Záchranný plovák pro modely lodí

20.11.2004

 

   Staré arabské přísloví říká: „Věř Alláhovi , ale velblouda si přivaž!“
Toto přísloví mne napadlo před časem, když jsem četl ve zpravodaji KLoM o tom , jak málo chybělo, a jeden náš špičkový modelář málem přišel o svoji maketu v silném vlnobití, když nabrala dost vody. Kdysi dávno jsem se touto možností intenzívně zabýval a moje řešení vyústilo nakonec v konstrukci „nepotopitelného" laminátového trupu. Postup stavby tohoto trupu je uveden na jiném místě těchto stránek. Tady bych vás chtěl seznámit s možnostmi řešení ke kterým jsem kdysi dospěl jak zabránit když už ne potopení, tak alespoň ztrátě modelu.

 

   Pro někoho to možná bude inspirací třeba dodatečného pojištění hotového modelu. Já v duchu výše uvedeného přísloví montuji toto zařízení i do nepotopitelných trupů.
Myšlenka je to celkem prostá. Jedná se o instalaci plováku, který se uvolní v momentě, když se na něj dostane voda. Plavák je vyroben z pěnového polystyrenu a slouží pouze k vynesení lanka za které se dá model „vylovit“. Jako lanko jsem použil speciální rybářský silon, který používají rybáři při lovu dravců na připevnění háčku a návnady. Tento materiál je plochý, lehký, nepříliš tuhý a dostatečně pevný. Prodavač mne ujišťoval, že to udrží tah 20 kg. Tato síla by vzhledem k působení Archimedova zákonu měla postačit i na vyzdvižení k hladině hodně těžké lodě. Předpokládám přitom, že závěrečné vyproštění už se provede tak, že se trup podebere rukama a model se vyloví ručně. Lanko slouží pouze k vytažení modelu ze dna.

 

   Jeden jeho konec se upevní spolehlivým způsobem v lodi a jeden v plováku. Zbytek se musí smotat tak, aby se v žádném případě nezasukoval. Vyřešení tohoto problému je stěžejní. Musím se přiznat, že ani jeden můj systém nebyl chválabohu zatím prověřen havárií, ale zkoušky ve vaně potvrdili jejich životaschopnost. Na obrázku je schematicky znázorněno řešení s navijákem. U tohoto řešení je největším problémem samotný naviják, který se musí otáčet velmi lehce, ale měl by vydržet zatížení vzniklé tahem za lanko. Tah plaváku lze spočítat celkem snadno z archimedova zákonu. Záleží už jenom na tom jak objemný plavák bude, za které zařízení plavák zamaskujeme.

 

Plovák


   Protože povrch EPS je velmi nerovný je výhodnější použít buď variantu vyplnění EPS nějaké části z jiného materiálu, nebo plovák schovat na takové místo, ze kterého se v případě zatopení uvolní. Mým oblíbeným řešením je kotevní naviják nebo záchranné čluny, tak jak je naznačeno na obrázku. Plavák je v pouzdře zajištěn cukrovou vodou. Dalším mým oblíbeným řešením je schování plaváku v trubce v komíně. Toto řešení nepotřebuje zalepování a počítám s tím, že v případě potopení bublina vzduchu vlastně vystřelí plavák z jeho místa. U ostatních systémů , ale ani u tohoto to není vyloučeno, k vypuzení z místa uložení používám gumové nitě. Je dobré tuto občas zkontrolovat, jestli není ztyřelá, nebo prasklá.

 

Ladislav Svršek