Stavba laminovaného trupu - 1.část

6.11.2003

   Nedávno jsem se rozhodl, že si postavím novou loď. Takový menší model. Zalíbila se mi německá dělová loď z roku 1876 - "Wespe". Trochu bizardní, ale jako show-model bude skvělá. Začal jsem promýšlet konstrukci. Protože nemám k dispozici plány, ale pouze obrázky, rozhodl jsem se pro stavbu upraveného modelu. Taková funkční, volně zpracovaná maketa. Protože přesný tvar trupu neznám, padla nakonec volba na laminátový trup. Nedávno jsem se setkal a vlastně pořád setkávám s dotazy jak takový trup zhotovit. Je to téma asi neustále aktuální a tak jsem napsal tento článek, který vám jeden způsob stavby laminátového trupu ukáže. Netvrdím, že to je způsob jediný správný. Je vyzkoušený a osvědčil se. Ostatní modeláři mohou postupovat jinak.

 

Forma

Pro stavbu laminovaného trupu je potřeba mít formu. Existují dva základní druhy:

- pozitivní
- negativní

Pozitivní forma je vlastně lidově řečeno kopyto, které je věrnou kopií budoucího trupu. Na něm se bude trup tvarovat. Negativní forma je otisk trupu. Trup se tvaruje uvnitř takové formy.

   Materiál na zhotovení formy volíme podle typu formy a podle toho pro kolik trupů bude forma použita. 

- pozitivní forma na jednorázové použití: polystyrén, dřevo

- pozitivní forma na vícenásobné použití: dřevo (tvrdá balza, lípa, smrk)

- negativní forma na vícenásobné použití:  dřevo, sádra,  polystyrén není vhodný

Pozitivní jednorázová forma může být:

- s kostrou (délka trupu je větší jak 60cm)

- bez kostry (délka trupu je menší jak 60 cm)

Kostra zajišťuje tvarovou stabilitu trupu a u větších trupů se doporučuje. Není však nezbytně nutná. Nejdříve si z tenké překližky nebo plastových tabulek vyřízneme tři nebo více žeber (podle délky trupu). Z těch sestavíme zjednodušenou kostru. Prostor mezi žebry vyplníme polystyrénem, který potom sbrousíme do požadovaného tvaru. Viz. článek "Jak jsem stavěl stavěl model Gneisenau".

Výroba formy

   Vzhledem k tomu, že budu trup stavět jen jednou, rozhodl jsem se pro pozitivní formu na jednorázové použití bez kostry z polystyrénu. Proto budu dále popisovat postup jen pro tento materiál, ale např. u dřeva bude postup stejný.

Co k tomu budete potřebovat

polystyrénový blok potřebných rozměrů (ne kuličkový), tvrdý papír na šablony, černý fix, hnědou papírovou lepící pásku nebo novinový papír + klihové nebo dispersní lepidlo.

pravítko, nůžky, nůž (kuchyňský), pilku na dřevo (ocasku), pilku na železo, brusný papír různé zrnitosti

Nejdříve si připravíme šablony z tvrdého papíru. Narýsujte tvary žeber (stačí jen jedna polovina). Očíslujte si je od přídě směrem k zádi a vystřihněte. Ale pozor vystřihněte je Vyznačení trupu na polystyrénový blok jako negativ (vnější obrys). Na polystyrénový blok narýsujte podélnou osu trupu a narýsujte obrys paluby. Vyznačte kde budou jednotlivá žebra (očíslovat od přídě k zádi). Na polystyrén to jde nejlépe černým fixem. Pak uchopte materiál, nástroje a odejdětě někam, kde můžete páchat nepořádek. Zpracovávat polystyrén rozhodně nedoporučuji doma.

   Pomocí pilky na dřevo (ocaska) vyřízněte hrubé obrysy trupu. Dávejte si pozor na kolmost řezu. Pak vezměte pilku na železo a začtěte trup ořezávat do jemnějších tvarů. Řez provádějte jen za mírného tlaku, aby se polystyrén Přiložená šablona neodlamoval. Zvláště při dořezávání. Zatím pořád jen obrys. Nakonec vezměte nůž (nejlépe ostrý kuchyňský) a postupným ořezáváním malých kousků se snažte dosáhnout co nejlepšího tvaru. Nožem tahejte podobně jako pilkou. Ten kontrolujete pomocí papírových šablon. Šablonu přiložíte na vyznačené místo a zkontrolujete jak přiléhá. Jemné dotvarování docílíte pomocí brusných papírů. Ve finálové části kontrolujte vznikající tvar co nejčastěji a neustále myslete na to, že materiál ubrat můžete vždy. Přidat již težko. Stejný postup platí i pro formu s kostrou.

