Osvětlení modelu lodě

1.12.2002 

   Ti, kdo už s modelem brázdily hladinu rybníka, přehrady či řeky v šeru nebo úplné tmě mi dají za pravdu v tom, že to je prima zážitek. Ale jen v případě, že máte model dobře osvětlený. Udělat si takové osvětlení není zase nic až tak složitého a nákladného. Je ovšem potřeba dodržet několik zásad.

Trocha teorie nikoho nezabije

  Osvětlení modelu bychom mohli rozdělit na dvě části - vnitřní a vnější (venkovní). Vnitřní osvětlení lze dále členit na jednotlivé části lodě (příď, záď a pod.). Vnější můžeme ještě rozdělit na poziční světla a osvětlení modelu (paluby). Toto rozčlení je dobré si předem rozmyslet. Není vhodné, aby na modelu svítilo jen všechno a nebo nic. Pokud s modelem jezdíte poblíž břehu je orientace snadná, ale pokud odplujete dále, může se stát, že v záři světel se ztratí ta nejdůležitější - poziční. Proto je dobré mít možnost během plavby osvětlení modelu vypnout a nechat svítit jen světla poziční plus nějaké to světélko a plné osvětlení zapnout třeba při krátké zastávce.

   Druhým problémem, který bychom si měli uvědomit je intenzita světla, které světelné zdroje vydávají. Pokud do vnitřního osvětlení použijete příliš silný světelný zdroj bude loď spíš vypadat jako na rentgenu. To samé platí i o vnější osvětlení. Pokud se vám na hladině rozzáří světelná koule, nebude to asi to pravé. 

   U vnějšího osvětlení by poziční světla měla svítit jasně a bodově. K tomu se ideálně hodí svítivé diody (LED). Jejich světlo je jasné, nezkreslené a dobře viditelné i ze značné vzdálenosti. Další jejich výhodou je velmi nízká hmotnost, dlouhá životnost a tvarová pestrost a přizpůsobitelnost. Prodávají se jak hranaté tak i kulaté a je možné větší diody upravit jako lucerny a pod. Další jejich výhodou je nízká spotřeba, takže vážně neohrozí životnost palubních zdrojů. Zvláště pak poziční světla u kterých předpokládáme svícení po celou dobu plavby.

   Vnitřní osvětlení záleží na typu lodě. Pokud máme model starší (myšleno dobově) lodě mělo by osvětlení být měkké, spíš žluté než bílé. K tomu se zase spíše hodí žárovky. U parníků, výletních lodí se osvětlují  celé paluby. Zde použití více žárovek může být problematické. komplikuje to jednak jejich velikost a energetická náročnost. Proto v takovýchto případech je lepší použít svítivé diody se žlutým zabarvením případně kombinace bílé a žluté. Vnitřní osvětlení přináší ještě jeden problém. Světlo proniká i tou nejmenší skulinkou a to pak může působit velmi rušivě. Proto je potřeba mít vnitřní prostor nejen dokonale vodotěsný, ale i světlotěsný.  Světlo musí prostupovat jen tam, kde to chceme. Okýnka, otevřené dveře a pod. Vnitřní prostor bývá zaplněn servy, zdroji a pod. Proto je potřeba myslet i zde na správné poziční umístění světelných zdrojů. U modelu, který má jeden metr délky těžko rovnoměrně osvětlíme celý prostor jednou malou žárovkou. Je výhodnější umístit více světelných zdrojů po celé délce trupu. Osvětlení kajut by mělo být řešeno tak, abychom světelný zdroj (žárovku, diodu) okýnkem nemohli vidět. Proto jej umístíme těsně ke stropu nebo co nejníže.

Jak to zapojit

   Nejdříve je si potřeba uvědomit, že by bylo asi hloupé, kdyby kvůli přepálení vlákna jedné žárovky nebo výpadku jedné diody nám zhasla celá loď. Proto světelné zdroje rozdělíme do jednotlivých větví se společným zdrojem. Např. podpalubí - kajuty(nástavby) - poziční světla - efekty (majáky a pod.). V těchto větvích pak světelné zdroje zapojíme paralelně. Má to ještě jednu výhodu. Hledání závady. Vzpomeňte si jak špatně se hledá přepálená žárovka na vánočním stromečku! Tam jsou žárovečky zapojeny sériově. Paralelní zapojení je na obrázku vlevo, sériové vpravo. U obou zapojení by měly být žárovky stejného typu. Pokud máme zdroj o napětí např. 4,2V použijeme u paralelního zapojení žárovky na stejné napětí. U sériového zapojení musíme použít žárovky, jejichž součet provozních napětí dá dohromady napětí na zdroji. V případě, že žárovka bude mít trvalé podpětí nebo přepětí bude to mít za následek trvalé snížení její životnosti.

