Lodní kormidlo

(21.04.2002)
 
   Nebude přehnané tvrdit, že lodní kormidlo je jednou z nejdůležitějších částí lodi. Když se vám poškodí nebo selže, může to mít za následek poškození nebo ztrátu modelu. Správně provedené kormidlo zajišťuje plnou  manévrovatelnost modelu.  Proto jeho zhotovení musíme věnovat obzvláště velkou péči. Zde se nám nekvalitní a uspěchaná práce může vymstít.
 
Z čeho se skládá kormidlo
V zásadě se požívají dva druhy kormidel (viz. obrázek).Obyčejné kormidlo se používá u starších obchodních lodí. Celá peruť kormidla se nachází na jedné straně osy otáčení kormidla. Čím je toto kormidlo širší, tím větší potřebujeme sílu k jeho vychýlení. U vyváženého kormidla osa otáčení prochází perutí kormidla a dělí ji na dvě poloviny.  Tím je se síly působící na kormidlo při jeho vychýlení částečně vyrovnávají a k jeho otočení je tak zapotřebí menší síly. Např. u rychlých vojenských člunů se ještě můžeme setkat také s kormidlem polovyváženým, kdy dolní polovina perutě kormidla je širší než horní.
   Kormidlo musí být správně postavené a na modelu usazené. Doporučuje se dodržet následující zásady:
 
- skoro u všech typů modelů lodí by patka neměla být níže než kýl lodi.
- při ponoření modelu po čáru ponoru by měla být peruť celá pod hladinou.
- u modelů námořních lodí s obyč. kormidlem nepřesahuje zadní patka záď lodi.
- u říčních modelů lodí s nízkým ponorem a u rychlostních člunů patka často přesahuje.
- zhotovit kormidlo takového tvaru, aby rozměry části perutě nad osou lodního šroubu byly větší než pod.
 
Výpočet velikosti kormidla
   Určení velikosti kormidla není žádná složitá věda. Čím je rychlost modelu, tím může být plocha kormidla menší. Většinou ale modeláři velikost kormidla přeženou. Velikost kormidelní perutě vypočítáme podle vzorce:
 
S = K . L . T
 
S - výsledná plocha kormidelní perutě
K - konstanta (viz. tabulka)
L - délka modelu v cm
T - ponor modelu v cm
 
                                          Typ lodě                                         konstanta
osobní loď - námořní 0,025 - 0,038
nákladní loď - námořní 0,028 - 0,042

vlečný parník - námořní

0,033 - 0,045
obchodní loď, plachetnice 0,025 - 0,035
říční loď - šroub 0,050 - 0,110
bitevní lodi a křižníky 0,026 - 0,036
minonoska, strážní loď 0,036 - 0,050
 
   Při výpočtu kormidla si určete výšku kormidla podle ponoru lodě. Největší šířka kormidla by neměla přesáhnout 0,3 až 0,4 šířky trupu.