   Ideální je, pokud máte k dispozici řezačku polystyrénu. Ovšem ve finále budete muset sáhnout k noži a brusnému papíru.

 Kašírování

   Formu máme hotovou a teoreticky bychom mohli laminovat již na ni. Abych ale zajistil lepší tvarovou stabilitu celého trupu, rozhodl jsem se formu napřed polepit papírem - kašírovat. Kašírování je stará metoda, kdy na formu (kopyto) lepíme proužky papíru. Hezky jeden vedle druhého. Tak naneseme několik vrstev. Vznikne tak pevná skořepina. Pokud máme formu z polystyrénu, nemusíme si lámat hlavu s tím, jak skořepinu z kopyta sejmeme. U dřevěné formy musíme nejdříve formu tzv. "naseparovat". Je to úprava povrchu formy, která zabrání tomu, aby se nanášené lepidlo k formě přilepilo. Jde například použít vosk a pod. Tedy látka, která je k danému lepidlu netečná.

Hotová polystyrénová forma Hotová polystyrénová forma Hotová polystyrénová forma 

Existují dva druhy papíru, které je vhodné použít:

   Prvním vhodným je klasický novinový papír na který tiskne většina známých deníků. Rozstříhejte jej na proužky. Mohou být široké přibližně 20mm a dlouhé tak, aby když jej položíte na dno trupu pod úhlem 45°, přesáhly okraje trupu na obou stranách cca o 10-20mm. Nastříhejte si jich dosti. Záleží na šířce a délce trupu. Počítejte s tím, že budete dávat 3-5 vrstev.

   Druhým vhodným je hnědá papírová lepící páska. Její výhodou je to, že odpadá stříhání pásků. Stačí jen odvíjet potřebný kus a odstřihnout. Také odpadá nanášení lepidla. Pásku stačí jen navlhčit. Její nevýhoda spočívá v tom, že poměrně rychle přichytne k podkladu a pak s ní lze jen obtížně pohnout. Tuto pro nás negativní vlastnost můžeme částečně eliminovat větším množstvím vody.

   Moje volba padla na hnědou lepící pásku. Byl jsem línej stříhat novinový papír . První vrstva by se měla položit tak, že pásky klademe kolmo na podélnou osu trupu. Schéma kladení vrstev Hezky natěsno, jeden vedle druhého. Pásky by se neměly překrývat. Začněte uprostřed trupu a postupujte směrem k přídi a pak k zádi. pokud lepíte z novinového papíru, tak celou první vrstvu dobře natřete lepidlem. Druhou vrstvu pásků pokládáme pod úhlem 45°na podélnou osu trupu. Já zase začínám od středu trupu směrem k přídi a pak k zádi. Zase pásek vedle pásku. Dbejte na to, aby pásky všude dobře přiléhaly k podkladu a nekrabatily se. Třetí vrstva je položena opět pod úhlem 45° na podélnou osu, ale současně kolmo na vrstvu druhou. Pokud se pásek přeci jen krabatí, tak jej zkraťte a nastavte.

   Nemusíte se toho bát. Já například hned první vrstvu lepím pod úhlem 45° a když pásek nejde nalepit jak má, tak ho nalepím prostě jinak. Dobře je to vidět na obrázcích. Důležité je, aby vrstvy, které jdou přes sebe neměly stejný směr.

První a druhá vrstva První a druhá vrstva První a druhá vrstva

   Po třetí vrstvě nechávám trup proschnout. Můžete jej položit třeba na radiátor, který proces vysychání urychlí. Přibližně za 2-3 hodinky můžete položit čtvrtou a pátou vrstvu. postup je stejný jako u druhé a třetí. Pak trup necháme vyschnout minimálně přes noc, pokud jej položíte na radiátor topení. 

   Když máte po ruce vše potřebné a připravené papírové šablony, dá se celý postup, který jsem popisoval hravě zvládnout za jeden den. Novinový papír i hnědá lepící páska se při vyschnutí krásně vypnou. Pokud přeci jen někde zůstal malý faldík, tak jej pomocí brusného papíru odstraňte. Měla by vzniknout poměrně tvrdá skořepina, která bude sloužit jako podklad pro laminování a bude se podílet na tvarové stabilitě a pevnosti trupu.

 

Konec první části

 

Stavba laminovaného trupu - 2.část

 

Jaroslav Vaškeba - wwwmonako@seznam.cz