Spojení serva a kormidelní páky II.

26.9.2003

   Na článek "Spojení serva a kormidla" reagoval pan ing. Svatopluk Hubáček a upozornil mě na některé nepřesnosti nebo spíš chyby, kterých jsem se v článku dopustil. Dali jsme se spolu do malé e-mailové diskuse a výsledkem je tento malý doplňující článek. Chtěl bych tak panu Hubáčkovi poděkovat za to, že mi pomohl vše uvést na správnou míru. 


   Probrali jsme hlavně problematiku tzv. "Z" páky na kterou jsem v článku dostatečně neupozornil. "Z-páka" je takové uspořádání, kdy páka serva, táhlo a páka kormidla tvoří písmeno "Z". Použil jsem ho na obrázcích "
C" a "D". Toto uspořádání se nedoporučuje. Skrývá totiž některá úskalí:

- rozdíl v délce pák vede k větší náchylnosti ke vzpříčení
- jeho vyladění je náročnější protože rozdíl mezi pracovním rozsahem a vzpříčením je malý.
- výchylka neroste lineárně (někdy to ovšem může být výhodné).

   V článku jsem také použil větu: "V takovém přídě se vždy snažíme, aby táhlo bylo vedeno rovnoběžně s podélnou osou modelu, když jsou obě páky (kormidla a serva) v neutrální poloze." Jak jsem byl správně upozorněn, formuloval jsem myšlený problém naprosto nevhodně. Podstatná není osa modelu, ale spojnice os otáčení páky serva a páky kormidla. Nejlépe to ukazuje připojený obrázek.

 


   Pan Hubáček ještě navíc připojil popis jak řeší spojení dvou kormidel on. S jeho souhlasem jej přebírám v nezměněné podobě:


   Já u našich malých lodí s dvěma kormidly používám variantu servo mezi kormidly (ušetří to místo a zjednoduší montáž) a to buď tak že jsou osy serva a kormidel v jedné přímce, pak na kormidla dám dvě stejné páky a na servo tu páku s nastavitelnou délkou a na ní "blimp" od MP-Jetu (váleček dole s tyčkou,která se zastrčí do páky a zajistí segerkou nebo matičkou, napříč je dírka 2mm a shora imbus-červík M3). Od KP táhla udělám z svařovacího drátu 1mm (je to lodička 500mm tak to stačí a táhla jsou krátká). Na kormidlech je uchytím ohnutím do Z a délka je trochu delší než k servu abych je mohl zastrčit do "blimpu". Pak nastavím kormidla a servo rovnoběžně a dotáhnu "blimp". Tím vytvořím jedno táhlo spojující obě KP a SP a to mi taky vytáhne páku serva na potřebnou délku. Tu pak zajistím šroubkem na servu.
Pokud servo není v rovině s kormidly, používám na servu kotouč a na něm dva "blimpy". KP jdou směrem od kormidla ven a kolmo na spojnici kormidlo-servo. Do kotouče navrtám díru tak pomyslná páka byla taky kolmá na tuto spojnici Po nastavení délky táhla jej ustřihnu hned za "blimpem" aby přečnívající část nezadírala o druhý "blimp" na kotouči a pak je to OK.

 


   Za zmíněné nepřesnosti se Vám omlouvám. Článek je již opravený. Doufám, že jsem původní verzí nikoho nepřivedl v tragický omyl.


Jaroslav Vaškeba