Regulátor rychlosti pro dálkové ovladače s přepínačem

12.11.2002 

   Možná někteří z vás mají jednoduchý model lodě ovládaný dvoukanálovou RC soupravou nebo dálkovým ovladačem z nějaké hračky a rádi by přidali nějakou tu funkci navíc. Ale k tomu je potřeba další kanál a ten na "dálce" už není. Řešení existuje a není ani složité. Váš model pojede  a přitom budete na stejném kanále ovládat další funkce jako třeba lodní sirénu nebo světla.

 

Regulátor s přepínačem

   Je zhotoven technologií CDD (co dům dal). Prakticky všechen materiál poskytla jedna stará nefunkční CD mechanika z počítače (nefunkční laser). Z ní jsem vymontoval motorek s převody a mikrospínače. Motorek s převodovkou byl usazen v kompaktním rámu, který Rozestavěný regulátor...jsem zaříznul. Původní hřídel, po které se posouval jezdec jsem nahradil závitovou tyčí se závitem M3. Nejsložitější je výroba jezdce. Ten je zhotoven ze dvou matek ke kterým je epoxidem přilepen plechový pásek. Na horní straně pásku je přilepena destička z kuprextitu. K ní jsou připájeny tři kontakty vystřižené z měděného plechu (z vybité ploché baterie). Ke kontaktům jsou připájeny tři lankové vodiče. Kontakty jsou vzájemně izolovány. Důležité je, aby byly shodně vytvarovány. Rozestup mezi kontakty se cca 5mm. Vypsané plastové náplně propisovací tužky uřízneme trubičku jejíž délka je shodná s šířkou jezdce (cca 7mm). Bude sloužit jako vodící a přidržovací prvek kontaktů. Z pevného drátu (větší spínka) o průměru cca 0,8mm vytvarujeme vodící tyč. Nesmíme však na ni navléknout Regulátor - schéma zapojení kontaktů dráhy.trubičku, kterou jsme si uřízli z plastové náplně. Obrys rámu jsem překreslil na kus kuprextitu a něco přidal pro kontaktní dráhu. Vzhled dráhy je si potřeba dobře rozmyslet. Je rozdělena na při pásy. Prostřední a vnitřní pás jsou určeny pro spínání motoru pro pohon lodě, vnější pás pak ke spínání doplňkových funkcí. Je dobré si nakreslit celé schéma zapojení a podle toho si dráhu upravit. Příklad ukazuje obrázek. pokud vyjede jezdec ze stop plochy (šedá) směrem dolů, propojí se vedení k motoru M1 a ten se roztočí. Velikostí odporů R1 a R2 lze regulovat rychlost otáčení a tím i rychlost jízdy. Pokus sjede jezdec ještě níže, sepne levý kontakt a uzavře obvod pro žárovku Ž1, která se tak rozsvítí. Pokud se jezdec bude posouvat dále, budou se spínat další funkce bez bez přerušení jízdy. Když chceme zastavit, najedeme jezdcem zpět na STOP plochu. Když jezdec vyjede směrem nahoru. Motor M1 se roztočí opačně a model bude couvat. Pro couvání si můžeme udělat opět více rychlostí pomocí odporu R3. Dokonce mezi jednotlivými rychlostními stupni můžeme udělat malé STOP plochy pro okamžité zastavení. Pro plynulý přechod mezi jednotlivými stupni rychlosti je dobré udělat přerušení šikmo aby pohyblivý kontakt neztratil spojení. V případě, že budeme např. chtít, aby světlo svítilo trvale, můžeme přidat jednoduchý spínací obvod, který na první kontakt sepne obvod žárovky a na druhý jej Regulátor - schéma zapojení motoru. přeruší. Když spáry neleptáme ale škrábeme, je dobré udělat je hlubší a potom vytmelit. Tím se zamezí drhnutí kontaktů jezdce.

Aby v koncové poloze jezdce nemohlo dojít k poškození kontaktů, jsou na koncích dráhy přidány koncové mikrospínače K1 a K2 (také z CD mechaniky). Když jezdec dojede do krajní polohy, rozepne mikrospínač obvod. Diody D1 a D2 pak zajistí, že se motor posouvající jezdce se může roztočit jen opačným směrem a tím se jezdec bude posouvat na druhý konec. Celé zapojení ukazuje další obrázek. Kondenzátor  C1 slouží k odrušení motorku regulátoru. Místo bateriového zdroje připojíme k přijímači dálkového ovládání.

Koncové mikrospínače, vodící tyč, základní desku, diody a další jsem lepil tavným lepidlem. Když máme vše sestaveno, vyzkoušíme funkci regulátoru. K motorku připojíme zdroj a sledujeme jak se jezdec posouvá. Jeho jízda musí být plynulá a kontakty se nesmí v žádném případě zadrhávat. Pro lehčí chod lehce namažeme závitovou tyč vazelínou. Potom popojíždíme z jedné kontaktní plochy na druhou a pomocí měřícího přístroje změříme zda je spojení vodivé (kontakt správně dosedá) a zda ne něm není příliš velký odpor. Pokud nemáme měřící přístroj postačí i žárovka s baterií. 

Sestavený regulátor Sestavený regulátor. Zatím ještě bez koncových mikrospínačů.
Regulátor-pohled na vodící tyč. Pohled na vodící tyč a spínací dráhu s kontakty jezdce. Vše je lepeno tavným lepidlem.
Regulátor - pohled ze strany převodové skříňky. Pohled ze strany převodové skříňky. Převody jsou do pomala. Pohyblivým vodičům nesmí nic bránit. Nikde se nesmí za nic zachytávat.
Regulátor - převodová skříňka. Detail převodové skříňky. Převody dobře promažeme mazacím tukem.
Regulátor - kontaktní plochy. Spáry mezi kontaktními plochami dráhy jsou vytmeleny, aby kontakty jezdce mohly hladce přes ně přejíždět. Napomůžeme tomu i tak, že konce kontaktů vytvarujeme do obloučku. Pozor aby se kontakt nezachytával o místa kde je pájeno!
Kompletně sestavený regulátor. Kompletně sestavený regulátor.
Regulátor - spínací plošky. Na jezdce umístíme spínací plošky z kousku pevného plechu. Jejich přihnutím pak nastavíme přesný okamžik, kdy mikrospínač vypne motor regulátoru.
Regulátor - diody. Diody jsou také přilepeny tavným lepidlem. Na horní straně regulátoru je malá destička pro přívod napájení ke kontaktům jezdce. Vodiče ze spínací dráhy vyvedeme spodem aby nepřekáželi jezdci.
Regulátor - krycí fólie. Na vrch regulátoru z průhledné fólie vystřihneme kryt, který bude chránit jednak pohyblivé vodiče aby se do ničeno nezapletly a dráhu jezdce. Jeho průhld
Regulátor. Takto sestavený regulátor má tu výhodu, že může pracovat v jakékoliv poloze. Pokud je pečlivě sestaven, je naprosto spolehlivý. Kontakty se díky posouvání čistí samy. Občas zkontrolujeme, zda se vytmelené spáry nevydrolí.

Hotový regulátor: 

rozměry 80x42x20mm 

hmotnost max. 40g.