Jak to střílí, lítá a bouchá v reálu

17.8.2002 

   V polovině letošních prázdnin se mi podařilo natočit několik záběrů mého modelu HMS Abercrombie v akci. Vlastně se to podařilo mojí manželce, které za to patří dík, že měla dostatek trpělivosti. Jednou jsem s lodí jezdil na horním rybníce za zámkem v Mníšku pod Brdy a podruhé na krásném rybníčku v Nové Vsi pod sanatoriem. Převod do počítače se moc kvalitativně nepovedl, ale pro představu to snad stačit bude. Můžete si tedy prohlídnout, jak to vypadá, když loď najede na minu, jak z její paluby startuje raketa a jak střílí z děla. 

 

Tyhle záběry navazují na články:

Odpalování malých raket z modelů

Moje vlajková loď

POZOR! Lodní miny!

 

   Co si můžete tedy prohlédnout. Jednak popis každého videosnímku s rozfázovanými snímky. Nebo vlastní video, které si také můžete stáhnout na  svůj počítač.

 snímek čís. 1

    (399kB)

Okamžik těsně před výstřelem. Namontována je jen jedna zkušební hlaveň.

První fáze výstřelu. Z hlavně se valí kouř po zážehu černého střelného prachu. Náplň byla volena raději menší. Výstřel působí dost realisticky.
Rychlost plynů klesá a kouř se začíná rozptylovat.Hezky se odráží v hladině.

Konečná fáze výstřelu, kouř se pomalu rozptyluje do okolí...

snímek čís. 2

(929kB)

Právě byl dán povel ke střelbě. V hlavni je trochu větší prachová nálož...
Rána je to opravdu pořádná, ale co dělá ta hlaveň ???
Hlaveň vydržela, ale celá dělová věž je zpětným rázem vyhozena z usazení a jen tak tak, že neskončila pod vodou...

Kouř je mírným vánkem odnášen po hladině. Dělová věž se naštěstí udržela napalubě.

snímek čís. 3

(483kB)

Raketa je připravena k odpálení...
Tři...dva...jedna...pal! Jo u rampy je už vidět nepatrný dým...
Raketový motor byl úspěšně zažehnut a začíná vyvíjet tah. Dýmový efekt se zvětšuje...
A už letí...raketa opouští rampu a vypíná odpalovací zařízení...

Poslední snímek na kterém je raketa ještě vidět. V tomto okamžiku dosahuje asi maximální rychlosti

snímek čís. 4

(980kB)

Tohle se mi stalo v Mníšku na horním rybníku...k odpalu je připravena další raketa...právě byl dán povel k odpálení...loď stojí a kormidlo je naplno vlevo...
Zážeh! Opět se zdařil. V tomto okamžiku jsem netušil, že přijde katastrofa. Je krásně vidět, jak na palubě funguje ochranná miska pod raketou a žhavé plyny odvádí od paluby a nástaveb...
Motor pracuje naplno! Plyny jsou už nad lodí, ale raketa zůstává neustále v odpalovací rampě!
Motor právě vyhořel a zapálil spožďovací slož, která zažehne závěrečnou prachovou kapsli. Už mi je jasné co se stane! Jen doufám, že následky budou co nejmenší.
Slož pomalu odhořívá...každým okamžikem to bouchne...

Na tomto snímku je vidět raketa, jak je povysunutá z rampy. Vzpříčila se. Odpalovací rampa bude zničena!

snímek čís. 5

(1394kB)

Tak takhle vypadala odpalovací rampa po explozi rakety z předchozího snímku. Díky ochranné misce to nástavby přežily bez vážnějšchí škod.

A ještě jeden pohled...bude třeba vyrobit úplně novou odpalovací rampu. Byl to zatím  jediný neúspěšný pokus.

snímek čís. 6

(781kB)

První odpal rakety s novou rampou po katastrofě v Nové Vsi. Odpalovací zařízení již žhaví drát...
Motor zažehnut! Začíná se valit dým...
Raketa právě opustila rampu a letí maximální rychlostí vzhůru...

Zbyl jen dým ...další úspěšný odpal.

snímek čís. 7

(354kB)

Loď najela na minu a došlo k její aktivaci. Výbuch zvedá trychtýřovitý sloup vody do kterého loď pomalu zajíždí...
Sloup vody dosahuje maxima a začíná se hroutit...

Loď je zalita masou vody, ale vyvázla bez úhony. Jen lehce ohnuté kontaktní tykadlo. Na břehu mezi diváky zavládlo nadšení. Skutečně efektní explose a realistická explose!

snímek čís. 8

(2848kB)

Loď právě najela na minu. Došlo k propojení kontaktů a odporový drátek v rozbušce se nažhavil...
Dochází k výbuch! Záblesk a začíná se zvedat sloup vody...
Sloup vody neustále roste...
Voda padá zpět a z paluby stékají proudy vody...

Na palubu dopadá spousta vody a příď mizí zcela pod vodou. I tentokrát to loď ustála bez sebemenšího poškození!

snímek čís. 9 

(1166kB)

Loď se sluncem v zádech najíždí na minu...
A už exploduje s plnou parádou...
Příď se vynořuje z vln...

Z paluby opět stéká voda, ale opět nezjištěny žádné škody.