Jak to, že plave ?

26.5.2002 

   Když se kouknete na obří zaoceánský parník nebo bitevní loď, musí Vás při pohledu na tu horu železa zákonitě napadnout otázka v titulku tohoto článku. Přišel na to pan Archimédes už ve 3. století před naším letopočtem. Byl to významný Řecký učenec. Údajně se tak stalo ve vaně. Když mu to "seplo", vyběhl z koupelny a běhal nahý po městě a volal "Heuréka, heuréka...." !!! Byl to tak velký objev, že zákon, který formuloval byl po něm pojmenován a jeho formule trápí žáky základních škol dodnes.

 

Znění Archimédova zákona

Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.

 Síla která loď nadlehčuje a umožňuje jí plavat říkáme vztlak. Jak si to nejlépe představit? Můžete si udělat i malý pokus doma.

1) Vezměte nádobu s nějakým přepadovým nebo vylévacím zobáčkem a pod něj postavte kádinku. Velkou nádobu naplňte až po okraj vodou.

 

2) Opatrně vložte model do nádoby s vodou. Jak se model postupně ponořuje vytlačuje vodu a ta vytéká do kádinky pod výlevkou. Jakmile model začne plavat, přestane voda vytékat.

 

3) Vezměte model a zvažte ho. potom vezměte kádinku s vodou která vytekla a zvažte ji také. Nakonec vodu z kádinky vylejte a zvažte kádinku prázdnou. Odečtěte hmotnost prázdné kádinky od kádinky s vodou a tu porovnejte s hmotností modelu lodi. Měly by být stejné.

 

Objem vody kterou loď vytlačí říkáme výtlak. U skutečných lodí bývá udáván v tunách. U modelů se udává v kilogramech. Jak vidíte, je to jednoduché. Loď se potopí tehdy, pokud její hmotnost bude větší, než kolik je schopna vytlačit vody.