Dálkové ovládání lodích modelů

(6.5.2003)

   Dálkové ovládání modelů je snem mnoha modelářů. Možnost řízení jízdy poskytuje daleko větší požitek z pouštění lodního modelu a navíc je to užitečné i z praktického hlediska, neboť nehrozí nežádoucí uplavání, jako v případě volného modelu. Protože jsem se problematikou dálkového řízení lodních modelů v poslední době dost zabýval, chtěl bych se o své poznatky podělit s ostatními lidmi a zejména začátečníkům tak poskytnout pár zajímavých informací.


   Nejprve se chci zmínit o modelářských rádiových soupravách, které jsou k dostání v modelářských prodejnách. Výběr je sice velký, cena pohybující se v tisících korun však rozhodně není potěšující. Navíc možnosti dnešních souprav jsou veliké a začátečník je pro jednoduchý model stejně pořádně nevyužije. Větší počet kanálů se dá využít na ovládání různých funkčních prvků lodního modelu, to je však záležitost zkušených modelářů. Začátečníkovi bohatě stačí dvoukanál na ovládání kormidla a motoru. Modelářské rádiové soupravy jsou dnes proporcionální, avšak pro jednoduchý malý model to je zbytečný luxus. Rozdíl mezi neproporcionálním a proporcionálním ovládáním se znatelně projeví až u většího modelu. Nejlevnější modelářské soupravy dnes stojí kolem dvou tisíc korun. Jedná se o proporcionální dvoukanály. Jedno servo se samozřejmě použije k ovládání kormidla, s motorem je však potíž. Pokud chceme zachovat proporcionální ovládání, je třeba dokoupit regulátor otáček motoru, anebo si zhotovit amatérský regulátor, ovládaný servem druhého kanálu. Jednodušší řešení je pomocí serva ovládat spínač motoru, možnosti soupravy však takto zůstávají nevyužité. Jak je vidět, řízení modelu pomocí modelářské rádiové soupravy není vůbec lacinou záležitostí, což je nepříjemné zvláště pro začátečníky. 

   Řešením může být použití dálkového ovládání z hraček. O tomto způsobu jsem se před nějakým časem dočetl v článku, kde autor stránek MONAKO, pan Vaškeba, popisuje svoji vlajkovou loď. Toto řešení mě zaujalo natolik, že jsem o něm poslední dobou často přemýšlel a tak bych zde chtěl uvést svoje dosavadní poznatky z této problematiky. 

   Jestliže navštívíme prodejny s hračkami, obchodní domy nebo supermarkety, najdeme tam poměrně bohatý výběr hraček na dálkové ovládání. V drtivé většině se jedná o autíčka, případně jiná vozidla, sem tam se objeví loď. Tyto hračky se vyskytují v širokém rozmezí cen a kvalit. Nejjednodušší a nejlevnější jsou autíčka ovládaná jednokanálem s jednou funkcí. Jejich činnost je následující: po zapnutí spínače se autíčko rozjede dozadu, po stisknutí tlačítka dálkového ovládání dojde k přepólování a autíčko jede dopředu. Aby byla možná změna směru jízdy, přední náprava je natáčecí. Když autíčko jede dozadu, přední kola se samovolně natočí a autíčko zatáčí. Při jízdě vpřed se kola srovnají a autíčko jede rovně. Taková autíčka jsou poměrně levná a většinou stojí tak 200 až 300 korun. O něco dražší, většinou 400 až 500 korun, jsou autíčka s plným jednokanálem. Jejich funkce je podobná předchozím, rozdíl je v tom, že pomocí dálkového ovládání lze vydávat povely dopředu a dozadu, žádný povel znamená stop. Jednokanálové ovládání z těchto hraček by bylo možno použít k řízení kormidla lodního modelu. Plný jednokanál umožňuje ovládat kormidlo z neutrální polohy doprava a doleva. U jednokanálu s jednou funkcí je to horší. Tam má kormidlo trvalou výchylku na jednu stranu a při vydání povelu dojde k výchylce na stranu druhou. Není to sice úplně ono, ale přesto tento systém umožňuje alespoň částečné ovládání směru jízdy modelu. Jen tak pro informaci, právě takovým způsobem kdysi pracovala první modelářská rádia, nazývaná slangově mrkačky. Jednalo se právě o jednokanály s jednou funkcí, stejně jako v tomto případě. Popsané způsoby využívají jednokanál k ovládání kormidla, pro pohon musí být použit další motor, který je ručně zapínán před vyplutím. Pohled na zmíněná autíčka však přivádí člověka k myšlence, zda by se u lodičky nevystačilo také jen s jedním motorem. Jestli by nebylo možné ovládat motor dopředu a dozadu, přičemž kormidlo by se vždy samo nějak šikovně natočilo, takže by loďka plula dopředu rovně a dozadu by zatáčela, stejně jako zmíněná autíčka. Nejsem si však jistý, jestli by bylo možné něco takového sestrojit. V každém případě by to však bylo jen náhradní řešení pro malé modely. Použití jednoho motoru na pohon a druhého k ovládání kormidla je rozhodně jistější. Lepší možnosti při řízení lodního modelu poskytuje dvoukanál dovolující ovládat kormidlo i pohon. Autíčka s dvoukanálovým ovládáním stojí obvykle kolem 1000 korun, občas se vyskytnou i levnější. Některá taková autíčka (v tomto případě už spíše auta) stojí naopak výrazně přes 1000 korun, ta největší a nejkvalitnější dokonce několik tisíc. Takové hračky již samozřejmě nemá význam kupovat pro rozebrání na součástky, k tomu jsou vhodná spíše menší a levnější autíčka. Nejlepší je samozřejmě, když najdeme starou hračku s dosud fungujícím dálkovým ovládáním doma a nemusíme tedy nic investovat. Nicméně i v případě, že jsme nuceni kvůli získání dálkového ovládání pro svůj model nějakou hračku koupit, stále nás to přijde výrazně levněji, než použití modelářské rádiové soupravy, a proto tato možnost stojí v každém případě za zvážení. 

Petr Plát - Petr.Plat@seznam.cz