvor chybující)