Amatérské neproporcionální servo pro dálkové ovladače

23.12.2002 

   V minulém článku jste si mohli přečíst o regulátoru s přepínačem pro modely řízené dálkovými ovladači z hraček, které jsou většinou pouze dvoukanálové. Nyní si ještě můžete k takovému způsobu ovládání přidělat neproporcionální servo.

 

   Výraz neproporcionální znamená, že velikost výchylky  páky serva se neřídí velikostí výchylky páky na vysílači, ale délkou impulsu. Tedy čím déle impuls trvá tím je výchylka větší. Tento způsob je již technicky překonaný, ale dodnes se používá u dálkově ovládaných modelů hraček, kde vyhovuje pro svoji jednoduchost a nízkou cenu.

   Motorek pro svoje servo jsem získal ze starého walkmanu. Vyhovuje svojí spolehlivostí a hmotností. Má i minimální rušení. Ozubená kolečka jsem získal z rozbitých autíček s motorkem. Dále ještě je potřeba mít dvě diody a dva mikrospínače. Celé se to pak umístí na kousek plechu. Z plechu vystřihneme pruh široký stejně, jako je průměr motorku. Zahneme jej dvakrát do pravého úhlu tak, aby vznikl "schod", jehož výška bude rovna výšce motorku. Jako by pod schod namontujeme motorek a na vrchní stranu pak osadíme převody. Na osičku motorku přijde pastorek. převody jsou udělány do pomala. Segment páky je udělán tak, aby v krajní poloze ozubení vyjelo ze záběru. Zpět do záběru je segment vracen pružnými kontakty mikrospínačů. Zapojení serva je prakticky stejné jako u regulátoru s přepínačem. V koncových polohách mikrospínač K1 nebo K2 vypne napájení motorku a dioda D1 nebo D2 zajistí, že se motorek bude točit opačným směrem. Kondenzátor C1 zajišťuje jednoduché odrušení motorku M1a koncových spínačů.

   Při sestavování převodů musíme dbát na to, aby osičky byly svislé a vůči sobě rovnoběžné. V místě, kde bude osička umístěna vyvrtáme otvor o stejném průměru a osičku přilepíme desetiminutovým epoxidem. Jako distanční válečky určující v jaké výšce bude ozubené kolečko umístěno je použita vypsaná náplň z propisovací tužky. Z náplně také uřízneme tenké kroužky, kterými zajistíme kolečka proti vysouvání shora. Kroužky zakápneme gelovým sekundovým lepidlem. Nepoužíváme sekundové lepidlo tekuté, protože to velmi ochotně zateče všude a kolečko přilepí k osičce. Sestavené převody promažeme mazacím tukem a seřídíme koncové spínače tak, aby v okamžiku, kdy se poslední zub segmentu dostane do záběru, mikrospínač vypnul. Tím je celé servo připraveno k provozu. Vývody připojíme k přijímači (na obrázku je místo něj nakreslen zdroj) dálkového ovládání a vyzkoušíme. Mělo by běžet hladce. Podle převodů které zvolíte, je dána rychlost s jakou se páka přestaví z jedné krajní polohy do druhé.

Pohled na sestavené servo ze strany převodů
Servo s regulátorem. Tyhle dvě věcičky Vám umožní ovládat Váš model hračku skoro stejně, jako byste měli k dispozici minimálně čtyřkanál. Ne proporcionálně, ale při troše zručnosti to laik ani nepozná. Rozhodně se ale nedají použít k ovládání letadla nebo závodního auta.
Servo s regulátorem bylo sestaveno výhradně technologií CDD a pořizovací náklady jsou opravdu minimální. Opravdu k jejich výrobě nemusíte utratit ani korunu, když nepočítám ty, které budete muset zaplati za odběr el. energie

Horové servo:

hmotnost 20gr.

rozměry: 25x35 mm (servo na obrázku je o něco větší kvůli přidanému spínacímu relé)

výška: 35mm (podle použitých převodů)