 Zapojení svítivých diod (LED) je poněkud složitější. Zde není možné diodu připojit rovnou ke zdroji jako žárovku. Každý druh LED diody potřebuje jiný proud, aby dioda svítila. Základní zapojení ukazuje obrázek. Tranzistor T funguje jako omezovač proudu, který LED diodou bude protékat. Pokud potřebujeme pro LED diodu např. proud 20mA a tranzistor má zesilující činitel 100 (pro jednoduchost) a velikost napájecího napětí je 3,6V, pak velikost odporu R se vypočte: R = (3,6 - 0,5) / (20/100) = 15,5kOhm. Ještě jedno zapojení ukazuje druhý obrázek. Toto zapojení je o něco praktičtější než to základní. Skládá se opět z jednoho tranzistoru T, svítivé LED diody a dvou odporů. Budeme předpokládat, že naše LED dioda potřebuje proud 20mA (červená) a máme napájecí napětí 6V. Pak velikost odporu R1 vypočteme ze známého vzorce R = U/I - po dosazení R1 = 6/0,02 tedy výsledný odpor je 300 ohmů. Odpor R2 volíme o velikosti M1 a nebo i větší. Tranzistor lze použít starší KC508 nebo jakýkoliv ekvivalent se stejným zesilujícím činitelem. Hodnota odporů není kritická. Toto zapojení lze řadit paralelně. Jenže s jednou LED diodou obyčejně nevystačíme. Když jich potřebujeme např. 8 jsou základní zapojení nevyhovující svou pracností. Jednoduší je všechny LED diody řídit jedním obvodem. Takové zapojení ukazuje další obrázek. Zapojení je opravdu velmi jednoduché a pokud si budete přát můžete regulovat i jas svitu LED diod.

Vypínačem diody rozsvítíme. Pokud sepneme vypínač Vyp.2 budou svítit naplno. V okamžiku, kdy jej vypneme, intenzita svitu poklesne. Velikost odporu (33k) řídí tedy intenzitu nižšího svitu. V případě, že použijeme méně LED diod, je potřeba zvýšit hodnotu odporu 1k8 tak aby jednou LED diodou protékal proud max. 20mA.

Jak to celé ovládat

Tady záleží na možnostech naší RC soupravy, ale dá se vystačit s jedním volným kanálem. Lepší jsou ovšem dva. Asi když půjdeme jezdit za tmy, tak předpokládáme, že poziční světla nám budou svítit na modelu pořád. Proto jejich svícení můžeme zapnout těsně před spuštěním na hladinu klasickým vypínačem bez nutnosti jej dálkově ovládat.  Na ostatní osvětlení si můžeme udělat jednoduchý spínač ovládaný jedním servem. Velikost směr výchylky páky serva určuje co se rozsvítí. konstrukce je velmi jednoduchá. Na páku připevníme kontakty (počet podle potřeby). Vyřízneme z kuprextitu kontaktní desku potřebného tvaru a vyleptáme kontaktní dráhy. Připájíme vodiče. Kontaktní desku můžeme přidělat rovnou k servu. Existuje spousta jiných řešení. Záleží ale na konkrétní konstrukci a universální řešení, které by vyhovovalo asi všem neexistuje.

Kde najdete další užitečná zapojení

Podívejte se také na některé z těchto stránek, kde najdete spoustu dalších zapojení (sirény, svícení, blikače a pod.), které pro Vás mohou být inspirací. Navíc můžete některé moduly i přímo objednat.

www.volny.cz/michal.cerny
www.bezstarosti.cz
 
www.hw.cz
mmmsvet.hyperlink.cz
www.volny.cz/runat
www.bastleni.cz
www.belza.cz
www.zajic.cz
www.volny.cz/bel/stavebnice.htm
 
delta4.webpark.cz