Teorie lodního šroubu

4.1.2003

   Lodní šroub je pro většinu lodních modelářů věda. Stanovit ten správný pro model není opravdu nikterak snadné. Většinou se spoléháme na ty zakoupené a výroby vlastních se většina z nás raději nepouští. Trocha teorie nikoho nezabije a tak se na lodní šroub může podívat z té teoretické stránky.

 

Funkce šroubu

   Správnou funkci lodního šroubu ovlivňuje několik faktorů. Je důležité si uvědomit, že tyto faktory působí současně. Pokud je uvedeme do souladu, bude i funkce lodního šroubu ideální. To je ale teorie v praxi to bude trochu horší.

  Lodní šroub musí být dobře zpracovaný. Jeho povrch co nejhladší, hrany listů bez otřepů, přechody zaoblené. Lopatky musí být dobře vyvážené aby lodní šroub "neházel".

  Důležité je také umístění lodního šroubu. Kořeny lopatek (listů) se nesmí vzájemně dotýkat! Při pohledu ze zádi lodě, by měla být mezi nimi vzdálenost 0,05-0,08 průměru šroubu. Vzdálenost mezi trupem modelu a hranu listu šroubu by měla být v rozmezí 0,12-0,18 průměru lodního šroubu.

   Šroub musí být také dostatečně ponořen pod hladinou. Nízký ponor může způsobit, že šroub bude přisávat vzduch čímž prudce poklesne jeho účinnost. Správný tvar záďové plochy trupu je hraje také svoji úlohu. Tato plocha musí být tzv. "dostatečně plavná". Jinak řečeno nesmí za ní vznikat příliš velké víření vody. Proudnice se musí držet trupu. Víření opět negativně ovlivňuje účinnost lodního šroubu.

 

Výpočet lodního šroubu

   Nejvhodnější šroub pro daný model se dá vypočítat. Samozřejmě že přibližně. Přesné stanovení má smysl u skutečných lodí. A i tam je to alchymie, kde i s pomocí nejmodernější výpočetní techniky se to občas nepovede.

  Nejdříve stanovíme správné parametry lodního šroubu. K tomu nám může pomoci tato tabulka:

 

typ lodě rychlost (uzly) otáčky/min počet listů stoupání
 vlečné 9 - 14 100 - 150 4 0,7 - 1,0
 nákladní 10 - 13 60 - 90 4 0,7 - 1,1
 říční 10 - 15 120 - 250 3 - 4 0,8 - 1,1
 ponorky 10 - 24 180 - 450 3 - 4 0,9 - 1,2
 nákladní 12 - 16 80 - 100 3 - 4 0,8 - 1,1
 osobní střední a malé 15 - 21 100 - 160 3 - 4 0,9 - 1,2
 ledoborce 16 - 18 100 - 170 3 - 4 0,7 - 1,1
 osobní velké 17 - 26 160 - 260 3 - 4 0,9 - 1,2
 křižníky 26 - 32 350 - 450 3 - 4 1,0 - 1,25 
 minonosky 34 - 42 450 - 600 3 - 4 1,1 - 1,2

 

   Propočet rychlosti modelu a stanovení počtu otáček lodního šroubu nám umožní realistickou plavbu modelu. Případ, kdy např. model remorkéru se po hladině prohání rychlostí torpédové člunu nebude působit příliš dobře. Příklad:

 

Přepočet rychlosti
skutečná loď pluje rychlostí 40 uzlů  
model je postaven v měřítku 1:100  
Vzorec:

 Rm - rychlost modelu

 Rs - rychlost skutečné lodě

 M - měřítko

Po dosazení dostáváme rychlost 4 uzle  
Provedeme přepočet na m/s  1 uzel = 0,515 m/s
4 uzle = 4 . 0,515 = 2,06 m/s  

Přepočet počtu otáček lodního šroubu

otáčky lodního šroubu skutečné lodě = 300/min  
model je postaven v měřítku 1:100  
Vzorec :

 Om - počet otáček šroubu modelu 

 Os - počet otáček šroubu skutečného

 M - měřítko

Po dosazení dostáváme 3000 ot/min  

 

Další výpočty a stavba

Další výpočty a zásady pro stanovení velikosti listů lodního šroubu naleznete zde.

Ke stavbě můžete použít přípravek, jehož popis najdete zde.